• Home
  • Socjologia
  • Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Jacek Kubera

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3896-9
Publication year:
2017
Pages number:
526
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Jacek Kubera

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Kategoria produktu:

Kiedy czuję się Francuzem? Dlaczego jestem Algierką? Czy zależy to od dzielnicy, w której mieszkam, i zawodu, który wykonuję? Jakie znaczenie ma przeszłość francusko-algierska i percepcja islamu we Francji? Jakie są codzienne relacje między francuskością a algierskością? Na te i podobne pytania poszukują odpowiedzi Francuzi, których rodzice wychowali się w Algierii i imigrowali do Francji w okresie powojennego boomu gospodarczego. Mówią biegle w języku Moliera, są doskonale osadzeni we francuskiej codzienności i funkcjonują w różnych warstwach społeczeństwa francuskiego. Dzięki rodzicom poznali elementy kultury algierskiej, arabskiej lub berberyjskiej, założenia religii muzułmańskiej oraz wydarzenia z historii rodzinnej i społecznej. Jako potomkowie imigrantów konfrontują swe wyobrażenia o francuskości i algierskości z ocenami i reakcjami innych osób – rodziny żyjącej po obu stronach Morza Śródziemnego, rówieśników, nauczycieli,  pracodawców i polityków.

Książka zawiera teoretyczne i metodologiczne propozycje badań nad identyfikacjami. W pojedynczej czynności identyfikacji autor odróżnia argument identyfikacyjny (cechę) od nazwy kategorialnej, a użyteczność zaproponowanych pojęć testuje w badaniu identyfikacji Francuzów algierskiego pochodzenia (FPA). Napisane przez potomków imigrantów algierskich teksty literackie, w różnym stopniu nacechowane autobiograficznością, są podane w książce analizie jakościowej i ilościowej. W efekcie wskazano na istnienie w świadomości zbiorowej FPA kilkudziesięciu możliwych, osadzonych  w konkretnych kontekstach, relacji między wybranymi identyfikacjami narodowymi – francuską i algierską.

Wstęp / 7

Część I. Stałość i płynność tożsamości. Identyfikacje w perspektywie socjologicznej

Rozdział 1. Identyfikacje jako element tożsamości / 23
Miejsce identyfikacji pośród innych elementów tożsamości / 25
Części składowe identyfikacji / 34
Społeczne umiejscowienie podmiotu jako kontekst identyfikacji / 53
Identyfikacje – każdorazowe wyznaczanie granicy społecznej / 68

Rozdział 2. Identyfikacje narodowe jako przykład identyfikacji społecznych / 81
Znajomość kultury narodowej / 89
Obywatelstwo / 90
Zamieszkiwanie / 93
Poczucie więzi / 96
Przodkowie / 98
Cechy narodowe / 99 

Część II. Nazwy i argumenty przynależności. Imigranci algierscy we Francji

Rozdział 1. Republika, jej obywatele, cudzoziemcy i obcy z przedmieść / 109

Rozdział 2. Identyfikacje imigrantów algierskich od początków podboju kolonialnego do 1974 roku / 117

Rozdział 3. Algierczycy i potomkowie imigrantów algierskich w strukturze społeczeństwa francuskiego po 1974 roku / 133
Imigranci we Francji a zagadnienie przedmieść / 146

Część III. Metodyka badania relacji między identyfikacjami w tekstach powieściowych i autobiograficznych

Rozdział 1. Problem, pytania badawcze i wynikająca z nich koncepcja badań / 157

Rozdział 2. Dobór próby i prezentacja materiału badań własnych / 163 

Rozdział 3. Metody analizy zebranego materiału / 187

Część IV. Identyfikacje francuzów pochodzenia algierskiego w świetle wyników badań własnych

Rozdział 1. Różnorodność identyfikacyjna Francuzów pochodzenia algierskiego (wyniki badań ilościowych) / 199

Rozdział 2. Francuskość i algierskość w kontekście wybranych identyfikacji społecznych (wyniki badań jakościowych) / 209
Identyfikacje narodowe i państwowe okresu kolonialnego / 212
Identyfikacje rodzinne i religijne / 274
Identyfikacja z imigrantami / 324
Identyfikacja z przedmieściem / 380
Identyfikacje klasowe / 416

Część V. Wnioski. Relacje między identyfikacjami Francuzów Algierskiego pochodzenia

Zakończenie. Refleksje na temat identyfikacji i tego, co jest w niej płynne / 467

Bibliografia / 473
Spis schematów, wykresów i tabel / 491
Spis ilustracji / 495
Summary / 497
Indeks osobowy / 503

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum