Krzysztof Konecki

Instrukcja o muzyce w świętej liturgii "Musicam sacram". Prace redakcyjne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3624-8
Publication year:
2016
Pages number:
154
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki

Instrukcja o muzyce w świętej liturgii "Musicam sacram". Prace redakcyjne

Kategoria produktu:

Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram ukazała się 5 marca 1967 roku. Jest ona bardzo ważnym i doniosłym dokumentem Świętej Kongregacji Obrzędów, praktycznie interpretującym ducha Ojców Soboru. Niektóre jej przepisy mimo upływu 50 lat od ogłoszenia ciągle czekają jeszcze na wcielenie ich w życie.

Potrzeba opracowania takiego dokumentu zrodziła się głównie w środowisku muzyków, którzy zauważyli, że pierwsza instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o liturgii świętej z 1964 roku Inter Oecumenici nie porusza ani jednym zdaniem kwestii odnowy muzyki i śpiewu w liturgii. W trakcie trwania dyskusji nad miejscem i rolą muzyki w liturgii w świetle soborowej odnowy liturgicznej okazało się, że sprawa ta wymaga znacznie szerszego spojrzenia i głębszej refleksji niż sądzono wcześniej.

Prace nad redakcją tego dokumentu zostały powierzone Komisji studyjnej 14, która była jedną z 39 Komisji utworzonych i powołanych przez Consilium do realizacji reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Owoce i efekty prac Komisji studyjnej 14, przeprowadzonych dyskusji, poszukiwań, propozycji dotyczących adaptacji muzyki sakralnej do nowej, posoborowej rzeczywistości liturgii były umieszczane w kolejnych dokumentach roboczych, zwanych Schemata. W sumie było ich 12. Stanowią one niezwykle cenny i zarazem trudno dostępny materiał archiwalny, pozwalający zobaczyć kształtowanie się pierwszego dokumentu kościelnego po Soborze Watykańskim II na temat miejsca i znaczenia muzyki w liturgii odnowionej w duchu tegoż Soboru.

Niniejsze opracowanie jako pierwsze podejmuje kwestie redakcyjne tego dokumentu i prezentuje debatę nad kształtem odnowy posoborowej muzyki i śpiewu w liturgii. Ukazuje ono dokładny harmonogram prac Zespołu nr 14 oraz poszczególne etapy redakcyjne dokumentu, które nierzadko przebiegały w atmosferze napięć i sporu między muzykami i liturgistami. Kwestie sporne, które wzbudzały najwięcej dyskusji i polemiki, wynikały głównie z różnego pojmowania muzyki sakralnej jako takiej i odmiennego postrzegania jej relacji do świętej liturgii. Soborowa koncepcja liturgii z pełnym, czynnym i świadomym uczestnikiem liturgicznym oraz wprowadzenie języków narodowych zmieniały dotychczasowe patrzenie na miejsce i rolę muzyki w liturgii. Chodziło więc głównie o określenie właściwego, odpowiadającego celom i duchowi liturgii kształtu sztuki muzycznej uprawianej w Kościele. Wszystkie wysiłki redakcyjne zmierzały do pokazania jej jako formy czynnego uczestnictwa w liturgii, a przez to wskazania na całość integralną, jaką tworzą.

Wprowadzenie / 7

Preface / 9

Wstęp / 11

Introduction / 15

1 Schemata, n. 62 / 19

2 Schemata, n. 84 / 23

3 Schemata, n. 117 / 31

4 Schemata, n. 122 / 35

5 Schemata, n.126 / 41

6 Schemata, n. 131 / 45

7 Schemata, n. 141 / 51

8 Schemata, n. 143 / 53

9 Schemata, n. 145 / 57

10 Schemata, n. 155 / 59

11 Schemata, s.n. / 67

12 Schemata, s.n. / 71

Instructio de musica in sacra Liturgia prooemium / 73

Musicam sacram. Instrukcja o muzyce świętej Liturgii / 95

Zakończenie / 117

Bibliografia / 119

Aneksy / 121

Instruction on Music in the Liturgy Musicam sacram. Redaction process (Summary) / 153

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum