Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska (red.)

Wizualizacja informacji w humanistyce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3884-6
Publication year:
2017
Pages number:
326
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska (red.)

Wizualizacja informacji w humanistyce

Kategoria produktu:

Tematyka książki, dobrze oddana jej tytułem, mieści się w najnowszym nurcie humanistyki, zwanym humanistyką cyfrową. Dotyczy problemu obiecującego, zarówno z punktu widzenia metodyki badań jaki i form prezentacji wiedzy. Niewątpliwie będzie cennym wkładem w popularyzację koncepcji i metod wizualizacji informacji z dziedziny humanistyki. [...] Problematyka wizualizacji, jako stosunkowo nowa, budzi wiele kontrowersji, a tym samym wymaga rzetelnego zaprezentowania. Konieczne wydaje się popularyzowanie w środowisku naukowym doświadczeń stosunkowo nielicznych jeszcze humanistów korzystających z metod i narzędzi do wizualizacji, gdyż jest to najefektywniejsza droga do „oswojenia” problemu. Wzbudzenie przekonania o naukowej przydatności wizualizacji może przyczynić się do otwarcia przed wieloma humanistami nowych pól badawczych, a także nowych możliwości metodycznych.

Wprowadzenie / 11

CZĘŚĆ 1. WIZUALNA ANALIZA DANYCH

Anna Małgorzata Kamińska, Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA / 17

Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska , Monika Szetela, Funkcja wybranych motywów w Pieśni nad Pieśniami / 37

Andrzej Radomski, Analiza i wizualizacja okładek polskich tygodników społeczno-politycznych / 61

Karolina Piech, Maciej Piech, Struktura własności prasy w Polsce / 77

Hanna Gaweł, Pomiędzy tekstem a technologią – Ngram Viewer / 93

Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Analiza informacji w pracy służb śledczych. Wybrane przykłady narzędzi do wizualizacji danych / 109

Barbara Maria Morawiec, Działalność bibliotek naukowych w Polsce. Wizualizacja danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny / 127

Agnieszka Maria Kowalczuk, Wizualizacja zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej według dziedzin nauki na podstawie UKD / 141

CZĘŚĆ 2. WIZUALIZACJA WIEDZY

Wiesław Babik, Prezentacja informacji z perspektywy ekologii informacji / 155

Dorota Ciechanowska, Struktury wiedzy osobistej jako technika wspierająca uczenie się głębokie / 169

Małgorzata Janiak, Wizualizacja wizualizacji w procesie dydaktycznym. Case study przedstawienia terminu dokonane przez studentów zarządzania informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego / 189

Alicja Waszkiewicz-Raviv, Ze spostrzeżenia w wyobrażenie. Kod ikoniczny komunikatów public relations organizacji / 209

Karol Ebertowski, Wizualizacja informacji genealogicznej w Internecie / 221

CZĘŚĆ 3. WIZUALIZACJA W KULTURZE I SZTUCE

Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska, Czy informacja może być piękna? Wizualizacja informacji a sztuka / 235

Lilija Syrota, Visualization of Creative Works by Ukrainian Writers from Galicia in the Books and Periodicals in the XIX and the First Half of XX Century / 251

Agnieszka Banach, Holowizualizacje, czyli projektowanie obrazów techniką trójwymiarową / 267

Weronika Kortas, Wizualizacja informacji komunikowanych za pośrednictwem Facebooka / 285

Paweł Zgrzebnicki, Wizualizacja w matematycznym modelowaniu kultur / 309

Noty autorskie / 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum