Kamil Zawadzki

Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3568-5
Publication year:
2016
Pages number:
286
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Kamil Zawadzki

Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja

Kategoria produktu:

Głównym celem monografii jest przeanalizowanie niepodejmowanego do tej pory w polskiej literaturze przedmiotu w sposób tak holistyczny problemu uwarunkowań, specyfiki i ewolucji pracy oraz wynagrodzeń pracowników tworzących gospodarkę kreatywną, a także określenie czynników wpływających na ryzyko związane z funkcjonowaniem tych osób na rynku pracy, w szczególności determinujących ich bezrobocie. Zaprezentowana analiza koncentruje się na sytuacji w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Komparatywną analizę ilościową, jakościową oraz analizę przypadków europejskich wzbogacono wynikami badań prowadzonych w Australii.

Wstęp / 9

Rozdział 1. Zakres gospodarki kreatywnej / 21
1.1. Definiowanie gospodarki kreatywnej / 21
1.2. Historyczne i współczesne ujęcia gospodarki kreatywnej / 23
1.2.1. Przemysły kulturalne / 23
1.2.2. Przemysły kreatywne / 30
1.2.3. Gospodarka kreatywna / 35
1.2.4. Przemysły praw autorskich / 41
1.2.5. Sektor kreatywny / 44
1.2.6. Nowa Gospodarka / 44
1.2.7. Klasa kreatywna / 46
1.3. Analiza macierzowa klasyfikacji gospodarki kreatywnej / 47

Rozdział 2. Pracujący w gospodarce kreatywnej / 51
2.1. Kwestie metodyczne dotyczące określania liczebności pracujących w gospodarce kreatywnej / 51
2.2. Pracujący w gospodarce kreatywnej w Australii / 58
2.3. Pracujący w gospodarce kreatywnej w Unii Europejskiej / 63
2.3.1. Analiza sektorowa / 63
2.3.2. Analiza bazująca na grupach zawodów / 68
2.3.3. Analiza przypadku: Wielka Brytania / 72
2.4. Pracujący w przemysłach i zawodach kreatywnych w Polsce / 76

Rozdział 3. Praca w gospodarce kreatywnej / 81
3.1. Natura pracy w gospodarce kreatywnej / 81
3.2. Formy zatrudnienia i czasu pracy pracowników gospodarki kreatywnej / 85
3.2.1. Ewolucja form zatrudnienia i czasu pracy w gospodarce kreatywnej /85
3.2.2. D oświadczenia australijskie w zakresie form zatrudnienia i czasu pracy pracowników gospodarki kreatywnej / 86
3.2.3. Analiza porównawcza form zatrudnienia i czasu pracy w gospodarce kreatywnej w Europie / 88
3.2.4. Praca w gospodarce kreatywnej w Wielkiej Brytanii / 98
3.2.5. Formy zatrudnienia i czasu pracy pracowników gospodarki kreatywnej w Polsce /106
3.2.6. Negatywne cechy pracy w gospodarce kreatywnej / 112
3.3. Zatrudnienie równoległe (multiple job-holding) jako atrybut gospodarki kreatywnej / 117
3.3.1. Zatrudnienie równoległe pracowników gospodarki kreatywnej na świecie / 117
3.3.2. Zatrudnienie równoległe pracowników gospodarki kreatywnej w Polsce / 122
3.4. Specyfika kompetencji pracowników gospodarki kreatywnej / 124
3.4.1. Kompetencje pracowników gospodarki kreatywnej: ujęcie międzynarodowe / 124
3.4.2. Kompetencje pracowników gospodarki kreatywnej w Polsce / 128
3.5. Źródła motywacji do pracy w gospodarce kreatywnej / 129
3.5.1. Możliwość rozwoju i samorealizacji / 130
3.5.2. Miejsce pracy / 130
3.5.3. Autonomia / 131
3.5.4. Kultura organizacyjna / 134
3.5.5. Rekomendacje w zakresie motywowania pracowników gospodarki kreatywnej / 136

Rozdział 4. Wynagrodzenia pracowników gospodarki kreatywnej / 139
4.1. Aspekty metodyczne badania wynagrodzeń w gospodarce kreatywnej / 139
4.2. Wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej / 145
4.2.1. Dotychczasowe badania / 145
4.2.2. Wynagrodzenia w sektorach kreatywnych w Unii Europejskiej / 146
4.2.3. Wynagrodzenia w wybranych zawodach gospodarki kreatywnej / 149
4.2.4. Poziom, zróżnicowanie i struktura wynagrodzeń pracowników grup zawodów kreatywnych w Polsce / 164
4.2.5. Praca niewynagradzana w gospodarce kreatywnej / 175
4.3. Determinanty dochodów z pracy pracowników gospodarki kreatywnej / 176
4.3.1. Płeć i wiek / 176
4.3.2. D oświadczenie zawodowe i wykształcenie / 181
4.3.3. Dochody innych członków gospodarstwa domowego / 187
4.3.4. Uregulowania prawne / 188
4.3.5. Segmentacja rynków pracy w gospodarce kreatywnej / 194

Rozdział 5. Ubezpieczenia społeczne pracowników gospodarki kreatywnej / 197
5.1. Prekaryjność zatrudnienia a ryzyko społeczne pracy w gospodarce kreatywnej / 197
5.2. Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników gospodarki kreatywnej /199
5.2.1. Australia / 199
5.2.2. D oświadczenia europejskie / 200
5.2.3. Polska / 207
5.3. Rekomendacje twórców i instytucji międzynarodowych w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych / 212
5.3.1. O pinie środowiska twórców / 212
5.3.2. Wskazania instytucji międzynarodowych / 214

Rozdział 6. Bezrobocie w gospodarce kreatywnej / 217
6.1. Metodyczne aspekty badania bezrobocia w gospodarce kreatywnej /217
6.2. Specyfika bezrobocia w gospodarce kreatywnej / 219
6.3. Natężenie bezrobocia w gospodarce kreatywnej / 222
6.4. Wybrane determinanty bezrobocia pracowników gospodarki kreatywnej /226
6.4.1. Nadpodaż pracy / 226
6.4.2. Deregulacja rynku pracy / 230
6.4.3. Mikroekonomiczne determinanty bezrobocia pracowników gospodarki kreatywnej 232
6.5. Przykłady rozwiązań służących wspieraniu bezrobotnych pracowników gospodarki kreatywnej / 241

Zakończenie / 247
Literatura / 261
Spis tabel / 271
Spis wykresów / 275
Spis rysunków/ 277
Streszczenie / 279
Summary / 283

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum