• Home
  • Filozofia
  • Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość

Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.)

Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3537-1
Publication year:
2016
Pages number:
522
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.)

Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość

Kategoria produktu:

Horyzonty konstuktywizmu to książka, która stanowi owoc refleksji badaczy polskich i zagranicznych nad źródłami i przyszłością współczesnego konstruktywizmu. Jej autorzy dokonują wielowymiarowych analiz tego stanowiska filozoficznego, pokazując jego możliwe zastosowania i zalety.

Publikacja składa się z trzech wchodzących ze sobą w dialog części.

Część pierwsza, Tradycje, zawiera przekłady klasycznych tekstów Iana Hackinga, Richarda Rorty’ego, Josefa Mitterera oraz Petera Wehlinga. Dotyczą one społecznego konstruktywizmuu, krytyki dualizmu i postkonstruktywizmu.

W części drugiej zamieszczono manifest toruńskiej szkoły konstruktywizmu, a także pięć artykułów badaczek i badaczy związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Pokazują one, w jaki sposób można dziś aplikować perspektywę konstruktywistyczną do badań humanistycznych oraz interpretować poszczególne postulaty wspomnianego manifestu.

Na część trzecią, Komentarze i zastosowania, składa się dziesięć artykułów podejmujących konstruktywne analizy krytyczne wybranych idei oraz tez związanych z teoretycznym podejściem konstruktywizmu.

Wieloaspektowe i pogłębione analitycznie ujęcie problemu konstruktywizmu przesądza o unikatowym charakterze prezentowanej książki. 

PRZEDMOWA OD REDAKCJI / 7

CZĘŚĆ 1. TRADYCJE
Ian Hacking, Konstrukcja społeczna „czego”?, przeł. Ewa Bińczyk / 11
Richard Rorty,Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka, przeł. Adam Grzeliński, Andrzej Szahaj / 57
Josef Mitterer, Interpretacja, przeł. Krzysztof Abriszewski / 81
Peter Wehling, Usytuowana materialność praktyk naukowych: postkonstruktywizm  – nowa perspektywa teoretyczna w studiach nad nauką?, przeł. Aleksandra Kołtun / 95

CZĘŚĆ 2. TORUŃSKA SZKOŁA KONSTRUKTYWIZMU
Toruńska szkoła konstruktywizmu. Manifest / 125
Andrzej Zybertowicz, Konstruktywistyczny model poznania / 127
Andrzej Szahaj, O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej / 173
Tomasz S. Markiewka, Rorty na temat prawdy i świata. Polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz / 191
Ewa Bińczyk, Postkonstruktywizm w badaniach nad nauką / 209
Aleksandra Derra, Od empiryzmu do konstruktywizmu. Główne idee, tezy oraz nurty feministycznej filozofii nauki / 233

CZĘŚĆ 3. KOMENTARZE I ZASTOSOWANIA
Halina Zboroń,Czy ekonomia jest gotowa na przyjęcie perspektywy poznawczej konstruktywizmu? / 261
Jarosław Mrozek, Społeczno-kulturowe konteksty matematyki / 277

***

Jerzy Stachowiak, Nie-dualizujący sposób mówienia i rozstrzyganie kontrowersji / 295
Daniel Żuromski, Słowniki jednak reprezentują! Konstruktywne i pragmatyczne podejście do zagadnienia reprezentacji w pragmatyzmie Roberta Brandoma / 325
Bożena Płonka-Syroka, Standard medycyny klinicznej jako podstawa koncepcji metodologicznej Ludwika Flecka (1750-1935) / 341

***

Aleksandra Kołtun,Od konstruowania faktów po intra-aktywność świata. Performatywność a studia nad nauką i technologią / 363
Andrzej Kiepas, Nauka i technika w sytuacji ryzyka – obszary wyzwań i przeobrażeń / 383
Monika Małek-Orłowska, Technologie „human enhancement”: zakres zastosowania i metody oceny / 401

***

Maciej Dombrowski, Złożoność – własność obiektywna czy konstrukt?/ 423
Marek Pieniążek, Poetyckie wytwarzanie realności. Ku poetyce performatyki społecznej / 441

BIBLIOGRAFIA / 461
INDEKS OSOBOWY / 511
INDEKS RZECZOWY / 517

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum