• Home
  • Pedagogika
  • Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Karina Szafrańska, Ewa Małachowska, Iwona Klonowska (red.)

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4037-5
Publication year:
2018
Pages number:
242
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Wieloaspektowość logopedii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Karina Szafrańska, Ewa Małachowska, Iwona Klonowska (red.)

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Kategoria produktu:

Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i propozycje terapii owych zaburzeń. Publikacja prezentuje tradycyjne, upowszechnione już w literaturze przedmiotu, a także najnowsze koncepcje dotyczące etapów rozwoju mowy i czynników na nią wpływających. Poszerza horyzonty czytelnika o społeczno-wychowawczy kontekst rozwoju mowy. Porusza temat umiejętności poprawnego mówienia i jego znaczącej roli w życiu człowieka, w rozwoju jego osobowości, w kontaktach społecznych. Wskazuje podstawowe zadanie logopedii stosowanej, czyli rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz sprawności realizacyjnych w tym zakresie, jak też zapobieganie nieprawidłowościom przebiegu tego procesu, likwidacja zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz przeciwdziałanie ich psychicznym i społecznym skutkom. Całość jest logiczna, przemyślana i stanowi podbudowę teoretyczną do diagnozy i terapii logopedycznej w zakresie odstępstw od prawidłowego rozwoju mowy. Zamieszczone teksty w większości są przykładem znakomitego opanowania warsztatu i stanowią bardzo wartościowy materiał merytoryczny.

Z recenzji dr  hab. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej

Wprowadzenie / 7

Marzenna Zaorska
Dobór alternatywnej metody komunikacji dla dziecka ze sprzężną niepełnosprawnością sensoryczną (okres wczesnego dzieciństwa) / 11

Elżbieta Maria Minczakiewicz
Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą porodowych urazow mozgu (PUM) / 19

Adrian Miler
Rola neurofizjologicznej koncepcji Bobath w trakcie ustno-twarzowym u chorych z przebytym urazem czaszkowo-mózgowym / 37

Lidia Bińkowska
Wpływ rehabilitacji mowy na jakość życia u pacjenta z chorobą neuronu ruchowego / 61

Justyna Pacura-Syrocka
Metody pracy w terapii pacjentów z afazją / 99

Iwona Klonowska|
Uczynić niemożliwe możliwym – czyli praca terapeutyczna psychologa z dzieckiem z Autyzmem / 117

Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka
Mutyzm wybiorczy: problemy i wyzwania / 129

Monika Cabała, Agnieszka Leśniak, Katarzyna Szyszka
Oddziaływania logopedyczne w mutyzmie wybiorczym / 151

Beata Stępień
Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dziecka z zespołem Smitha-Lemlego-Opitza. Studium przypadku / 163

Monika Cabała
Oddziaływania logopedyczne w perspektywie onkologopedycznej na przykładzie pacjentów laryngektomowanych / 183

Hanna Żuraw
Kulturowo-komunikacyjne aspekty niepełnosprawności. Bariery w kilku odsłonach / 199

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum