• Home
  • Archeologia
  • Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 2

Marcin Weinkauf

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3692-7
Publication year:
2016
Pages number:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

96,00 zł

miękka

Marcin Weinkauf

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 2

Kategoria produktu:

Inspiracją powstania książki była dysertacja doktorska obroniona w 2011 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikacja ta jest podsumowaniem kilkuletnich lat badań i zainteresowań autora pracy początkami wczesnego średniowiecza na Niżu Polskim. Przedstawia wyniki badań nad najwcześniejszym etapem rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej i zawiera wieloaspektową analizę materiału ceramicznego zebranego w toku wieloletnich badań prowadzonych przez badaczy ośrodka toruńskiego i innych placówek naukowych, zajmujących się tym obszarem. Zamieszczone w drugim tomie wykazy i zestawienia tabelaryczne, katalog opisowy, ryciny i tablice prezentujące analizowane materiały źródłowe są nierozerwalnym, tabelaryczno-graficznym uzupełnienie treści zawartych w pierwszym tomie monografii.

1. Wstęp / 7
2. Wykaz stanowisk i zespołów ceramicznych / 9
2.1. Uwagi wstępne / 9
2.2. Wykaz stanowisk z początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek) / 11
2.3. Wykaz zespołów ceramicznych z początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek) / 25
3. Katalog wybranych stanowisk badanych wykopaliskowo z początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek) / 39
Spis rycin / 71
List of figures / 77
Wybrane ryciny / 82
Spis tablic / 90
List of plates / 95
Tablice / 100
Spis tabel / 200
List of tables / 203
Bibliografia / 206

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum