Anna Grześkowiak-Krwawicz

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2018
Pages number:
470
Nr wydania:
pierwsze
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

Anna Grześkowiak-Krwawicz

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Kategoria produktu:

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem – swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publicznego. Celem książki jest próba jego opisania przez analizę najważniejszych funkcjonujących w nim pojęć, pokazania, w jaki sposób i przy pomocy jakich terminów mówiono w sprawach wspólnoty, jaki obraz świata politycznego kreślono, jaki system wartości znajdował odbicie w dyskursie. Takie słowa, jak „Rzeczpospolita”, „prawo”, wolność”, „cnota”, choć pozornie brzmią tak samo i dzisiaj, przez wieki zmieniały swoje znaczenie, a wraz z nim zmieniały się ideały polityczne przez nie opisywane. Ich analiza nie tylko będzie pomocą w badaniach języka politycznego owych czasów, ale niewątpliwie wzbogaci i ułatwi zrozumienie tych pojęć także w języku nam współczesnym.

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (2019)

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (2019)

Nagroda KLIO II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych (2018)

Wstęp / 7

1. Rzeczpospolita / 31
2. Prawo / 77
3. Wolność / 139
4. Od forma mixta do podziału władz / 173
5. Zgoda – concordia / 215
6. Cnota radą dla rzeczypospolitej / 247
7. Amor patriae – patriotyzm / 295
8. Dawność / 337
9. Na zakończenie porozmawiajmy o nieobecnych. Własność / 377

Bibliografia / 405
Summary / 433
Indeks nazwisk / 439

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum