Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska (red.)

Wizualizacja informacji w humanistyce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3884-6
Publication year:
2017
Pages number:
326
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska (red.)

Wizualizacja informacji w humanistyce

Kategoria produktu:

Tematyka książki, dobrze oddana jej tytułem, mieści się w najnowszym nurcie humanistyki, zwanym humanistyką cyfrową. Dotyczy problemu obiecującego, zarówno z punktu widzenia metodyki badań jaki i form prezentacji wiedzy. Niewątpliwie będzie cennym wkładem w popularyzację koncepcji i metod wizualizacji informacji z dziedziny humanistyki. [...] Problematyka wizualizacji, jako stosunkowo nowa, budzi wiele kontrowersji, a tym samym wymaga rzetelnego zaprezentowania. Konieczne wydaje się popularyzowanie w środowisku naukowym doświadczeń stosunkowo nielicznych jeszcze humanistów korzystających z metod i narzędzi do wizualizacji, gdyż jest to najefektywniejsza droga do „oswojenia” problemu. Wzbudzenie przekonania o naukowej przydatności wizualizacji może przyczynić się do otwarcia przed wieloma humanistami nowych pól badawczych, a także nowych możliwości metodycznych.

Wprowadzenie / 11

CZĘŚĆ 1. WIZUALNA ANALIZA DANYCH

Anna Małgorzata Kamińska, Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA / 17

Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska , Monika Szetela, Funkcja wybranych motywów w Pieśni nad Pieśniami / 37

Andrzej Radomski, Analiza i wizualizacja okładek polskich tygodników społeczno-politycznych / 61

Karolina Piech, Maciej Piech, Struktura własności prasy w Polsce / 77

Hanna Gaweł, Pomiędzy tekstem a technologią – Ngram Viewer / 93

Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Analiza informacji w pracy służb śledczych. Wybrane przykłady narzędzi do wizualizacji danych / 109

Barbara Maria Morawiec, Działalność bibliotek naukowych w Polsce. Wizualizacja danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny / 127

Agnieszka Maria Kowalczuk, Wizualizacja zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej według dziedzin nauki na podstawie UKD / 141

CZĘŚĆ 2. WIZUALIZACJA WIEDZY

Wiesław Babik, Prezentacja informacji z perspektywy ekologii informacji / 155

Dorota Ciechanowska, Struktury wiedzy osobistej jako technika wspierająca uczenie się głębokie / 169

Małgorzata Janiak, Wizualizacja wizualizacji w procesie dydaktycznym. Case study przedstawienia terminu dokonane przez studentów zarządzania informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego / 189

Alicja Waszkiewicz-Raviv, Ze spostrzeżenia w wyobrażenie. Kod ikoniczny komunikatów public relations organizacji / 209

Karol Ebertowski, Wizualizacja informacji genealogicznej w Internecie / 221

CZĘŚĆ 3. WIZUALIZACJA W KULTURZE I SZTUCE

Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska, Czy informacja może być piękna? Wizualizacja informacji a sztuka / 235

Lilija Syrota, Visualization of Creative Works by Ukrainian Writers from Galicia in the Books and Periodicals in the XIX and the First Half of XX Century / 251

Agnieszka Banach, Holowizualizacje, czyli projektowanie obrazów techniką trójwymiarową / 267

Weronika Kortas, Wizualizacja informacji komunikowanych za pośrednictwem Facebooka / 285

Paweł Zgrzebnicki, Wizualizacja w matematycznym modelowaniu kultur / 309

Noty autorskie / 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Małgorzata Kowalska

    Informatolog i germanista, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół jakości zasobów cyfrowych, oddziaływania Internetu jako źródła informacji, infobrokerstwa, wykorzystywania crowdsourcingu w działalności instytucji non profit, rozwoju i metodologii biblio- i informatologii oraz humanistyki cyfrowej. Autorka dwu monografii (Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa 2007; Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania, Warszawa 2015), 4 wydawnictw zbiorowych i ponad 80 publikacji naukowych, poświęconych infobrokerstwu, digitalizacji, komunikacji, mediom, otwartym zasobom edukacyjnym, bibliotekom cyfrowym, bibliometrii oraz informacji w biznesie. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Upowszechniania Nauki, Sekretarz Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Toruńskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz członek Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO.

  • Veslava Osińska

    Informatolog, informatyk i fizyk, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół metod i technik wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności analizy dynamiki nauki polskiej. Autorka dwu monografii (Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne, Toruń 2016; Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, Warszawa 2010) i kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym zagranicznych) poświęconych bibliometrii, naukometrii, eksploracji danych, organizacji wiedzy, klasyfikacji nauk, humanistyce cyfrowej i bibliotekom cyfrowym. Uczestniczy w sieci projektów COST Action TD1201. Należy do kilku Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Redaguje portal o zastosowaniu wizualizacji informacji w różnych dziedzinach życia www.wizualizacjainformacji.pl.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum