Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.)

Człowiek - ciało i duch. Tom 2. Ujęcie teologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3467-1
Publication year:
2015
Pages number:
160
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Człowiek - ciało i duch
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.)

Człowiek - ciało i duch. Tom 2. Ujęcie teologiczne

Kategoria produktu:

O człowieku można mówić z wielu odmiennych punktów widzenia. Antropologia jako nauka o człowieku jest ze swej natury dziedziną interdyscyplinarną. Próbę odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek? jaka jest jego natura? co stanowi cel jego życia? – podejmują różne dyscypliny wiedzy. Dlatego antropologia dookreślana jest przymiotnikiem (np.: archeologiczna, filozoficzna, itd.). Wśród nich szczególne miejsce zajmuje antropologia teologiczna (chrześcijańska). Jej specyfiką jest to, że podejmuje namysł nad człowiekiem w świetle Objawienia Bożego. Od pierwszych stron Biblii człowiek ukazany jest bowiem jako byt osobowy ukonstytuowany z ciała i duszy, stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy – wspólnoty miłości trzech Osób Boskich. Dla antropologii biblijnej charakterystyczne jest odczytanie tajemnicy człowieka w kontekście Boga.

Tom otwiera artykuł poświęcony biblijnym opisom człowieka oraz porzuceniu „starego człowieka”, by przyoblec „nowego”. W obszarze Rdz 1-2 pozostaje drugi autor, który wskazuje specyfikę biblijnego spojrzenia dostrzegającego całego człowieka. Odczytanie człowieka w kontekście Apokalipsy pozwala autorce postawić tezę o konieczności kenozy dla narodzin człowieka do nowego życia z Chrystusem. O relacji antropologii biologicznej i teologicznej oraz ich kompetencji w odpowiedzi na pytanie o tożsamość człowieka traktuje tekst „Człowiek – brakujące ogniwo w procesie ewolucji czy zdecydowanie ktoś więcej? Aktualność teologicznej odpowiedzi w kontekście kultury postmodernistycznej jest treścią piątego już artykułu. Autor wskazuje na całościową wizję człowieka, jaką daje spojrzenie teologiczne. Po tej linii idzie tekst podejmujący problem sensu pytania o prawdę o człowieku w rozważaniach Josepha Ratzingera. Przedostatni artykuł jest próbą spojrzenia na człowieka z punktu widzenia estetyki (kategoria piękna). Tom zamyka tekst o afirmacji ciała prezentujący syntezę teologicznej interpretacji ludzkiej cielesności.

Wstęp / 7

Zbigniew Kiernikowski
Człowiek – coś więcej niż ciało i dusza? / 11

Wojciech Pikor
Pytanie o „obraz i podobieństwo” Boże w człowieku (Rdz 1–2) / 31

Karolina Olszewska
„Błogosławieni umarli w Panu” (Ap 14,13). Studium egzegetyczno-teologiczne / 47

Krzysztof Krzemiński
Człowiek – brakujące ogniwo w procesie ewolucji czy zdecydowanie ktoś więcej? / 61

Janusz Chyła
Kim jesteśmy? Aktualność teologicznej odpowiedzi na pytania o człowieka w kontekście kultury postmodernistycznej / 93

Maciej Bołkowiec
Sens pytania o prawdę w antropologicznych rozważaniach J. Ratzingera/Benedykta XVI / 113

Tomasz Czura
Cielesno-duchowa jedność osoby w perspektywie estetyki teologicznej / 133

Magdalena Skolimowska
Ku afirmacji ciała / 145

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum