Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka (red.)

Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3530-2
Publication year:
2015
Pages number:
246
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Bliski Wschód w procesie przemian
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka (red.)

Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 2

PROBLEMY SPOŁECZNO-POLITYCZNE W LITERATURZE I MEDIACH
SOCIO-POLITICAL PROBLEMS IN A LITERATURE AND MEDIA

Hanna Wiczanowska
The impact on social media on the Islamic civilizations – from the perspective of Huntington’s and Chiozza’s theory / 9
Wpływ mediów społecznościowych na kulturę Islamu – perspektywa Samuela Huntingtona i Giacomo Chiozzy / 9

MagdalenaLewicka, Maciej Sztando
The failed UN Security Council resolution on Syriafrom 4 February 2012 – comparative analysis of selected Polish and foreign press articles / 29
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii z 4 II 2012 – analiza porównawcza wybranych artykułów polskich i obcych prasowych / 29

Michał Moch
Contemporary Arab music, politics and cultural change. The case of Arabic hip-hop / 47
Współczesna muzyka arabska, polityka i zmiana kulturowa. Przypadek hip-hopu arabskiego / 47

Paulina Warsza
Tożsamość irackiego społeczeństwa post-wojennego. Aktualność  teorii wybranych myślicieli arabskich / 61
The identity of the Iraqi post-war society. Timeliness theories of selected Arab thinkers / 61

Danuta Chmielowska
Demokratyzacja współczesnej kultury tureckiej (1923–1938) / 87
The democratization of the contemporary Turkish culture (1923–1938) / 87

MagdalenaKubarek
Religion and Power in the Novel ‘Az‚z†l by Ysuf Zaydn / 109
Religia i władza w powieści Azazel Jusufa Zajdana / 109

KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWACH BLISKOWSCHODNICH
WOMAN IN A MIDDLE-EASTERN SOCIETIES

Magdalena Lewicka
Wiatr przemian pod niqabem – kobieca twarz jemeńskiej rewolucji / 125
The Wind of Change Beneath the Niqab: The Female Face of the Yemeni Revolution / 125

Natalia Ciszewska
Rola i pozycja kobiety w judaizmie – zarys problematyki w kontekście różnych etapów życia / 153
Role and position of women in Judaism – selected issues in the context of different stages of life                / 153

Leyla Büyükbayrak
Małżeństwo w Turcji – wybrane aspekty / 169
Marriage in Turkey – selected aspects / 169

RELIGIA A KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
RELIGION VS. CULTURE AND SOCIETY

Marzena Godzińska
Oblicza tajemnicy alewitów tureckich / 191
Aspects of Turkish Alevis’ secret / 191

Kamila Stanek
The concept of God in the Turkish and Polish idioms and proverbs – expression of faith and culture / 211
Koncepcja Boga w tureckich i polskich idiomach i przysłowiach – wyraz wiary i kultury / 211

Noty o autorach / 237
About the authors / 237

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum