• Home
  • Socjologia
  • (U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Anna Kordasiewicz

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3751-1
Publication year:
2016
Pages number:
386
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Anna Kordasiewicz

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Kategoria produktu:

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej. Przedstawia dylematy transformacyjnej Polski, napięcia relacyjne o charakterze kulturowym i klasowym ukryte pod zindywidualizowanym i interpersonalnym przeżywaniem „kontraktu płatnej pracy domowej”. Oferuje interpretację współczesności wg klucza przeplatających się i współwystępujących przejawów przednowoczesnego, nowoczesnego i ponowoczesnego sposobu ujmowania ładu społecznego w skali mikro i w życiu codziennym.

Podziękowania / 7

Rozdział 1. Przemiany relacji służebnych w historii / 19
Przednowoczesne relacje służebne / 23
Nowoczesne relacje służebne / 36
Ponowoczesne relacje służebne / 46
Płatna praca domowa współcześnie – specyfika Polski / 52
Podsumowanie / 61

Rozdział 2. Jak badać płatną pracę domową? / 67
Dotychczasowe teorie i opracowania opieki i pracy domowej / 67
(U)sługi domowe w powojennej Polsce – podejście badawcze / 87
Uczestnicy badania (u)sług domowych / 94
W stronę analizy dyskursu relacji prywatnych / 103

Rozdział 3. Wprowadzenie do socjologii płatnej pracy domowej / 107
Praca domowa jako proces / 110
Specjalizacja czy uniwersalizacja? / 115
Podstawowe typy kontaktu między pracodawcami a pracownicami domowymi / 119
Zróżnicowanie zawodowe w obrębie pracy domowej / 123
Podsumowanie / 128

Rozdział 4. Życie domowe w powojennej Polsce / 129
Druga wojna światowa i okres bezpośrednio po wojnie / 129
Fazy życia domowego w powojennej Polsce w kontekście społecznym, ekonomicznym i politycznym – wprowadzenie / 131
Okres od lat 40. do 60. / 143
Okres od lat 70. do 90. / 156
Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku / 169

Rozdział 5. Płatna praca domowa jako socjologiczna zagadka / 179
Wymiary relacji w pracy domowej – jak być szefową i powierniczką? / 186
Służąca, pracownik, domownik – obszary znaczeniowe pracy domowej / 199
Rozwiązania socjologicznej zagadki – pole relacji w pracy domowej / 204

Rozdział 6. Przejawy przednowoczesności w płatnej pracy domowej / 209
Przednowoczesny sposób zagospodarowania bliskości – rodzina / 210
Przypadek służby i „dobrego ducha domu” jako przednowoczesne konstrukcje relacji z pracownikiem domowym / 222
Przednowoczesny pomysł na wyższość – moralność / 231
Przednowoczesność – podsumowanie / 240

Rozdział 7. Przejawy ładu nowoczesnego w płatnej pracy domowej / 241
Przypadek ramy profesjonalnej jako przejaw nowoczesnego rozumienia relacji służebnych / 242
Konstruowanie właściwego nowoczesności dystansu w pracy domowej / 249
Nowoczesny pomysł na wyższość – wiedza / 252
Nowoczesność – podsumowanie / 265

Rozdział 8. Elementy ponowoczesne w płatnej pracy domowej / 267
Przyjaźń, czyli bliskość w ponowoczesnych relacjach służebnych / 268
Ponowoczesne dyskursy pracy / 280
Ponowoczesny pomysł na konstruowanie wyższości – biografia / 290
Ponowoczesność – podsumowanie / 307

Zakończenie. Współczesne przenikanie się przejawów różnych ładów / 309

Nota bibliograficzna / 315
Literatura / 317
Aneks / 339
Wykaz tabel i rysunków / 357
Summary / 359
Indeks osobowy / 363

  • Justyna Jakubczyk

    "Jak udowadnia autorka książki na przykładzie osób zatrudnianych do prac domowych można śledzić zmiany zachodzące w społeczeństwie na przestrzeni lat. Analiza zmian w częstości zatrudniania pomocy domowej nie jest łatwa. Autorka pokazuje, że duża aktywność zawodowa kobiet i wzrost zarobków sprawiają, że coraz więcej osób w jakimś momencie życia zatrudnia kogoś do pomocy w domu. [...]". Fragment recenzji "Od służby do zawodu", "Forum Akademickie" 2017, nr 10: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/recenzje/od-sluzby-do-zawodu/.

Write review

Write your own review

Captcha
  • Anna Kordasiewicz

    Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. Adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą, problemy starzejącego się społeczeństwa, migracje zarobkowe, zaangażowanie obywatelskie oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych. Współpracuje z Fundacją "Ośrodek Badań nad Migracjami", Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacją "Pole Dialogu", której jest współzałoożycielką. Ma duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie metod jakościowych w naukach społecznych. Projektowała i prowadziła procesy partycypacyjne. Jest autorką wielu publikacji na temat pracy domowej, opieki i migracji, jest współredaktorką książki "Edukacja obywatelska w działaniu" (Scholar 2013) oraz współtłumaczką książki Lofland et al. "Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych" (Scholar 2011).

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum