• Home
  • Socjologia
  • Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji

Katarzyna Kalinowska

Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4089-4
Publication year:
2018
Pages number:
498
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Katarzyna Kalinowska

Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji

Kategoria produktu:

Książka stanowi eksploracyjne studium emocji miłosnych w praktykach flirtów i podrywów. Zawarte w niej analizy są rezultatem wieloletnich badań terenowych prowadzonych w sanatoriach, w środowisku kuracjuszy oraz podczas imprez klubowych, w gronie młodych ludzi bawiących się w klubach. Efektem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie zjawisk afektywnych w bezpośrednich interakcjach damsko-męskich o podłożu romantycznym i erotycznym, przebiegających w kontekstach towarzyskich. Książka łączy etnograficzną rekonstrukcję działań emocjonalnych w praktykach miłosnych z teoretycznymi rozważaniami związanymi z rozwojem studiów nad przebiegiem interakcji, fenomenologią emocji oraz mikrospołecznym wymiarem życia uczuciowego. Prezentowana praca zawiera także obszerne omówienie podjętych praktyk badawczych, które składają się na projekt metodologii wrażliwej na afekt.

Flirty i podrywy to sfera rozpięta między przestrzeniami jednostkowymi i podmiotowymi a światem społecznym i symbolicznym; między wymiarami cielesnym i zmysłowym oraz refleksyjnym i ideowym. Emocje miłosne, które rodzą się na imprezach klubowych i podczas turnusów sanatoryjnych, są umocowane zarówno w myśleniu o subiektywnych celach i wartościach, w kulturowo zaaranżowanych sytuacjach zabaw intymno-towarzyskich, jak i w pozaaksjologicznych, niemyślanych praktykach cielesnego odczuwania. Są raz podległe, a innym razem niepodlegające konwencjom społecznym i myślącemu podmiotowi. Czasami natomiast pozostają – jak się zdaje – poza władzą obydwu czynników i kierują się pozaświadomymi, pozadyskursywnymi intencjami ciała.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Katarzyna Kalinowska

    Badaczka społeczna, doktor nauk społecznych, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała socjologię i antropologię współczesności. Zajmuje się m.in. metodologią badań jakościowych, socjologią emocji i miłości, problematyką stylów życia oraz antropologią młodzieży. Interesuje się szczególnie teoriami społecznymi i filozoficznymi, które mają potencjał opisywania rzeczywistości afektywnej. Obecnie prowadzi badania nad doświadczaniem bezsensu i braku sensu w relacjach intymnych i zawodowych. Współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów diagnostycznych oraz ewaluacyjnych, głównie z zakresu edukacji kulturalnej i pedagogiki teatru. Publikowała m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Societas/Communitas” oraz w monografiach zbiorowych.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum