• Home
  • Nauki pomocnicze historii
  • Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin

Iwona Imańska, Arkadiusz Wagner (red.)

Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3766-5
Publication year:
2016
Pages number:
392
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN 978-83-231-3589-0 (oprawa twarda):

78,00 zł

miękka

Iwona Imańska, Arkadiusz Wagner (red.)

Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin

Kategoria produktu:

Niniejszy tom zawiera osiemnaście tekstów dedykowanych prof. dr. hab. Januszowi Tondelowi z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Ich autorami są Profesorscy przyjaciele i współpracownicy, zarówno z macierzystego Torunia, jak i wielu innych ośrodków akademickich i bibliotecznych. Są wśród nich nestorzy rodzimej bibliologii, badacze średniego pokolenia cieszący się ugruntowaną renomą, a także reprezentanci młodszych generacji naukowców i bibliotekarzy. Naturalnie spoiwem wszystkich zamieszczonych tu tekstów jest KSIĄŻKA, postrzegana z wielu perspektyw badawczych i analizowana na wiele sposobów. Wszystkie jednak zostały napisane z myślą o pasjach i zainteresowaniach Dostojnego Jubilata. 

List gratulacyjny od dyrektor instytutu informacji naukowej i bibliologii UMK, dr hab., prof. UMK Ewy Głowackiej / 7

Słowo wstępne / 9

Bibliografia prac Janusza Tondela / 13

Andrzej Tomaszewski, Bibliolog i typograf z jednej ulepieni są gliny / 23

Barbara Bieńkowska, Polonika w bibliotekach obcych. Potrzeby i możliwości badawcze / 29

Hanna Łaskarzewska, Józef Grycz wobec problemów integralności i prawa własności księgozbiorów. Elementy strategii / 45

Marta Czyżak, Rękopisy duchownych Prus Krzyżackich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. „Expositio totius psalterii” Honoriusza Augustodunensis z biblioteki Andrzeja Falkenau, scholastyka kapituły pomezańskiej / 73

Janusz Małłek, Koledzy Kopernika w latach jego studiów na Uniwersytecie Krakowskim / 91

Leonard Ogierman, Drukarze i nakładcy weneckich inkunabułów w kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie / 101

Maria Juda, Starodruki z biblioteki oo. Reformatów w Warszawie, przechowywane w bibliotece księży Marianów w Lublinie / 127

Wanda A. Ciszewska, Sygnety drukarskie – subiektywny przegląd materiałów dostępnych w sieci / 143

Krzysztof Nierzwicki, Warszawski egzemplarz „De humani corporis fabrica” Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Przyczynek do dziejów recepcji anatomii wesaliańskiej w Polsce / 167

Ewa Chlebus, Dwie oprawy Tomasza Krügera z księgozbioru elbląskiego patrycjusza Andrzeja Morenberga  / 205

Arkadiusz Wagner, Wolumin z polskim superekslibrisem królewskim? O jednym z dzieł rzymskiego introligatorstwa XVI wieku w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej / 223

Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Wprowadzenie do badań opraw druków cyrylickich w zbiorach polskich  / 237

Andrzej Mycio, Toruńskie egzemplarze „Kroniki Prus” Heinricha von Reden  / 261

Iwona Imańska, Kilka nowych ustaleń o aukcjach książek w dawnym Królewcu Pruskim w XVIII wieku / 271

Edward Różycki, Z dziejów prywatnych księgozbiorów Polaków w Petersburgu w XIX wieku / 295

Elżbieta Pokorzyńska, Introligatorzy toruńscy w XIX i pierwszej połowie XX wieku / 317

Jacek Gzella, Spór o naprawę Rzeczypospolitej. Proces Władysława Studnickiego o zniesławienie Stefana Starzyńskiego w 1937 roku / 341

Joanna Hładoń-Wiącek, „Ondraszek” Gustawa Morcinka w drzeworytach toruńskiego plastyka Zygfryda Gardzielewskiego.Przyczynek do badań nad polską ilustracją książkową w połowie XX wieku  / 353

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum