Krzysztof Skwierczyński

Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3633-0
Publication year:
2016
Pages number:
416
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Krzysztof Skwierczyński

Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku

Kategoria produktu:

Reforma gregoriańska była jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko w dziejach Kościoła średniowiecznego, lecz także w historii Europy tego okresu. Często jest nazywana „rewolucją  gregoriańską”. Książka przedstawia długotrwały proces, jakim była recepcja najważniejszych nurtów reformy w państwie Piastów, a także drogi, którymi docierały do Polski postulaty walki z symonią, nikolaityzmem, zepsuciem moralnym kleru. Autor omówił te procesy na szerokim tle porównawczym, charakteryzując politykę Stolicy Apostolskiej w walce o libertas Ecclesiae.

Wykaz skrótów / 9

Przedmowa do drugiego wydania / 11

Wstęp / 15

 

Część I. Regnum i sacerdotium

Rozdział 1. Stosunek Grzegorza VII do władców świeckich / 31

Rozdział 2. List grzegorza vii quoniam honor (reg. ii, 73) / 49

Rozdział 3. Polityka kościelna Bolesława II Szczodrego / 65

Rozdział 4. Spór o inwestyturę / 77

Rozdział 5. Drzwi gnieźnieńskie jako źródło do badań nad

Reformą gregoriańską w Polsce / 91

Rozdział 6. Symonia / 107

Rozdział 7. Elekcje kanoniczne / 115

 

Część II. Król Bolesław Szczodry i biskup Stanisław

Rozdział 1. Kronika Galla Anonima / 129

Relacja Anonima (I, 27) / 131

Sąd nad biskupem Stanisławem i kara / 143

Rozdział 2. List paschalisa II significasti frater karissime

(jl 6570) / 157

Treść listu / 161

Paliusz / 163

Adres listu / 166

Rex / 169

Ungaricus princeps / 176

Saxones Dacique / 180

Episcopum dampnare / 183

Inwestytura / 189

Europa / 191

Czas powstania listu i jego odbiorca / 193

Rozdział 3. Chronica polonorum mistrza Wincentego (II, 20) 203

Święty biskup i król morderca / 203

Audiatur et altera pars / 208

Pamięć o Bolesławie Szczodrym / 213

Przyczyny konfliktu – próba podsumowania / 219

Rozdział 4. Śmierć w katedrze / 225

Sprawcy zabójstw / 230

Przyczyny wystąpień przeciw biskupom / 233

Przebieg wystąpień przeciw biskupom / 235

Konsekwencje poniesione za zabicie bądź wygnanie biskupa / 237

Postrzeganie wystąpień przeciw biskupom przez współczesnych / 242

Zabójstwa biskupów w XII stuleciu / 247

Martyrium Tomasza Becketa i jego wpływ na kanonizację

św. Stanisława / 253

Rozdział 5. Podsumowanie / 259

 

Część III. Renovatio ecclesiae

Rozdział 1. Vox patrum / 267

„Podręczniki” reformy gregoriańskiej / 270

Recepcja powszechnego prawa kanonicznego w Polsce / 279

Rozdział 2. Legaci i synody / 291

Legaci stolicy apostolskiej w Polsce i synody prowincjonalne / 299

Rozdział 3. Nikolaityzm / 315

Zakończenie / 339

Ilustracje / 343

Spis ilustracji / 351

Bibliografia / 353

Summary / 395

Indeks osobowy / 401

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum