Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka (red.)

Prawo - rodzina - praca

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3792-4
Publication year:
2017
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka (red.)

Prawo - rodzina - praca

Kategoria produktu:

Monografia została poświęcona wybranym zagadnieniom oraz instytucjom prawnym spotykanym w dwóch najważniejszych sferach ludzkiej aktywności – w pracy oraz w relacjach rodzinnych. Publikacja nie ma charakteru kompleksowego, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem wszystkich zagadnień związanych z powyższymi relacjami, niemniej jej istotny walor stanowi aktualność poruszanych kwestii. Autorzy poszczególnych rozdziałów skupili się na tematach, które ze względu na zmieniające się stosunki społeczno-gospodarcze budzą obecnie największe zainteresowanie lub wątpliwości. Monografia ma charakter wielopłaszczyznowy – zawiera prace z prawa administracyjnego, cywilnego, europejskiego, karnego, konstytucyjnego, podatkowego, pracy oraz rodzinnego.

 

Słowo wstępne / 9

Wykaz skrótów i oznaczeń / 11

Renata Badowiec

Jesień życia, czyli emerytury pomostowe i świadczenia kompensacyjne w zawodzie nauczyciela – wybrane aspekty /13

Maria Baranowska, Izabela Cąkała

Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży /25

Iwona Kurzydło

Zatrudnianie kobiet w formie telepracy – wybrane aspekty /35

mgr Aleksandra Pietras

Pracownik w roli rodzica. Wpływ koncepcji work-life balance na łączenie pracy zawodowej z pełnieniem funkcji rodzicielskich /45

Alicja Szczypka

Zakaz przenoszenia prawa do wynagrodzenia na inną osobę a wypłacanie wynagrodzenia współmałżonkowi na mocy postanowienia sądu /57

Marta Beata Drozdowska

Pojęcie ochrony trwałości stosunku pracy. Ochrona trwałości zatrudnienia w kodeksie karnym /67

Ewelina Ozga, Małgorzata Pałka

Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie /79

Marta Andryszczak

Dwa domy, dwa życia – czyli o tzw. pieczy naprzemiennej /87

Aneta Grabowska

Zmiany w zasadach orzekania o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego /97

Agnieszka Makar, Emilia Maniara

Orzekanie o władzy rodzicielskiej w postępowaniu rozwodowym po 2008 r. /107

Łukasz Mizera, Rafał Malec

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jako sposób ingerencji państwa w wychowanie dziecka 117

Aneta Klimowicz, Katarzyna Jędrzejczyk

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci w polskim prawie rodzinnym / 125

Przemysław Furmanek, Stefan Kaźmierowski

Pojęcie najbliższego członka rodziny w świetle art. 446 § 3 KC /137

mgr Agnieszka Wojcieszak

Rola przedstawiciela ustawowego w procesie wyrażania zgody

na zabieg medyczny wobec pacjenta małoletniego /145

mgr Sylwia Łazuk

Rodzina a obowiązek szkolny – wybrane zagadnienia /157

mgr Paulina Zadykowicz

Status prawny asystenta rodziny /167

Jędrzej Siarkowski

Analiza konstytucyjnego pojęcia „małżeństwo” w kontekście prawa do małżeństw jednopłciowych jako przykład zastosowania narzędzi teoretycznoprawnych /181

Dorota Leszczyńska

Program „Rodzina 500 plus” vs. ulga prorodzinna – wady i zalety obu form wsparcia finansowego rodziny przez państwo /193

mgr Michał Grudecki

Ratio legis kryminalizacji kazirodztwa /205

Katarzyna Doroszewska

Czy należy zdepenalizować kazirodztwo? /217

Michał Perliński

„Bigamia to jedyne przestępstwo, które jest jednocześnie karą…”. Bigamia w ujęciu karnoprawnym – analiza dogmatyczna art. 206 Kodeksu Karnego,stan de lege lata, postulaty de lege ferenda /229

Paulina Baśkiewicz

Zgoda pacjenta na zabieg fizjoterapeutyczny /241

Bibliografia / 253

Wykaz tabel / 267

Summary/Streszczenie / 269

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
 • Marta Andryszczak

  Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Retoryki Sądowej. Aktywnie działa także w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

  Show author's publications

 • Renata Badowiec

  W 2017 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. Związanie sądu karnego orzeczeniem sądu cywilnego napisała pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Arkadiusza Lacha. W roku akademickim 2015/2016 zdobyła tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji, a w roku akademickim 2016/2017 tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2015 – 2017 była wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. W październiku 2017 r. rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

 • Daria Gęsicka

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie cywilnym oraz prawie nowych technologii. Jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Retoryki Sądowej.

  Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum