• Home
  • Historia nowożytna
  • Naród bez państwa na drogach do nowoczesności. Książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Szczepana Wierzchosławskiego

Magdalena Niedzielska (red.)

Naród bez państwa na drogach do nowoczesności. Książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Szczepana Wierzchosławskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3812-9
Publication year:
2017
Pages number:
366
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Magdalena Niedzielska (red.)

Naród bez państwa na drogach do nowoczesności. Książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Szczepana Wierzchosławskiego

Kategoria produktu:

Inicjatywa wydania niniejszego tomu wyrosła z chęci uhonorowania Pana Profesora Szczepana Wierzchosławskiego w związku z siedemdziesięcioleciem Jego urodzin. Wystąpiły z nią dwa kręgi Jego współpracowników – z Zakładu Historii XIX w. w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK oraz Zakładu Historii Pomorza PAN. Zamysł to dość tradycyjny, podobnie jak i sposób jego realizacji, niemniej wyraża on szczery szacunek zarówno dla osoby Pana Profesora, jak i znaczenia Jego dorobku naukowego. Profesor Szczepan Wierzchosławski, którego zainteresowania badawcze od kilku dekad skupiały się na historii Pomorza Gdańskiego w epoce porozbiorowej, jest autorem znaczących prac poświęconych polskiemu ruchowi narodowemu, jego elitom i wybitnym działaczom. Ten aspekt, który moglibyśmy określić jako pisanie historii polskiego Pomorza (albo polskiej historii Pomorza), uzupełniają prace ujmujące dzieje Prus Zachodnich w XIX w. z perspektywy uwzględniającej również zasadniczą funkcję w nich pełnioną zarówno przez instytucje władzy państwa pruskiego, a następnie Rzeszy Niemieckiej, jak i dominujący niemiecki etnos. Także niektóre z artykułów w jubileuszowym wydawnictwie dedykowanym Profesorowi, idąc śladem Jego prac, stawiają podobne pytania o znaczenie funkcjonowania społeczności polskiej w obcej niemieckiej państwowości i środowisku społecznym dla uformowania się jej specyfiki i modelu rozwoju w XIX stuleciu. Peryferyjność Prus Zachodnich w oglądzie ogólnej historii ziem polskich w XIX wieku przy na nowo postawionych pytaniach badawczych przestaje być wadą, lecz przeciwnie: umożliwia dostrzeżenie szczególnego znaczenia tego okresu dla uformowania się nowoczesnego społeczeństwa. Owo nowe spojrzenie zawdzięczamy także pracom Profesora.

Wprowadzenie / 9

Andrzej Romanow
Stan badań oraz dylematy i perspektywy badawcze prasy pomorskiej w latach 1848–1918 / 11

Edmund Kizik
Rabunki w kościołach rejencji gdańskiej w pierwszej połowie XIX wieku, czyli o znaczeniu badań nad prowincjonalną prasą ogłoszeniową / 31

Mieczysław Wojciechowski
Postawa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) wobec aktu dwóch cesarzy z 5 listopada 1916 roku, prezentowana na łamach jej centralnego organu partyjnego „Vorwärts” 7 listopada 1916 roku / 53

Włodzimierz Stępiński
Niemieckie Turnerstwo wobec klęski Rzeszy w 1918 roku i traktatu wersalskiego, w świetle „Deutsche Turn-Zeitung”. Kilka uwag / 63

Tomasz Krzemiński
Małe miasta Pomorza Nadwiślańskiego w dobie przemian cywilizacyjnych XIX wieku. Społeczność lokalna między zacofaniem a modernizacją / 103

Tomasz Łaszkiewicz
Wielka wojna z perspektywy ziemiańskiego dworu w zaborze pruskim / 125

Przemysław Olstowski
Irredenta jako czynnik modernizacji społecznej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Przypis do rozważań nad wiekiem XIX i początkiem wieku XX / 143

Ilona Zaleska
Udział Kościoła katolickiego w życiu politycznym Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905–1907 / 161

Aneta Niewęgłowska
Wpływ zaborów na role społeczne Polek w XIX wieku. Zarys problematyki / 191

Jerzy Dygdała
Spory o starostwo człuchowskie w latach 1771–1772, czyli jak Karol Radziwiłł „Panie Kochanku” i konfederaci barscy szukali pomocy u władz pruskich / 213

Teresa Rączka-Jeziorska, Paweł A. Jeziorski
Z dziejów Liksny w dawnych Inflantach Polskich. Ludzie i miejsca / 235

Bogusław Dybaś
Hrabia i Profesor. Relacje między Karolem Lanckorońskim a Maxem Dvořákiem w świetle zachowanej korespondencji / 273

Bolesław Hajduk
Skandynawia wobec niepodległości Polski w latach 1914–1919 / 299

Rozmowa z prof. dr. hab. Szczepanem Wierzchosławskim (rozmawiają Aneta Niewęgłowska i Tomasz Krzemiński) / 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum