• Home
  • Językoznawstwo
  • System - tekst - człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi

Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (red.)

System - tekst - człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3643-9
Publication year:
2016
Pages number:
290
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (red.)

System - tekst - człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi

Kategoria produktu:

Monografia kontynuuje cykl publikacji przygotowywanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Są one efektem badań nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi prowadzonych przez językoznawców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Podjęta przez badaczy i zaprezentowana w niniejszym tomie problematyka koncentruje się wokół zagadnień dotyczących systemu językowego, jego tekstowych realizacji oraz człowieka, twórcy i komentatora świata przedstawionego za pomocą języka. Autorzy tekstów ukazują język od czasów dawnych po współczesne. Monografia zdaje sprawę z synkretyzmu teoretycznego współczesnego językoznawstwa, u którego podstaw leży w dużej mierze antropologiczna natura języka. Twórcza postawa badawcza zaowocowała interesującymi studiami o charakterze teoretycznym, ogólnometodologicznym i przynoszącym gruntowną analizę problemów szczegółowych.

Wstęp / 7

STUDIA NAD JĘZYKIEM DAWNYM / 13
Joanna Bilińska, Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz, Dynamika zmian ortograficznych w latach 1830–1918. Badanie korpusowe / 15
Joanna Duska, Czy obrok duchowny jest gatunkiem? / 33
Mariusz Frodyma, O słownictwie mówionej nieoficjalnej odmiany piętnastowiecznej
polszczyzny / 43
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy jako źródło rzadkiej terminologii
XVI wieku / 63
Anetta Luto-Kamińska, Słownik polszczyzny XVI wieku a badania nad zróżnicowaniem
polszczyzny szesnastowiecznej / 81
Leonarda Mariak, Henryk Sienkiewicz jako ojciec w świetle korespondencji prywatnej / 99
Błażej Osowski, Czy inwentarze dóbr szlacheckich mogą być źródłem do badań
dialektologicznych? Problem piśmienności i odmian polszczyzny / 115
Arleta Szulc, O odpowiednikach greckich oi\koı, oijkiva i innych w tłumaczeniach
odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów / 127

STUDIA NAD JĘZYKIEM WSPÓŁCZESNYM / 147
Mirosław Bańko, Diana Svobodová, Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim? Raport z badania ilościowego / 149
Barbara Batko-Tokarz, Słownictwo gwarowe w ujęciu tematycznym / 163
Krystyna Bojałkowska, Formy trybu rozkazującego we współczesnym polskim języku religijnym / 181
Iwona Burkacka, Skróty czy skrótowce? Uwagi o urzędowych strukturach skróconych typu pzp (PZP), siwz (SIWZ) / 199
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, Słownik kolokacji prawnych – wybrane problemy metodologiczne / 221
Romana Łapa, Osobowo-instytucjonalne znaczenia gramatyczne
w aktach normatywnych / 243
Pavol Odaloš, Manipulatívnosť a súvzťažnosť persuazívnej techniky populizmu a persuazívnej techniky vytvárania obrazu nepriateľa / 257
Dorota Paśko-Koneczniak, Wpływ języka otoczenia na gwary wyspowe (na przykładzie rosyjskich gwar staroobrzędowców w Polsce i Bułgarii) / 269
Katarzyna Witkowska, Wstępne uwagi o rozkaźniku zwrotów frazeologicznych / 281

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum