• Home
  • Historia nowożytna
  • Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna

Janusz Małłek

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3627-9
Publication year:
2016
Pages number:
364
Nr wydania:
drugie, poprawione
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

twarda z obwolutą

Janusz Małłek

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna

Kategoria produktu:

Wykaz skrótów / 9
Przedmowa do drugiego wydania / 11
Wstęp / 15
1. Przedmiot i zakres pracy / 15
2. Źródła archiwalne/ 17
3. Źródła drukowane / 21
4. Stan badań. Opracowania / 21

Część pierwsza. Zbliżenie polityczne i gospodarcze między Prusami Książęcymi a Prusami Królewskimi i Koroną w latach 1525–1548

Rozdział I. Nowa polityka księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i Korony w latach 1525–1526/ 27
1. Przełomowe znaczenie traktatu krakowskiego z 1525 roku dla stosunków politycznych i gospodarczych Prus Książęcych z Prusami Królewskimi i całą Polską / 27
2. Udział przedstawicieli Prus Królewskich w realizacji postanowień traktatowych 1525 roku / 38
3. Pomoc wojskowa Prus Królewskich w stłumieniu powstania chłopskiego na Sambii jesienią 1525 roku/ 43
4. Książę Albrecht wobec interwencji królewskiej w Gdańsku w roku 1526 / 48

Rozdział II. Współpraca parlamentarna Prus Książęcych z Prusami Królewskimi w latach 1527–1548 / 61
1. Wspólne obrady stanów Prus Królewskich z przedstawicielami Prus Książęcych / 61
2. Wspólna moneta / 68
3. Wspólna ordynacja / 83
4. Wspólna polityka celna / 87
5. Wspólna obrona / 90
6. Arbitraż, wspólna rewizja prawa chełmińskiego i sprawy o charakterze polityczno-gospodarczym / 92

Część druga. Współudział grupy rządzącej w Prusach Królewskich w tworzeniu polskiej polityki księcia Albrechta w latach 1525–1548

Rozdział I. Kształtowanie się kręgu księcia Albrechta w Prusach Królewskich i początki jego działalności w latach 1525–1532 / 97
1. Książę Albrecht a rada pruska Prus Królewskich / 97
2. Definicja kręgu politycznego i jego funkcje / 108
3. Czynniki sprzyjające powstaniu kręgu księcia Albrechta / 111
4. Pierwsi stronnicy – Achacy Cema i Jerzy Bażyński oraz ich kontakty osobiste z księciem Albrechtem w latach 1525–1531 / 118
5. Współpraca polityczna Achacego Cemy i Jerzego Bażyńskiego z księciem Albrechtem – w latach 1525–1532 – w świetle korespondencji / 121
6. Umacnianie się kręgu księcia Albrechta w roku 1531 / 131

Rozdział II. Krąg księcia Albrechta w Prusach Królewskich w latach 1532–1537 / 135
1. Nowy stronnik Jan Werden i sympatyk Jan Dantyszek / 135
2. Kontakty osobiste księcia Albrechta z jego kręgiem w Prusach Królewskich w latach 1532–1537 / 139
3. Działalność kręgu w Prusach Królewskich w latach 1532–1537 w świetle korespondencji księcia Albrechta / 147
4. Tajna narada kręgu książęcego w Królewcu 10 kwietnia 1537 roku / 177

Rozdział III. Wpływ kręgu księcia Albrechta na jego polską politykę w latach 1537–1544 / 185
1. Konsolidacja kręgu w latach 1537–1544 / 185
2. Wzajemne kontakty w latach 1537–1544 / 187
3. Udział stronników książęcych z Prus Królewskich w polityce księcia Albrechta wobec Polski w świetle korespondencji / 212

Rozdział IV. Dwutorowość polityki Prus Książęcych wobec Polski i współudział w niej stronników z Prus Królewskich w latach 1544–1548 / 259
1. Kontakty osobiste księcia Albrechta z jego stronnikami w Prusach Królewskich w latach 1545–1548 / 259
2. Polityka wobec Polski jako cel współpracy księcia Albrechta z jego stronnikami w Prusach Królewskich / 273

Zakończenie / 303
1. Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI wieku. Porównanie z Pomorzem Szczecińskim i Wołogoskim, Saksonią Albertyńską i Ernestyńską, Szlezwikiem-Holsztynem, Meklemburgią i Niderlandami / 303
2. Wyniki badań nad polityką księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i całej Polski w latach 1525–1548 / 310

Spis ilustracji / 323
Bibliografia / 325
Zusammenfassung / 339
Indeks osób / 345
Indeks nazw geograficznych / 357

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum