Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin (red.)

Konstytucje państw współczesnych. Studium prawno-historyczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3988-1
Publication year:
2018
Pages number:
278
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin (red.)

Konstytucje państw współczesnych. Studium prawno-historyczne

Kategoria produktu:

Przybliżenie genezy i ewolucji prawnej ustrojów współczesnych państw oraz ich instytucji prawnych jest nie tylko zajęciem interesującym poznawczo, atrakcyjnym intelektualnie, lecz przede wszystkim zagadnieniem o charakterze praktycznym. Ów proces na przestrzeni dziejów odznaczał się bowiem wysoką dynamiką oraz dużą złożonością i z całą pewnością nie został jeszcze zakończony. Niniejsza publikacja jest próbą wskazania głównych kierunków zmian, jakie zachodzą we współczesnych państwach w zakresie funkcjonowania podstawowych instytucji, na tle powszechnie akceptowanych standardów wynikających z zasady demokratycznego państwa prawa. Przekazujemy ją szanownym Czytelnikom z nadzieją, że być może wywoła ona szerszą dyskusję nad kierunkami reform ustrojowych zainicjowanych w państwach na przestrzeni ostatniej dekady.

Słowo od Redakcji  / 7

Zbigniew Filipiak, Między literą prawa a praktyką. Uwagi na temat porządku konstytucyjnego Księstwa Warszawskiego  / 9

Tymoteusz Gurbin, Kilka uwag nad „sądami Diplocka”  / 27

Przemysław Lewicki, Instrument(y) rządzenia – konstytucje angielskiego protektoratu  / 49

Jan Majewski, Teologia polityczna na przykładzie Dwóch Ciał Króla  / 67

Tadeusz Mroziuk, Prawa konstytucyjne Hugona Kołłątaja: geneza, treść i znaczenie  / 77

Agnieszka Pawłowska-Kubik, Między teorią a praktyką. Kilka uwag o konstytucjach staropolskich na przykładzie konstytucji o senatorach-rezydentach i kompozycji między stanami  / 111

Patryk Rejs, Parteiantrag auf Normenkontrolle – nowy rodzaj austriackiej skargi konstytucyjnej  / 143

Marta Sagan, Najwyższa Rada Sądownictwa jako organ gwarantujący realizację konstytucyjnej zasady niezależności władzy sądowniczej w Republice Włoskiej – czy w pełni?  / 167

Maciej Serowaniec, Rola parlamentu narodowego w kształtowaniu polityki integracyjnej na przykładzie państw nordyckich  / 179

Anna Tarnowska, Dwa oblicza konstytucji. Tekst konstytucji i jego interpretacja jako przedmiot badań na przykładzie projektu naukowego ReConFort  / 199

Monika Tyloch, Duch konstytucji i jego ochrona, czyli o norweskiej klauzuli wieczystej  / 219

Jacek Wantoch-Rekowski, Problematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych w konstytucjach wybranych państw europejskich  / 233

Jakub Zemła, Konstytucjonalizm kompromisu – symbol przemian społecznych i prawnych w Japonii  / 247

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum