Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Agnieszka Szpak

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

ISBN:
978-83-231-3989-8
Publication year:
2018
Pages number:
238
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Agnieszka Szpak

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

Kategoria produktu:

Samowie – lud tubylczy zamieszkujący północ Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji, kiedyś i niekiedy wciąż nazywanych przez innych niewłaściwie Lapończykami. Przedmiotem badań w ramach monografii jest bezpieczeństwo ludzkie oraz zagrożenia dla tychże w kontekście Arktyki analizowane na przykładzie konkretnej grupy, a mianowicie ludu tubylczego Samów. Zagadnienia analizowane w niniejszej rozprawie mają charakter wybiórczy, ale oddający istotę tytułowej problematyki. Ogrom zagadnień i wątków zmusił autorkę do zawężenia tematyki, stąd podtytuł. Celem początkowym niniejszych badań jest przegląd i systematyzacja poglądów na temat bezpieczeństwa ludzkiego oraz charakterystyka tej koncepcji, jak również koncepcji\pojęcia ludu tubylczego. Celem autorki jest zdefiniowanie bezpieczeństwa ludzkiego oraz wskazanie jego specyfiki w kontekście Arktyki, co jest szczególnie wyraźne w przypadku zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa ludzkiego w tym regionie. Mają one zdecydowanie specyficzny charakter, dlatego badaczka w dużej mierze skupia się na takich zagrożeniach wynikających ze zmian klimatu. Kolejny cel obejmuje wskazanie elementów koniecznych terminu lud tubylczy. Ten cel można określić jako eksploracyjny i opisowy zarazem.

Na problem badawczy tej pracy składa się wskazanie komponentów bezpieczeństwa ludzkiego i odniesienie ich do ludu tubylczego Samów. Główne pytanie badawcze brzmi więc następująco: czy bezpieczeństwo ludzkie Samów jest wystarczające? Szczegółowe pytania badawcze odnoszą się do pięciu kwestii:
₋ jaka jest specyfika bezpieczeństwa ludzkiego w Arktyce?
₋ jakie są formy samostanowienia Samów?
₋ czy uprawnienia przyznane instytucjom reprezentującym Samów są adekwatne?
₋ co zrobić, aby poprawić tę sytuację?
₋ czy ludy tubylcze mają prawo do takiego samego samostanowienia jak inne ludy?

„Pani Agnieszka Szpak podjęła się niezwykle trudnego zadania zanalizowania sytuacji prawnej, politycznej, społecznej i ekonomicznej społeczności Samów w Arktyce. Złożoność badań wiąże się z dwoma problemami. Pierwszym jest ich podmiot: lud odseparowany geograficznie i klimatycznie od reszty świata. […] Drugim problemem są kwestie definicyjne i instrumenty analizy. Z obu dylematów badawczych wybrnęła bardzo dobrze, proponując czytelnikowi ciekawą lekturę. […] książka jest nowatorska, doskonale udokumentowana i w pełni zasługuje na publikację”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Grażyny Michałowskiej

 

Wstęp / 7

Rozdział I. Ludy tubylcze – definicja i cechy charakterystyczne. Instytucje międzynarodowe zajmujące się ludami tubylczymi / 19
1. Próby stworzenia definicji ludów tubylczych i cechy charakterystyczne tych ludów / 19
2. Samowie – lud tubylczy Arktyki / 41
3. Instytucje międzynarodowe zajmujące się sprawami ludów tubylczych / 50

Rozdział II. Geneza i koncepcja bezpieczeństwa ludzkiego / 57
1. Pojęcie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego / 58
2. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa / 66
3. Geneza bezpieczeństwa ludzkiego / 69
4. Bezpieczeństwo ludzkie – przegląd definicji i elementy koncepcji / 78

Rozdział III. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzkiego Samów w Arktyce / 93
1. Natura a kultura: ochrona środowiska naturalnego Arktyki oraz zachowanie kultury i tożsamości kulturowej Samów / 96
1.1. Zagrożenia związane ze zmianami klimatu / 96
1.2. Zagrożenia związane z hodowlą reniferów / 102
1.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego / 113
1.4. Odmowa praw Samów do ich ziem i rozwoju oraz rola ludów tubylczych w zachowaniu bioróżnorodności / 116
1.5. Pozostałe zagrożenia / 131
2. Normatywne podstawy roli ludów tubylczych w walce ze zmianami klimatu / 132

Rozdział IV. Samostanowienie i autonomia Samów – niezbędny element bezpieczeństwa ludzkiego / 141
1. Prawo do samostanowienia i kwestia secesji / 141
2. Samostanowienie ludów tubylczych, w tym Samów / 148
2.1. Formy autonomii / 159
2.2. Parlamenty Samów i inne formy samorządności Samów / 165
3. Ochrona i rozwój języka Samów / 178
4. Prawa Samów do ich ziem i zasobów naturalnych / 182

Zakończenie / 197

Bibliografia / 207
Zbiory dokumentów, leksykony i słowniki / 207
Dokumenty (w kolejności chronologicznej) / 207
Orzecznictwo międzynarodowe i decyzje różnych organów międzynarodowych / 211
Monografie i podręczniki / 214
Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych / 216
Raporty i studia / 228
Źródła internetowe / 230
Varia / 233

Human Security of Indigenous Peoples in the Arctic. The Sami Case. Selected Issues. Summary / 235

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum