• Home
  • Historia wojskowa
  • O "czerwoną" Rosję, "czerwoną" Europę i "czerwony" świat. Studia o potencjale militarnych Sowietów w latach 1918-1941. For "red" Russia, "red" Europe and "red" World. A study on the Soviet military potential in 1918-1941

Aleksander Smoliński

O "czerwoną" Rosję, "czerwoną" Europę i "czerwony" świat. Studia o potencjale militarnych Sowietów w latach 1918-1941. For "red" Russia, "red" Europe and "red" World. A study on the Soviet military potential in 1918-1941

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3519-7
Publication year:
2015
Pages number:
640
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński

O "czerwoną" Rosję, "czerwoną" Europę i "czerwony" świat. Studia o potencjale militarnych Sowietów w latach 1918-1941. For "red" Russia, "red" Europe and "red" World. A study on the Soviet military potential in 1918-1941

Kategoria produktu:

[Jest to] bardzo ciekawy i wartościowy tom studiów dotyczących szeroko rozumianego potencjału militarnego Sowietów z lat 1918-1941 […]. Aleksander Smoliński zajął się analizą zagadnień i problemów badawczych, które w dotychczasowym dorobku polskiej historiografii były praktycznie nieobecne. Warto także odnotować, że w przypadku części poruszanych przez autora kwestii modyfikuje on dotychczasowy stan wiedzy historyków polskich oraz obala wiele poglądów opartych na stereotypach, narosłych przez lata wokół Armii Czerwonej oraz wojny polsko-radzieckiej z lat 1919-1920-1921.

Z recenzji prof. dr. hab. Michała Klimeckiego

Zawarte w tomie teksty, poza nowym spojrzeniem na szereg zagadnień poruszanych już wcześniej, otwierają także nowe, dotychczas wcale lub bardzo słabo eksploatowane wątki badawcze. […] publikacja będzie cennym uzupełnieniem dotychczasowego stanu badań polskiej historiografii dotyczących różnorodnych aspektów związanych z militarnymi dziejami sowieckiej Rosji oraz ZSRR z lat 1918-1941, atakże wojny polsko-sowieckiej, która w XX w. była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy. O dużej wartości merytorycznej rozprawy przesądza nie tylko ilość zebranego materiału, lecz również jego ocena, analiza i wyprowadzenie syntetycznych wniosków.

Z recenzji dr. hab. Tomasza Kośmidera, prof. AON

WSTĘP / 13

KARIERA WOJSKOWA I POLITYCZNA WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI KADRY DOWÓDCZEJ I POLITYCZNEJ 1 ARMII KONNEJ W CZASIE TRWANIA ORAZ PO ZAKOŃCZENIU WOJNY DOMOWEJ W ROSJI / 27
WPROWADZENIE / 27
PRZYKŁADY KARIER WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI KADRY DOWÓDCZEJ I POLITYCZNEJ 1 ARMII KONNEJ W CZASIE TRWANIA ORAZ PO ZAKOŃCZENIU WOJNY DOMOWEJ W ROSJI / 36
Siemion Michajłowicz Budionny / 37
Klimient Jefriemowicz Woroszyłow / 46
Jefim Afanasjewicz Szczadienko / 59
Oka Iwanowicz Gorodowikow / 62
Josif Rodionowicz Apanasienko / 67
Siemion Konstantinowicz Timoszenko / 71
Grigorij Iwanowicz Kulik / 77
Daniło Fiodorowicz Sierdicz / 84
ZAKOŃCZENIE / 86

DEZERCJE Z ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEJ ARMII CZERWONEJ W CZASIE WOJNY Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ Z LAT 1919–1920–1921 I PODCZAS WOJNY DOMOWEJ W ROSJI W LATACH 1918–1922 / 99
WPROWADZENIE / 99
PROBLEM DEZERCJI Z ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEJ ARMII CZERWONEJ PODCZAS WOJNY DOMOWEJ W ROSJI I W CZASIE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ / 102
ZAKOŃCZENIE / 157

ROZBOJE, RABUNKI I POGROMY ŻYDÓW DOKONANE PRZEZ FORMACJE 1 ARMII KONNEJ NA POŁUDNIU ROSJI ORAZ NA UKRAINIE I W POLSCE. STOSUNEK DO JEŃCÓW POLSKICH W 1920 R. / 167
WPROWADZENIE / 167
ZAJĘCIE ROSTOWA PRZEZ 1 ARMIĘ KONNĄ ORAZ PIERWSZY POWAŻNY KRYZYS DYSCYPLINY W JEJ SZEREGACH (STYCZEŃ–LUTY 1920 R.) 171
ROZBOJE, GRABIEŻE I NADUŻYCIA FORMACJI 1 ARMII KONNEJ PODCZAS JEJ MARSZU NA POLSKI TEATR DZIAŁAŃ WOJENNYCH (KWIECIEŃ–MAJ 1920 R.) / 185
RÓŻNORODNE PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA FORMACJI „KONARMII” PODCZAS JEJ WALK NA POLSKIM TEATRZE DZIAŁAŃ WOJENNYCH (MAJ–WRZESIEŃ 1920 R.) / 195
ROZBOJE, RABUNKI I POGROMY LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ DOKONANE PRZEZ FORMACJE 1 ARMII KONNEJ NA UKRAINIE WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 1920 R. / 214
STOSUNEK „KONARMIEJCÓW” DO JEŃCÓW POLSKICH W 1920 R. / 226
ZAKOŃCZENIE / 235

STAN TECHNICZNY ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE KOLEJNICTWA ROSYJSKIEGO I SOWIECKIEGO W OKRESIE WOJNY DOMOWEJ W ROSJI ORAZ WOJNY Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ (LATA 1918–1922) / 245
WPROWADZENIE / 245
STAN KOLEJNICTWA ROSYJSKIEGO I SOWIECKIEGO W LATACH 1918–1922 / 251
ZAKOŃCZENIE / 285

POCIĄGI PANCERNE 1 ARMII KONNEJ. ZARYS ORGANIZACJI PODCZAS ROSYJSKIEJ WOJNY DOMOWEJ ORAZ WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ (LATA 1919–1921) / 295
WPROWADZENIE / 295
ŚWIATOWA KARIERA POCIĄGÓW PANCERNYCH ORAZ ICH ZNACZENIE PODCZAS ROSYJSKIEJ WOJNY DOMOWEJ Z LAT 1918–1922 / 297
DZIEJE POCIĄGÓW PANCERNYCH 1 ARMII KONNEJ (LATA 1919–1921) / 314
ZAKOŃCZENIE / 380

SOWIECKI POTENCJAŁ MILITARNY I STAN ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEJ ARMII CZERWONEJ NA DZIEŃ 22 CZERWCA 1941 R. / 387

WPROWADZENIE / 387

SOWIECKI POTENCJAŁ MILITARNY ORAZ STAN ORGANIZACYJNY I LICZEBNY ROBOTNICZO-CHŁOPSKIEJ ARMII CZERWONEJ W PRZEDEDNIU WOJNY Z NIEMCAMI. SYTUACJA NA DZIEŃ 22 CZERWCA 1941 R. / 393
Centralne organy władzy wojskowej oraz specyficzne cechy Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej / 393
Piechota – dywizje i korpusy strzeleckie / 398
Kawaleria samodzielna – dywizje i korpusy oraz zmiany organizacyjne zachodzące w tej broni w drugiej połowie lat trzydziestych i w przededniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej / 405
Artyleria – organizacja, posiadany sprzęt oraz środki transportu / 410
Korpusy zmechanizowane – organizacja formacji pancernych i zmotoryzowanych oraz ich uzbrojenie / 427
Siły powietrzne – organizacja i posiadany sprzęt lotniczy oraz organizacja i uzbrojenie wojsk obrony powietrznej kraju / 445
Wojska Pograniczne / 465
Rozbudowa sowieckich sił zbrojnych – plany i ich realizacja w drugiej połowie lat trzydziestych oraz na początku lat czterdziestych. Koncentracja sił Armii Czerwonej na zachodniej granicy ZSRS / 465
Niemieckie oceny potencjału militarnego Sowietów na dzień 22 czerwca 1941 r. / 476
Cechy charakterystyczne Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej z lata 1941 r. oraz „krasnoarmiejców” służących wówczas w jej szeregach / 479
Ordre de Bataille sił Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej skierowanych przeciw Wehrmachtowi – stan na dzień 22 czerwca 1941 r. / 494

ZAKOŃCZENIE / 536
PODSUMOWANIE / 555
BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA / 561
INDEKS OSOBOWY / 597
INDEKS GEOGRAFICZNY / 615
WYKAZ ILUSTRACJI / 623
SUMMARY. FOR ‘RED’RUSSIA, ‘RED’EUROPEAND ‘RED’ WORLD. A STUDY ON THE SOVIET MILITARY POTENTIAL IN 1918–1941 / 633

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum