Arkadiusz Wagner

Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-3717-7
Publication year:
2016
Pages number:
600
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

112,00 zł

miękka

Arkadiusz Wagner

Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku

Kategoria produktu:

Niniejsza książka stanowi pierwszą w rodzimej literaturze bibliologicznej i historyczno-artystycznej monografię superekslibrisu na ziemiach Korony oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego od średniowiecza po potop szwedzki. Ową charakterystyczną kategorię znaku własnościowego książek osadzono na tle kultury bibliofilskiej oraz sztuki w Polsce i Europie, z naciskiem położonym na takie zagadnienia jak przemiany w postawie bibliofilów wobec oznaczania ksiąg, ewolucja formalno-stylowa superekslibrisów czy też ich powiązania z różnorakimi dziedzinami plastyki i rzemiosła artystycznego. W rezultacie Czytelnik otrzymał kompleksową analizę jednego z kluczowych problemów staropolskiej kultury książki w okresie jej bujnego – i nigdy niepowtórzonego – rozkwitu.    

Wykaz skrótów nazw instytucji |9

I. Uwagi wstępne i stan badań |11
II. Zakres pojęcia |37
III. Tło europejskie |63
1. Księgi i ich właściciele |63
2. Europejskie polonika |94
IV. Początki zjawiska (do około 1500 roku) |106
V. Stulecie rozkwitu (xvi wiek) |137
1. Krąg posiadaczy |137
Królowie i ich rodziny |142
Dygnitarze kościelni |163
Możnowładztwo świeckie |177
Szlachta |182
Mieszczaństwo |187
Kler świecki i zakonny |193
2. Formy superekslibrisów i ich ewolucja |196
Wczesne układy kompozycyjne |197
Późnogotyckie i wczesnorenesansowe formy tarcz herbowych |203
Renesansowe tarcze italianizujące |207
Początki motywu wieńca |209
Renesansowa klasyczność |212
Formy ewolucyjne wieńca, tarcz i kartuszy |222
Renesansowe formy pieczętarskie |234
Samodzielne przedstawienia kompletnych herbów |242
Tarcze i kartusze z herbami Jagiellonów, Stefana Batorego i Zygmunta III |245
Podwójny superekslibris Zofii Jagiellonki |248
Prekursorskie wzory superekslibrisów Jana Ponętowskiego i Jerzego Radziwiłła |249
Superekslibrisy plakietowe i formy pokrewne |250
Upowszechnienie superekslibrisów introligatorskich |257
Problem tarcz i kartuszy herbowych |257
Problem wieńców i otoków |273
Superekslibrisy napisowe |285
Superekslibris haftowany Anny Jagiellonki oraz Mikołaja Radziwiłła Czarnego |313
Superekslibrisy w metalu |315
Inne sposoby oznaczania własności ksiąg na zewnątrz woluminów |321
VI. Półwiecze stagnacji (pierwsza połowa xvii wieku) |328
1. Krąg posiadaczy |328
Królowie i ich rodziny |329
Kler świecki i zakonny |341
Magnateria i szlachta |346
Mieszczaństwo |352
2. Formy superekslibrisów i ich ewolucja |361
Tradycja renesansowego wieńca |362
Zygmuntowskie precjoza superekslibrisowe |370
Późny rollwerk i schweifwerk w superekslibrisach właściwych |373
Wczesnobarokowe kompozycje w owalu |382
Superekslibrisy plakietowe |386
Dominacja superekslibrisów introligatorskich |388
Problem tarcz i kartuszy herbowych |388
Problem samoistnych godeł |398
Problem otoków |399
Bogatsze formy obramień herbu |402
Superekslibrisy napisowe |406
Superekslibrisy złotnicze |408
Superekslibrisy haftowane |410
Inne formy superekslibrisów |411
VII. Superekslibris a sztuki plastyczne |414
1. Superekslibris a pieczęcie |414
2. Superekslibris a grafika |418
3. Dualizm funkcjonalny klocków drzeworytniczych |433
4. Superekslibris a inne dziedziny sztuk plastycznych |440
VIII. Zagadnienia techniczne i organizacyjne |450
1. Wykonawstwo tłoków i plakiet |450
2. W warsztacie introligatora |464
3. Rodzaje zleceń |475

IX. Podsumowanie |488
Tablice |495
Wybrana bibliografia |519
Summary |562
Spis tablic i ilustracji |565
Indeks osób | 582

  • Aleksander

    Długo oczekiwana monografia superekslibrisu polskiego. Gratulacje dla autora dr Arkadiusza Wagnera. Ciekawe i bardzo staranne opracowanie graficzne całości druku oraz dobór gramatury papieru. Niestety bardzo duży minus dla Wydawnictwa UMK za brak szycia grzbietu publikacji. Nie przemyślano że będzie w ciągłym użytku przez naukowców, studentów i bibliofilów. Tej pięknej około 600 stronicowej książki nie da się swobodnie otworzyć bez łamania jej grzbietu. Jest to pierwsza tak dobrze i dogłębnie opracowana monografia tematu i oszczędności introligatorskie w tym temacie są nie na miejscu.

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum