• Home
  • Filozofia
  • Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona

Przemysław Wewiór

Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3912-6
Publication year:
2017
Pages number:
410
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Przemysław Wewiór

Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona

Kategoria produktu:

Impulsem do napisania książki była poślednia sława, którą cieszy się Francis Bacon. O tym filozofie często mówi się, że był słabym metodologiem, jeszcze słabszym naukowcem, a na domiar złego – pierwszym z dziejach bezrefleksyjnym piewcą nieokiełznanego postępu technicznego.

Ta książka to próba innego spojrzenia na dziedzictwo Bacona. Jej punktem wyjścia jest krytyka interpretacji, które widzą w filozofie sekularystę i rzecznika prymitywnego utylitaryzmu. Autor odczytuje twórczość Bacona jako filozofię inspirowaną treściami religijnymi. Według filozofa nauka i technika są środkami, za pomocą których ludzie mogą przybliżyć realizację biblijnych  przepowiedni dotyczących milenarystycznego królestwa – ostatniego okresu w dziejach .

Z religijnej perspektywy postęp jest nieodłącznie związany z kultywowaniem cnót nadziei i miłosierdzia oraz dążeniem do pokoju religijnego. Przedstawiając utopijną wizje idealnego społeczeństwa w „Nowej Atlantydzie”, Bacon chciał zaszczepić u naukowców etos inspirowany religią, który miał skłonić ich, by służyli ludzkości.

Treści religijne miały również wpływ na rozważania Bacona z zakresu metodologii nauki. Autor pokazuje, że wiele zaleceń metodologicznych filozofa było wzorowanych na biblijnych metodach interpretacji lub wprost inspirowanych Pismem Świętym.

Zarówno za pomocą religijnie inspirowanej etyki, jak i metodologii Bacon chciał wytyczyć nowe zasady uprawiania nauki i jej cele. Ta nadzieja się ziściła. Idee filozofa zaczęli wcielać twórcy Royal Society – jednej z najważniejszych w historii instytucji badawczych.

Podziękowania / 9

Rozdział 1. Instauratio magna – przedmiot badań / 19
Instauratio magna – definicja i historia planu / 19
Możliwe źródła religijnych inspiracji planu instauratio magna / 28
Biografia religijna Bacona / 61

Rozdział 2. Metodologia badań / 69
Zakres uwzględnionych pism / 69
Nowa Atlantyda w projekcie wielkiej odnowy / 71
Problem ciągłości myśli filozoficznej Francisa Bacona / 81
Styl pism Francisa Bacona / 83
Gramatyka filozoficzna Francisa Bacona a teoria metafor strukturalnych / 90
Instauratio magna jako etyka narracyjna / 94

Rozdział 3. Instauratio magna projekt areligijny? / 101
Francis Bacon w odczytaniu szkoły frankfurckiej / 102
Odczytanie straussowskie / 111
Howard B. White: etyka tymczasowa i doskonała w filozofii Francisa Bacona / 114
Robert K. Faulkner i machiawelizm Francisa Bacona / 116
Jerry Weinberger i metoda akromatyczna / 125

Rozdział 4. Instauratio magna jako religijna etyka narracyjna / 129
Cnota nadziei / 130
Cnota umiaru w sprawach religijnych / 171
Teologiczna cnota miłosierdzia / 201

Rozdział 5. Religijne metafory strukturalne w filozofii przyrody Francisa Bacona / 227
Krytyka idoli jako idea sanacji religijnej / 229
Formy jako alfabet Bożej księgi natury / 260
Egzegeza Bożej księgi natury / 273
Salomonowa historia naturalna / 303

Rozdział 6. Wpływ idei religijnych instauratio magna / 313
Przedmiot badań/ 313
Etyka narracyjna bakonistów / 323
Metafory strukturalne bakonistów / 335

Zakończenie. Wstępując w ślady Salomona / 351
Bibliografia / 357
Summary / 377
Indeks osobowy / 383

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum