Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski (red.)

Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3616-3
Publication year:
2016
Pages number:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Biblioteczka Dziecięca
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski (red.)

Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży

Kategoria produktu:

Teatr wykracza poza teren sztuki i jest zarazem czymś więcej niż życie. Niniejsza książka fakt ten potwierdza już choćby dlatego, że wszyscy autorzy zaangażowani w jej przygotowanie formułują w swoich tekstach, pośrednio i bezpośrednio, tezę o istotnym i nieprzemijającym udziale teatru we współkształtowaniu świata młodego człowieka. Współczesność, różnie dookreślana przez filozofów i socjologów, tego faktu nie znosi. Nieokreśloność, płynność, akceleracja wartości, postaw, informacji – cechujące naszą rzeczywistość – mobilizują dramaturgów, reżyserów, scenografów, aktorów, pedagogów teatru do aktywnego podtrzymywania więzi ze światem widza dziecięcego i młodzieżowego. Coraz częściej teatr współczesny kreuje sytuacje, w których młody odbiorca staje się aktywnym podmiotem dialogu. Odkrywa swoje sprawstwo, współtworzy, a niekiedy właśnie za pomocą języka teatru rozwiązuje własne problemy lub problemy swojego pokolenia.

Składające się na monografię teksty autorów z różnych ośrodków akademickich i teatralnych są w pewnym stopniu diagnozą teatru współczesnego adresowanego do najmłodszego i młodego widza. Nakreślają one mapę zjawisk należących do tej domeny sztuki teatralnej, wskazują na żywotność teatru, w przeszłości i dziś, w kształtowaniu wyobraźni i estetycznej wrażliwości dzieci i młodzieży oraz zachęcają do sytuowania badań nad teatrem dla „niedorosłych” widzów w kontekście przemian estetyki teatru XX i XXI wieku. Książka Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży jest drugą publikacją z serii „Biblioteczka Dziecięca”, przygotowaną z myślą o badaczach i miłośnikach sztuki dla dzieci i młodzieży oraz o osobach zajmujących się animacją kultury.

Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski Teatra dla małego i młodego widza. Zarys problematyki / 7

Wokół funkcji teatru
Ewa Tomaszewska Odnaleźć siebie. O teatrze dla dzieci i młodzieży / 23
Beata Gromadzka O potrzebie mitu. W beczce chowany Roberta Jarosza w odbiorze gimnazjalistów / 41
Jerzy Kaniewski Zapomniany język? O roli wypowiedzi teatralnej w dyskursie tożsamościowym.
Na materiale projektu „Laboratorium Teatralne” / 53
Karolina Papiorkowska-Dymet Teatr terapeutyczny Inki Dowlasz. Na przykładzie dramatu Bici biją / 67

Wokół repertuaru
Marzenna Wiśniewska „...zrozumiesz, jak dorośniesz...”. Tematy „nie dla dzieci” w teatrze dla dzieci / 89
Jacek Mikołajczyk Czy można nie płakać na Matyldzie? Dzieci we współczesnym musicalu / 115
Mirosława Pindór Tradycja i współczesność polskiego teatru lalkowego na czeskim Śląsku. Zadania narodowe / 125
Karol Suszczyński Utwory dramatyczne w teatrze lalek. Repertuar z myślą o młodzieżowym odbiorcy / 141
Bartłomiej Oleszek Teatr radiowy dla dzieci i młodzieży. Teoria, tradycja, technologia / 153

Wokół relacji teatru i literatury
Ryszard Waksmund Dziecko i teatr w świetle wspomnień i pamiętników / 175
Jolanta Ługowska Teatr jako temat literacki. Na przykładzie powieści Małgorzaty Musierowicz / 195
Violetta Wróblewska Dramat dla dzieci folklorem podszyty / 213

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum