Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3584-5
Publication year:
2016
Pages number:
284
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów

Kategoria produktu:

Oddawany do rąk czytelników tom stanowi prezentację wybranych wypowiedzi przedstawicieli kilku pokoleń starowierców w północno-wschodniej Polsce na tematy ważne dla nich samych i dla całej społeczności. Poszczególne teksty poświęcone są kulturze i obyczajowości, religii, historii wspólnoty i poszczególnych rodzin, zmianom społeczno-kulturowym, problemom życia codziennego. Zostały zapisane w różnych miejscowościach regionu na przestrzeni kilkudziesięciu lat, dzięki czemu publikacja ma charakter przeglądowy i pozwala na uzyskanie możliwie wszechstronnego obrazu etnosu staroobrzędowców w Polsce, ich języka i kultury duchowej oraz materialnej.

„Publikację uważam za wartościową, niezwykle potrzebną, za dokument pozwalający na zachowanie dla nauki ginącej kultury językowej” – z recenzji wydawniczej prof. Irydy Grek-Pabisowej.

Wstęp / 9

Staroobrzędowcy w Polsce i aktualny stan ich gwary / 13
1. Historia i osadnictwo / 15
2. Obecne rozmieszczenie i liczebność / 16
3. Dwujęzyczność i charakterystyka gwary macierzystej / 16
4. Fonetyka i fonologia / 17
5. Morfologia i słowotwórstwo / 18
6. Leksyka i składnia / 19
7. Antroponimia / 20
8. Frazeologia / 21
9. Najważniejsze założenia projektu „Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce – internetowa baza danych” / 22
10. Zasady transkrypcji / 25
11. Принципы русского транскрипта / 26
12. Informatorzy / 30
13. Wykaz skrótów i indeksów / 32
14. Bibliografia / 33

Teksty według tematyki / 37
Symbolika znaku krzyża / 39
Staroobrzędowy krzyż / 40
Katechizm / 41
Grzech pierworodny / 59
Wieczernia / 60
O staroobrzędowstwie / 61
Pokłony i podrucznik / 64
Pascha I / 65
Pascha II / 66
Boże Narodzenie I / 68
Boże Narodzenie II / 69
Boże Narodzenie III / 70
O świętach / 72
Posty i święta I / 73
Posty i święta II / 74
Ślub i wesele I / 75
Ślub i wesele II / 76
Ślub i wesele III / 77
Ślub i wesele IV / 78
Ślub i wesele V / 80
Ślub i wesele VI / 80
Pogrzeb I / 83
Pogrzeb II / 85
Pogrzeb III / 88
Pogrzeb IV / 91
O molennie, cmentarzu i przygotowaniach do pogrzebu / 100
O cmentarzu / 100
Przygotowanie do pogrzebu i opłakiwanie zmarłego (gołoszenije) dawniej i obecnie / 101
Strój i zachowanie w molennie / 104
Ubiór mężczyzn i kobiet / 105
Fryzury i nakrycie głowy u kobiet / 107
O mniszkach w wojnowskim klasztorze / 108
O współczesności i religii / 109
O śpiewaniu w „Riabinie” / 109
O żonie i wojnie / 111
Rosyjski piec / 112
Broń i antyki / 114
O rodzicach / 115
O starości I / 116
O starości II / 117
O starości III / 117
Anegdota o bronowaniu / 118
Wizytacja biskupa w szkole / 118
Przedwojenna szkoła / 120
Historia – II wojna światowa / 122
II wojna światowa – na przymusowych robotach w Niemczech / 124
Powrót z Prus Wschodnich i pierwsze lata po wojnie II wojnie światowej / 131
O wojnie / 134
Szkoła po II wojnie światowej / 135
Historia i postęp / 138
Porównanie PRL i czasów najnowszych / 139
Rolnicy w PRL i po transformacji ustrojowej / 140
Staroobrzędowcy w przeszłości i obecnie I / 143
Staroobrzędowcy w przeszłości i obecnie II / 145
Przyszłość starowierstwa w Polsce, demografia / 145
O stuleciu filiponów / 146
Nepotyzm, los rolnika i ludzi uczciwie pracujących / 147
Negatywne skutki transformacji / 147
Polska w Unii Europejskiej a sytuacja prostych ludzi / 148
Korupcja w służbie zdrowia / 150
Władza i korupcja / 151
Demokracja w Europie Zachodniej a w Europie Środkowo-Wschodniej / 154
O kręceniu filmu / 155
O rodzeniu w bani / 155
O diabłach i porze kąpieli w bani / 156
Bania / 156
Torf / 158
Bliny / 158
Jak żona męża biła / 160
Żarty o mężach w delegacji / 161
Dowcipy o wilku i zającu / 161
Dowcip o wilku i zającu I / 161
Dowcip o wilku i zającu II / 162
Jak pozbyto się diabła z klasztoru / 162
Jak diabły ludzi na drogę ulegania pokusom sprowadzali / 163
Bajka o diable / 163
Bajka o trzech diabłach (wersja II) / 164
Bajka o Czerwonym kapturku / 165
Legenda o karzełkach / 165
„Świat według Kiepskich” / 166
O sprzedawaniu grzybów / 166
O zdrowiu i historii / 167
O językach I / 169
O językach II / 169
O językach III / 170
O językach i tożsamości / 171
O relacjach z przedstawicielami innych wyznań / 172
O emigracji / 174
Wyjazdy do Niemiec / 174
Wyjazdy, rozwody i ponowne małżeństwa / 176
O Niemczech i innych sprawach / 180
Małżeństwa mieszane / 183
O chorobach / 184
O chorobach (cukrzyca) / 185
O sobie, chorobach i telewizji / 187
Sytuacja mazurskich starowierców po II wojnie światowej i ich migracje / 191
Życie w Polsce i w USA / 193
O wyjazdach mazurskich staroobrzędowców / 193
O mieszkańcach mazurskiej wsi / 194
O kawalerach i pannach / 195
Maslenica / 196
Kutiejnik i kaszczuny I / 196
Kutiejnik i kaszczuny II / 198
Zasady nadawania imion / 200
O imionach i przezwiskach / 202
O dzieciach i wnukach / 204
O niemowlaku / 210
O pracy i życiu syna / 211
Czas wolny / 211
Dawne rozrywki / 212
O letnich zajęciach młodzieży / 216
O swoim życiu na wsi / 217
Zimowe i letnie zabawy młodzieży / 221
O psotach / 222
Dyskoteki / 223
O bocianach / 224
O brodzie / 226
O lęku przed psami / 227
Jaki powinien być staroobrzędowiec / 227
Jaki powinien być nastawnik / 228
O praniu / 228
Stupa, szatkowanie kapusty i tytoń / 230
O lnie I / 232
O lnie II / 235
Maszyna do szycia, kołowrotek, szycie / 237
Wiersze. Piosenki. Przyśpiewki / 238
Aneks/Приложение / 246

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum