Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski (red.)

Doświadczenie komunizmu - pamięć i język

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3631-6
Publication year:
2016
Pages number:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski (red.)

Doświadczenie komunizmu - pamięć i język

Kategoria produktu:

Artykuły, których wspólnym mianownikiem jest przedstawienie różnych form pamięci o czasach komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, zostały umieszczone w siedmiu częściach akcentujących inne aspekty omawianej problematyki. Pierwsza z nich, zatytułowana „Problemy i ujęcia” zawiera dwa teksty na temat wykorzystania różnych rodzajów źródeł w badaniach nad pamięcią zbiorową po komunizmie. Część druga „Języki pamięci” poświęcona jest zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianej lingwistyki – pragmatyki, translatoryki, antroponimiki. Kolejna część, „Literatura (p)o komunizmie”, zawiera rozważania o minionym okresie w twórczości środkowoeuropejskich literatów. Czwarty rozdział „Jugonostalgia jako forma pracy pamięci” dotyczy pamięci zbiorowej w krajach byłej Jugosławii. Część piąta „Doświadczając komunizmu”, przedstawia analizy roli literatów w czasach PRL i ich relacji z systemem politycznym. W rozdziale „Odcienie społecznych praktyk upamiętniania przeszłości komunistycznej” zawarte zostały rozważania na temat coraz bardziej popularnych muzeów czasów komunizmu. W ostatniej części tomu zatytułowanej „Propaganda, polityka historyczna i pamięć” znalazły się teksty dotyczące propagandy komunistycznej i jej trwałości po upadku systemu.

Wstęp / 7

Część pierwsza. Pamięć zbiorowa (p)o komunizmie – problemy i ujęcia
Radosław Gross – Przydatność źródeł archiwalnych do badań nad pamięcią zbiorową młodzieży w okresie PRL na przykładzie koncesjonowanych organizacji młodzieżowych na Warmii i Mazurach / 13
Michał Głuszkowski – Kiedy było nojlepij? Za Stalina – o znaczeniu dywersyfikacji źródeł w badaniach nad pamięcią społeczną. Na przykładzie Wierszyny – polskiej wsi na Syberii / 35

Część druga. Języki pamięci
Małgorzata Ciunovič – Jak cienka jest granica między informacją a perswazją, czyli o tym, co zostało z języka propagandy politycznej doby PRL-u / 51
Maciej Kalisz – Wybrane zagadnienia z zakresu problemów tłumaczeniowych terminologii języka komunizmu / 69
Piotr Zemszał – Językowe nominacje dotyczące Stalina w regionalnej prasie KPRF a wizerunek wodza w okresie rozkwitu kultu jednostki / 81
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich – Nowe imiona w antroponimii rosyjskiej po 1917 roku / 95

Część trzecia. Literatura (p)o komunizmie
Dorota Żygadło-Czopnik – „Powrót do przeszłości”. Dyskurs pamięci w powieści Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkovej / 115
Krzysztof Gajewski – Rozliczenia z PRL-em na łamach bRULIONu. Przypadek Jana Krzysztofa Kelusa / 131
Ewa Szperlik – Wyspa, o której się nie mówi. Goli otok w sferze tabu i przemilczeń współczesnej literatury i kultury chorwackiej / 149

Część czwarta. Jugonostalgia jako forma pracy pamięci
Magdalena Ślawska – Jugonostalgia a postjugosłowiański dyskurs encyklopedyczny / 175
Magdalena Rekść – Ideologiczne kody jugonostalgii / 191

Część piąta. Doświadczając komunizmu
Katarzyna Szkaradnik – Rzeczywistość Polski Ludowej oczami Jana Szczepańskiego i Józefa Pilcha – między prywatnością a politycznością / 209
Rafał Łatka – Rola pisarza w czasach komunizmu w dzienniku Jana Józefa Szczepańskiego / 227

Część szósta. Odcienie społecznych praktyk upamiętniania przeszłości komunistycznej
Aldona Tołysz – Muzeum komunizmu – problemy ekspozycji muzealnych w Czechach, Polsce i na Węgrzech / 249

Część siódma. Propaganda, polityka historyczna i pamięć
Paulina Gruca – Włodzimierz Lenin i jego (r)ewolucja na łamach rosyjskojęzycznych dzienników w latach 2010–2011 / 265
Tadeusz Chrobak – Kułak – produkt zwrotu dogmatyczno-sekciarskiego partii / 289
Marta Śleziak – Druki ulotne jako nośniki pamięci – na przykładzie dolnośląskich afiszy z lat 1945–1948 / 311

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum