• Home
  • Literaturoznawstwo
  • Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej

Małgorzata Lisecka

Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej

Wysyłamy w ciągu 15 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3569-2
Publication year:
2016
Pages number:
400
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Małgorzata Lisecka

Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej

Kategoria produktu:

Rozprawa Małgorzaty Liseckiej stanowi niewątpliwie cenny wkład w polskie badania nad staropolską poezją i w znaczący sposób wzbogaca dotychczasową perspektywę studiów nad związkami poetyki i muzyki. Jest to temat o dużej doniosłości i w tak całościowy sposób dotychczas u nas nie podejmowany. Autorka wydobywa z dużym znawstwem wszystko to, co stanowiło uniwersum dawnej kultury literackiej i muzycznej, jasno dostrzegając i porządkując najważniejsze zagadnienia badawcze i nie cofając się przed stawianiem śmiałych hipotez. Interesujące analizy i interpretacje wybranych wątków i motywów, z przywołaniem bardzo szerokich kontekstów, sprawiają, że mamy tu do czynienia z pracą interdyscyplinarną w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Ryszarda Wieczorka

Wprowadzenie / 9

Problematyka / 9
Stan badań / 13
Zakres, cel i metody badań / 20
Wybór i sposób prezentowania tekstów / 28

Rozdział 1. Poetyckie przedstawienia melopoezji w XVII wieku w świetle ujęć teoretycznych / 36
Pojęcia poezji i muzyki i ich miejsca wspólne w dawnej refleksji teoretycznej / 36
Metafora „poezja jest muzyką” w wypowiedziach metapoetyckich / 69

Rozdział 2. Związki muzyki i poezji z innymi dyscyplinami filologicznymi w polskiej poezji xvii–xviii wieku oraz w refleksji teoretycznej. Miejsca wspólne / 131
Melopoezja wobec filozofii i retoryki w dawnej refleksji teoretycznej / 131
Melopoezja wobec filozofii i retoryki w ujęciach poetyckich / 175

Rozdział 3. Funkcjonalność związków: melopoezja w świetle teorii afektów / 218
Melopoezja i afekt w dawnej refleksji teoretycznej / 218
Melopoezja i afekt w ujęciach poetyckich / 248

Rozdział 4. Funkcjonalność związków: literackie tropy kultury muzycznej w poezji polskiej (na przykładzie teatru operowego) / 293
Dramma per musica oraz opera włoska w perspektywie teoretycznej / 293
Ślady dramma per musica oraz opery włoskiej w poezji staropolskiej / 303

Zakończenie / 339
Bibliografia / 343
Streszczenie / 378
Indeks osobowy / 382

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Małgorzata Lisecka

    Literaturoznawca i muzykolog, studia ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką Akademii „Artes Liberales”. Pracę doktorską w zakresie literaturoznawstwa obroniła na UMK w 2010 roku. Od 2011 roku adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej w Katedrze Kulturoznawstwa UMK. Współpracuje także jako wykładowca z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom związków literatury i muzyki, poezji bardowskiej, teatru operowego oraz dawnej estetyki muzycznej.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum