Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3837-2
Publication year:
2017
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami

Kategoria produktu:

Tom  Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami prezentuje dwadzieścia pięć rozpraw badaczy wywodzących się z polskich i rosyjskich ośrodków rusycystycznych. Umieszczone w tomie studia układają się w pięć zasadniczych bloków tematycznych poświęconych kolejno: tematyce języka w przestrzeni wirtualnej, metodyce nauczania języka i problemom przekładu żargonu, problematyce paradoksu jako rodzaju gry językowej, językowi, historii i kulturze staroobrzędowców, a także badaniom dialektologicznym. Autorzy tekstów ukazują badania o charakterze analitycznym, teoretycznym i ogólnometodologicznym nad współczesnym językiem rosyjskim i gwarami rosyjskimi.

Przedmowa / 9

Język w mediach

Ядвига Тарса
Способы выражения чувств и эмоций в Интернет-общении / 13

Kаролина Радошэвска
Фразематические признаки русских Итернет-мемов / 25

Ольга Макаровска
Особенности котоматрицы как креолизованного текста / 39

Елена и. Коряковцева
О словотворчестве российских интернавтов в эпоху ≪глобанглизации≫ / 57

Adam Jaskolski, Michał Głuszkowski
Stereotyp (od)tworzony. Język rosyjski, Rosjanie i Rosja w „Świecie według Kiepskich” / 73

Габриэла Вильк
Единицы молодeжного жаргона с точки зрения их происхождения (на материале современных российских сериалов) / 87

Adam Jaskolski
Pola znaczeniowe „przemoc”, „okrucieństwo”, „nienawiść” w mediach rosyjskich w okresie kryzysu na Ukrainie / 99

Эва Капела
Политизированные номинации в русскоязычном медиапространстве / 111

Пeтр Земшал
Культура как производство в советском идеологическом субдискурсе о культуре раннего хрущевского времени (1953–1957) / 123

Leksyka, Dydaktyka, Przekład

Joanna Ewa Marek
Czy редиска to rzodkiewka – z problemow przekładu żargonu / 141

Ирина Матчиньска
К вопросу об организации начального этапа обучения русскому языку как иностранному в условиях современного вуза / 153

Ана Окушкаитэ
Влияние местных диалектов на языковую преференцию учащихся пограничья. На примере многонационального городка Девянишкес / 165

Włodzimierz Wysoczański
Wyrazy złożone w leksyce rosyjskiej 2. połowy XX wieku ze znaczeniem ‘małej i bardzo małej oraz dużej i bardzo dużej wielkości i skali czegoś’ / 179

Gra językowa i koncepty

Светлана Бичак
Парадокс как вид языковой игры (на примере произведений М. Жванецкого) / 197

Ольга Мещерякова, Лилия Ягафарова
Об особенностях реализации концепта МОДА в современной массовой литературе России / 211

Катажина Дэмбска
Об одном типе метафоризации концепта ЛЮБОВЬ (на примере его реализаций в русском языке) / 227

Język, historia i kultura staroobrzędowców

Ирина Б. Бакланова
Наименования женских народных украшений в говоре старообрядцев (семейских) Забайкалья / 241

Магдалена Група
Основные проблемы изучения фразеологии говора старообрядцев, проживающих в Польше / 257

Анджелика Павлячик
Как пишут староверы (на примере поэтических произведений староверки старшего поколения августовского региона) / 269

Роман А. Майоров
Братия Никольского единоверческого монастыря в первое десятилетие после назначения его настоятелем отца Павла Прусского / 281

Krzysztof Snarski
Medaliony nagrobne na cmentarzach starowierskich na Suwalszczyźnie / 293

Stefan Pastuszewski
Staroobrzędowcy suwalscy i wileńscy w pierwszych latach II wojny światowej / 305

Badania dialektologiczne

Dorota Paśko-Koneczniak
Rosyjskie elementy składniowe w polskiej gwarze mieszkańcow Wierszyny na Syberii / 333

Леонид Л. Касаткин
Соотношение пола домашних животных и рода соответствующих существительных в русских диалектах / 345

Розалия Ф. Касаткина
Апико-альвеолярные согласные в русских диалектах / 353

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum