Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3879-2
Publication year:
2018
Pages number:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Series:
Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja poświęcona jest jednemu z fundamentalnych zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji, jakim jest ochrona praw jednostki w tym postępowaniu. Problematyka ta ma wymiar wieloaspektowy, dlatego oprócz głównego nurtu rozważań poświęconych środkom prawnym przysługującym uczestnikom postępowania egzekucyjnego podjęto również inne aspekty ochrony praw jednostki, w tym ich ochronę w świetle przepisów normujących zasady ogólne postępowania egzekucyjnego, wszczęcie i przebieg postępowania, pozycję prawną wybranych podmiotów postępowania egzekucyjnego itp.

Autorzy, których artykuły ukazały się w tej książce, reprezentują wiele szkół wyższych oraz są przedstawicielami praktyki administracyjnej. Dzięki temu możliwe było zaprezentowanie wyników badań naukowych prowadzonych nad egzekucją administracyjną w różnych ośrodkach naukowych, a także skonfrontowanie poglądów doktryny z doświadczeniami praktyków.

[Publikacja] ma […] zarówno istotny aspekt teoretyczny, jak i ważki aspekt praktyczny. Będzie to jedno z nielicznych na polskim rynku wydawniczym opracowań dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji, a jedyne odnoszące się do ochrony praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stanowiąc istotne źródło informacji dla studentów i pracowników naukowych, a także przedstawicieli praktyki prawniczej oraz administracyjnej. Ponadto publikacja stanowi, moim zdaniem, istotny wkład do dorobku doktryny prawa administracyjnego.

Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW

 

Przedmowa / 9

Część I
Środki prawne przysługujące uczestnikom postępowania egzekucyjnego w administracji

Marta Romańska, System środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – ocena w świetle zasady ich efektywności i niekonkurencyjności / 13

Magdalena Jankowska, Żądanie wyłączenia spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub prawa majątkowego jako środek ochrony prawnej osób trzecich / 34

Małgorzata Król, Instytucja zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – uwagi na tle konstytucyjnej zasady zaskarżalności / 52

Katarzyna Samulska, Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w świetle orzecznictwa / 63

Magdalena Wdzięczna, Zarzuty i skargi w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonym przez dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu. Ochrona praw jednostki w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – wymiar praktyczny / 81

Jakub Turski, Legitymacja do wniesienia skargi do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji / 95

Część II
Ochrona praw jednostki w świetle zasad ogólnych postępowania egzekucyjnego 

Marian Masternak, Ochrona praw jednostki w świetle zasad ogólnych determinujących wybór środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 111

Piotr Możyłowski, Zasada poszanowania minimum egzystencji prawną gwarancją ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej / 132

Część III
Ochrona praw jednostki w świetle przepisów regulujących wszczęcie i przebieg egzekucji

Piotr Rączka i Tomasz Jędrzejewski, Ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego jako element ochrony praw jednostki w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / 149

Konrad Łuczak, Ochrona zobowiązanego a zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku egzekucyjnego / 166

Sandra Sekuła-Barańska, Ważny interes zobowiązanego w rozumieniu art. 13 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 186

Część IV
Ochrona praw wybranych podmiotów postępowania egzekucyjnego

Adrian Bogusławski, Samowola budowlana – grzywna w celu przymuszenia a instrumenty prawnej ochrony inwestora / 203

Agnieszka Brzostek i Piotr Lewkowski, Uprawnienia małżonka zobowiązanego w kontekście zarzutów na postępowanie egzekucyjne w administracji / 216

Część V
Inne aspekty ochrony praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek i Andrzej Skoczylas, Ochrona jednostki a efektywność administracyjnego postępowania egzekucyjnego / 229

Przemysław Kledzik, Instytucja przedawnienia obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako podstawa ochrony praw jednostki / 251

Paweł Król, Nadużycie władzy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – istota, charakter, środki ochrony / 269

Przemysław Ostojski, Standardy postępowania a konflikt interesów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / 290

Bibliografia / 311

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum