• Home
  • Pedagogika
  • Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Karina Szafrańska, Ewa Małachowska, Iwona Klonowska (red.)

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4037-5
Publication year:
2018
Pages number:
242
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Wieloaspektowość logopedii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Karina Szafrańska, Ewa Małachowska, Iwona Klonowska (red.)

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Kategoria produktu:

Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i propozycje terapii owych zaburzeń. Publikacja prezentuje tradycyjne, upowszechnione już w literaturze przedmiotu, a także najnowsze koncepcje dotyczące etapów rozwoju mowy i czynników na nią wpływających. Poszerza horyzonty czytelnika o społeczno-wychowawczy kontekst rozwoju mowy. Porusza temat umiejętności poprawnego mówienia i jego znaczącej roli w życiu człowieka, w rozwoju jego osobowości, w kontaktach społecznych. Wskazuje podstawowe zadanie logopedii stosowanej, czyli rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz sprawności realizacyjnych w tym zakresie, jak też zapobieganie nieprawidłowościom przebiegu tego procesu, likwidacja zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz przeciwdziałanie ich psychicznym i społecznym skutkom. Całość jest logiczna, przemyślana i stanowi podbudowę teoretyczną do diagnozy i terapii logopedycznej w zakresie odstępstw od prawidłowego rozwoju mowy. Zamieszczone teksty w większości są przykładem znakomitego opanowania warsztatu i stanowią bardzo wartościowy materiał merytoryczny.

Z recenzji dr  hab. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej

Wprowadzenie / 7

Marzenna Zaorska
Dobór alternatywnej metody komunikacji dla dziecka ze sprzężną niepełnosprawnością sensoryczną (okres wczesnego dzieciństwa) / 11

Elżbieta Maria Minczakiewicz
Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą porodowych urazow mozgu (PUM) / 19

Adrian Miler
Rola neurofizjologicznej koncepcji Bobath w trakcie ustno-twarzowym u chorych z przebytym urazem czaszkowo-mózgowym / 37

Lidia Bińkowska
Wpływ rehabilitacji mowy na jakość życia u pacjenta z chorobą neuronu ruchowego / 61

Justyna Pacura-Syrocka
Metody pracy w terapii pacjentów z afazją / 99

Iwona Klonowska|
Uczynić niemożliwe możliwym – czyli praca terapeutyczna psychologa z dzieckiem z Autyzmem / 117

Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka
Mutyzm wybiorczy: problemy i wyzwania / 129

Monika Cabała, Agnieszka Leśniak, Katarzyna Szyszka
Oddziaływania logopedyczne w mutyzmie wybiorczym / 151

Beata Stępień
Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dziecka z zespołem Smitha-Lemlego-Opitza. Studium przypadku / 163

Monika Cabała
Oddziaływania logopedyczne w perspektywie onkologopedycznej na przykładzie pacjentów laryngektomowanych / 183

Hanna Żuraw
Kulturowo-komunikacyjne aspekty niepełnosprawności. Bariery w kilku odsłonach / 199

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum