Agata Beata Domachowska

Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3952-2
Publication year:
2017
Pages number:
564
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Agata Beata Domachowska

Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Praca dr Agaty B. Domachowskiej jest pierwszą monografią we współczesnej polskiej bałkanistyce, która w sposób gruntowny omawia działalność polityczną oraz ogólne społeczno-kulturalne przemiany Albańczyków żyjących na Bałkanach poza granicami Albanii. […] Największą zaletą tej pracy jest jej syntetyczny charakter, albo – ujmując nieco inaczej – zebranie w jednym miejscu prawie wszystkich informacji dotyczących życia politycznego Albańczyków żyjących w kilku państwach powstałych na gruzach byłej Jugosławii.

Z recenzji dr. Rigelsa Halili 

[…] to dzieło bezsprzecznie nowatorskie, którego efekt poznawczy daleko wykracza poza zakreślony w nim obszar badawczy. Jest to pierwsza w znanej mi politologicznej literaturze światowej monografia poświęcona działalności politycznej mniejszości albańskiej na Bałkanach. Z uwagi na ten fakt, a także umiejętne użycie narzędzi metodologicznych do analizy tego procesu, w sposób istotny wnosi ona nowe treści do nauki i poszerza naszą wiedzę na temat procesów politycznych zachodzących na Bałkanach.

Z recenzji dr. hab. Piotra Grochmalskiego, prof. UMK

WSTĘP / 11
Rozdział I. DZIAŁANIA POLITYCZNE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – PRÓBA DEFINICJI / 31

Rozdział II
O ALBANII I ALBAŃCZYKACH – WPROWADZENIE / 53

Albania i Albańczycy – informacje wstępne / 53
Gegowie i Toskowie / 56
Język albański / 58
Zróżnicowanie religijne w Albanii / 60
Albańskie symbole narodowe / 65
Zarys historii Albanii / 68
„Wielka Albania” czy „Albania Etniczna”? / 85
Kwestia albańskiej tożsamości narodowej / 94
Stulecie niepodległości Albanii / 98

Rozdział III. DZIAŁANIA POLITYCZNE ALBAŃCZYKÓW W KOSOWIE 103

Kosowo – informacje wstępne / 103
Działania polityczne Albańczyków na przełomie lat 80. i 90. XX w. – utworzenie pierwszych ugrupowań partyjnych / 109
Działania polityczne Albańczyków (1991–1995) / 117
Działania polityczne Albańczyków na arenie międzynarodowej / 121
Działania polityczne Albańczyków w Kosowie – tworzenie paralelnych instytucji / 136
Działania polityczne Albańczyków od konferencji w Dayton do interwencji NATO w Jugosławii / 139
Pojawienie się lewicowego skrzydła w Kosowie / 143
Działania zbrojne UCK na terytorium państwa jugosłowiańskiego / 150
Wybory parlamentarne w Kosowie (1998 r.) / 157
Polityka rządu socjalistów w Albanii wobec Kosowa / 160
Preludium do wojny – działania Albańczyków na konferencji w Rambouillet / 163
Działania polityczne Albańczyków w czasie interwencji NATO w Jugosławii / 172
W stronę niepodległości – działania polityczne Albańczyków w latach 2000–2008 / 178
Ustrojowe podstawy funkcjonowania nowych kosowskich władz / 182
Wybory parlamentarne (2001 r.) / 185
Działania władz Kosowa wobec określenia ostatecznego statusu Kosowa / 189
Marzec 2004 r. – krwawe zamieszki w Kosowie / 191
Wybory parlamentarne (2004 r.) / 193
Działania polityczne Albańczyków a ostateczny status Kosowa – rozmowy wiedeńskie / 198
Pierwszy krok ku niezależności – wybory parlamentarne w 2007 r / 204
Ogłoszenie niepodległości Kosowa przez władze w Prisztinie / 206
Działania polityczne Albańczyków (2008–2012) / 211
Stulecie niepodległości Albanii / 222

Rozdział IV. DZIAŁANIA POLITYCZNE ALBAŃCZYKÓW W DOLINIE PREŠEVA / 225

Albańczycy z doliny Preševa – informacje wstępne / 225
Zróżnicowanie religijne Albańczyków żyjących na południu Serbii / 232
Albańskie partie polityczne działające w dolinie Preševa / 234
Działania polityczne Albańczyków w dolinie Preševa (1991–1999) / 238
Kryzys na południu Serbii – działalność UCPMB / 247
Działania polityczne Albańczyków z doliny Preševa (2002–2012) / 255
Stulecie niepodległości Albanii / 297

Rozdział V. DZIAŁANIA POLITYCZNE ALBAŃCZYKÓW W CZARNOGÓRZE / 299
Albańczycy żyjący w Czarnogórze – informacje wstępne / 299
Albańskie partie polityczne działające w Czarnogórze / 305
Działania polityczne Albańczyków (1991–2006) / 310
Albańczyk ministrem ds. mniejszości / 316
Wybory parlamentarne (1998 r.) / 318
Działania polityczne Albańczyków w czasie kryzysu kosowskiego / 320
Podpisanie umowy z Ulicnj oraz przedterminowe wybory (2001 r.) / 321
Działania polityczne Albańczyków a referendum niepodległościowe (2006 r.) / 328
Działania polityczne Albańczyków w niepodległym państwie czarnogórskim (2006–2012) / 332
Stulecie niepodległości Albanii / 359
Polityka Albanii wobec mniejszości albańskiej w Czarnogórze / 360

Rozdział VI. DZIAŁANIA POLITYCZNE ALBAŃCZYKÓW W REPUBLICE MACEDONII / 369

Albańczycy w Macedonii – informacje wstępne / 369
Albańskie partie polityczne działające w Macedonii / 373
Działania polityczne Albańczyków w Macedonii na początku lat 90. XX wieku / 378
Stanowisko Albańczyków wobec referendum niepodległościowego / 381
Powstanie Аutonomicznej Republiki Ilirydy (1992 r.) / 386
Stanowisko Albanii wobec sytuacji Albańczyków w Macedonii / 391
Działania polityczne Albańczyków w Macedonii (1994–2001) / 394
Działania polityczne Albańczyków w obliczu wojny domowej (2001 r.) / 420
Ku normalizacji sytuacji w państwie – działania polityczne Albańczyków w latach 2001–2012 / 434
Przyjęcie poprawek do konstytucji państwa / 440
Stulecie niepodległości Albanii / 476

ZAKOŃCZENIE / 479
WYKAZ TABEL / 491
WYKAZ SKRÓTÓW / 495
BIBLIOGRAFIA / 503
SUMMARY / 551
INDEKS NAZWISK / 555

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum