Agnieszka Szpak

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie - wzajemne relacje

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3614-9
Publication year:
2016
Pages number:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Agnieszka Szpak

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie - wzajemne relacje

Kategoria produktu:

[...] jest to praca wartościowa poznawczo. Niewiele jest bowiem w Polsce opracowań, które kwestie bezpieczeństwa globalnego przekładają na jego ludzki wymiar i starają się nadać im charakter multidyscyplinarny i holistyczny. Praca może się wpisać w kanon podstawowych lektur z zakresu bezpieczeństwa personalnego.

Z recenzji prof. Andrzeja Urbanka

 

Wykaz skrótów / 9
Wstęp. Przedmiot i treść książki, problem badawczy, cele badawcze i metody badawcze / 11
Rozdział I. Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie – pojęcie, istota i współczesne uwarunkowania / 41
1. Pojęcie budowania pokoju / 41
2. Komisja Budowania Pokoju / 47
2.1. Powstanie Komisji Budowania Pokoju / 48
2.2. Zadania Komisji Budowania Pokoju / 49
2.3. Skład i działalność Komisji Budowania Pokoju / 52
2.4. Państwa znajdujące się w planie działań Komisji Budowania Pokoju / 57
2.4.1. Sierra Leone / 58
2.4.2. Burundi / 59
2.4.3. Gwinea Bissau / 60
2.4.4. Republika Środkowej Afryki / 61
2.4.5. Gwinea / 63
2.4.6. Liberia / 63
2.5. Ocena działań Komisji Budowania Pokoju i jej potencjału / 65
3. Pojęcie bezpieczeństwa ludzkiego / 71
3.1. Pojęcie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego / 73
3.2. Zagrożenia i wyzwania dla polityki bezpieczeństwa / 82
3.3. Geneza bezpieczeństwa ludzkiego i związki z bezpieczeństwem ekonomicznym i społeczno-kulturowym / 85
3.4. Bezpieczeństwo ludzkie – przegląd definicji i elementy koncepcji / 108
Rozdział II. Działalność ONZ i organizacji międzynarodowych na rzecz budowania pokoju w jego ludzkim wymiarze / 127
1. Podstawa prawna i rodzaje operacji pokojowych ONZ / 127
2. Tymczasowa administracja ONZ / 138
3. Interwencja humanitarna i „odpowiedzialność za ochronę” / 149
4. Pomoc humanitarna i rozwojowa dla odbudowy państwa / 160
5. Milenijne Cele Rozwoju i Cele Zrównoważonego Rozwoju / 181
Rozdział III. Prawne instrumenty budowania pokoju z perspektywy bezpieczeństwa ludzkiego / 191
1. Zasada rządów prawa i prawa człowieka / 191
2. Sprawiedliwość tranzytywna i karanie zbrodniarzy międzynarodowych / 195
2.1. Komisje prawdy i pojednania / 206
2.2. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc / 219
2.3. Trybunały mieszane / 226
2.4. Międzynarodowy Trybunał Karny i jego działalność / 232
2.5. Wady i zalety sprawiedliwości retrybutywnej oraz naprawczej / 244
3. Potencjalna rola Rady Praw Człowieka ONZ w walce z bezkarnością sprawców zbrodni międzynarodowych / 251
Rozdział IV. Rola społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w budowaniu pokoju / 261
1. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego / 261
2. Rola społeczeństwa obywatelskiego / 268
3. Pojęcie i rodzaje organizacji pozarządowych / 275
4. Status konsultacyjny organizacji pozarządowych w ramach ONZ / 278
5. Funkcje i metody działania organizacji pozarządowych / 280
Rozdział V. Demobilizacja oraz proliferacja małej i lekkiej broni / 285
1. Charakterystyka małej i lekkiej broni / 289
2. Międzynarodowoprawne regulacje dotyczące małej i lekkiej broni / 293
3. Rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja oraz ich znaczenie dla budowania pokoju / 299
Rozdział VI. „Państwa upadłe” i zagrożenia przez nie generowane w kontekście budowania pokoju / 307
1. „Państwa upadłe” i zagrożenia asymetryczne / 308
1.1. Pojęcie „państwa upadłego” / 308
1.2. Indeks „państw upadłych” i kryteria jego sporządzania / 311
1.3. Cechy charakterystyczne „państw upadłych” oraz pojęcie zagrożeń asymetrycznych / 315
1.4. Rozwiązanie problemu „państw upadłych” / 329
1.5. „Państwa upadłe” a terroryzm / 333
2. „Wojna z terroryzmem” – nowy rodzaj konfliktu zbrojnego? / 337
3. ONZ-owska globalna strategia walki z terroryzmem / 344
Wnioski / 349
Bibliografia / 373
Summary. Peacebuilding and human security – mutual relations / 407

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum