Arkadiusz Lach (red.)

Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3612-5
Publication year:
2016
Pages number:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
185 x 260 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Arkadiusz Lach (red.)

Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej

Kategoria produktu:

Stosowanie środków przymusu od zawsze było postrzegane jako jedno z kluczowych zagadnień w procesie karnym. Wiąże się ono z ingerencją w prawa człowieka, może doprowadzić do ich naruszenia, wielokrotnie o nieodwracalnych skutkach. Stąd ustawodawca powinien tak uregulować stosowanie tych środków, aby z jednej strony zapewnić realizację celów procesu karnego, z drugiej zaś jak najbardziej zminimalizować ryzyko naruszenia praw jednostki. Aktualnie obowiązujące regulacje nasuwają wiele wątpliwości. Niniejsza monografia jest próbą analizy wprowadzonych zmian – szczególną uwagę zwrócono na praktyczny aspekt funkcjonowania omawianych instytucji. 

Wykaz ważniejszych skrótów / 7
Wstęp / 9

Relacje między zatrzymaniem a tymczasowym aresztowaniem. Kilka uwag o systemie reguł gwarancyjnych w postępowaniu typu habeas corpus / 11 

Nowe uregulowania w polskiej procedurze karnej służące ograniczeniu i kontroli stosowania środków zapobiegawczych / 51

Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych w znowelizowanym procesie karnym po 1 lipca 2015 r. / 73

DR HAB. MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREK, PROF. KUL
Dostęp do akt sprawy w toku postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania / 91

SSN JAROSŁAW MATRAS
Przebieg postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania po zmianach wprowadzonych w kodeksie postępowania karnego od dnia 1 lipca 2015 r. / 107

PROF. DR HAB. JERZY SKORUPKA
Terminy tymczasowego aresztowania / 125

DR HAB. JACEK KOSONOGA, PROF. UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Dozór Policji – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda / 139

DR KRZYSZTOF EICHSTAEDT
Poręczenie majątkowe / 159

DR MAJA KLUBIŃSKA, DOMINIK MROZOWSKI
Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jako środek zapobiegawczy / 189

DR HAB. KATARZYNA DUDKA, PROF. UMCS
O potrzebie ujednolicenia terminologii środków zapobiegawczych z art. 276 k.p.k / 213

DR HAB. ARKADIUSZ LACH, PROF. UMK
Zasada proporcjonalności przy przekazaniu osoby w ramach europejskiego nakazu aresztowania / 223

Głos w dyskusji / 237

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum