• Home
  • Chemia
  • Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia

Alina Sionkowska (red.)

Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia

Wysyłamy w ciągu 60 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4071-9
Publication year:
2019
Pages number:
504
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

69,00 zł

miękka

Alina Sionkowska (red.)

Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia

Kategoria produktu:

Niezwykle szybko rozwijający się przemysł kosmetyczny oraz moda na zdrowy i młody wygląd stały się istotnym elementem rozwoju cywilizacji u progu XXI wieku. Istnieje też potrzeba przekazywania informacji o tym, jakie substancje działają korzystnie na skórę i włosy człowieka oraz jego ogólne zdrowie.

Niniejsza publikacja może posłużyć tym wszystkim, którzy chcą zapoznać się z chemią kosmetyczną na poziomie ogólnym, jak również poszerzyć wiedzę na poziomie akademickim. Autorami poszczególnych rozdziałów są nauczyciele akademiccy wykładający na co dzień zagadnienia o tematyce zawartej w poszczególnych rozdziałach tej książki.

Naszym zamiarem było stworzenie pewnego kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojętej chemii kosmetycznej oraz zebranie w jednym opracowaniu treści, które dotąd były porozrzucane w różnych książkach oraz doniesieniach naukowych.

Opisane zagadnienia nie wyczerpują wszystkich aspektów związanych z chemią kosmetyczną. Jednak w przekonaniu autorów mogą być bardzo pomocne w zrozumieniu zasad tworzenia kosmetyków oraz oddziaływania składników kosmetyków ze skórą i jej przydatkami, takimi jak włosy i paznokcie.

Lista skrótów / 9
Lista symboli / 14
Wprowadzenie / 19

1. Ustawodawstwo (Justyna Kozłowska) / 21
1.1. Definicje / 24
1.2. Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych / 24

2. Budowa i funkcje skóry (Justyna Kozłowska) / 27
2.1. Budowa ogólna i funkcje skóry / 27
2.1.1. Naskórek / 29
2.1.2. Skóra właściwa / 37
2.1.3. Tkanka podskórna / 38
2.2. Przydatki skóry / 39
2.2.1. Mieszki włosowe / 39
2.2.2. Gruczoły łojowe / 43
2.2.3. Gruczoły potowe / 45
2.2.4. Paznokcie / 47
2.3. Różnice pomiędzy skórą kobiety a skórą mężczyzny / 48
2.4. Skóra niemowlęca / 49
2.5. Starzenie się skóry / 51

3. Wybrane surowce kosmetyczne (Dagmara Bajer) / 57
3.1. Woda – podstawowy surowiec kosmetyczny / 59
3.2. Charakterystyka i przegląd węglowodorów stosowanych w przemyśle kosmetycznym / 72
3.2. Alkohole jednowodorotlenowe i polialkohole jako surowce kosmetyczne / 76
3.3. Hydroksykwasy / 81
3.4. Lipidy i ich wybrane pochodne / 85
3.4.1. Przegląd i charakterystyka olejów roślinnych / 87
3.4.2. Woski. Przegląd wosków kosmetycznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego / 90
3.4.3. Fosfolipidy / 96
3.4.4. Liposomy / 100
3.4.5. Kwasy tłuszczowe / 105
3.4.6. Ceramidy / 114
3.5. Witaminy / 118
3.5.1. Witamina A / 118
3.5.2. Witamina D / 121
3.5.3. Witamina E / 122
3.5.4. Witamina K / 123
3.5.5. Witamina C / 124
3.5.6. Grupa Witamin B / 125
3.6. Semi-witaminy / 129
3.7. Antyoksydanty / 131
3.8. Flawonoidy / 135
3.9. Fitohormony / 141
3.10. Sterole / 142
3.11. Saponiny / 143
3.12. Konserwanty / 146
3.12.1. Kwasy organiczne / 147
3.12.2. Aldehydy / 148
3.12.3. Fenole / 149
3.12.4. Alkohole / 151
3.12.5. Związki rtęci / 152
3.12.6. Związki heterocykliczne / 153
3.12.7. Konserwanty nieorganiczne / 157
3.13. Aminokwasy, peptydy, białka / 157
3.13.1. Enzymy / 160
3.14. Alkaloidy / 162

4. Związki powierzchniowo czynne (Agnieszka Tafelska-Kaczmarek) / 165
4.1. Co to są związki powierzchniowo czynne? / 165
4.2. Budowa związków powierzchniowo czynnych / 166
4.3. Zasada działania detergentów / 168
4.4. Klasyfikacja związków powierzchniowo czynnych / 169
4.4.1. Klasyfikacja ZPC według budowy chemicznej / 169
4.4.2. Klasyfikacja ZPC według źródła surowców / 170
4.4.3. Klasyfikacja ZPC według zastosowania / 170
4.4.4. Klasyfikacja według oddziaływania na środowisko / 170
4.5. Najważniejsze surowce stosowane do produkcji związków powierzchniowo czynnych / 171
4.5.1. Tłuszcze /172
4.5.2. Alkohole tłuszczowe / 174
4.5.3. Alkilobenzen liniowy i rozgałęziony / 176
4.5.4. Alkilofenole / 177
4.5.5. Tlenek etylenu (EO) i tlenek propylenu (PO) / 177
4.5.6. Etanoloaminy / 178
4.6. Właściwości fizyczne związków powierzchniowo czynnych / 179
4.7. Charakterystyka poszczególnych grup związków powierzchniowo czynnych / 183
4.7.1. Anionowe związki powierzchniowo czynne /183
4.7.2. Kationowe związki powierzchniowo czynne / 199
4.7.3. Amfoteryczne związki powierzchniowo czynne / 203
4.7.4. Niejonowe związki powierzchniowo czynne / 209
4.8. Związki powierzchniowo czynne typu gemini / 227
4.9. Związki powierzchniowo czynne z łańcuchem niewęglowodorowym / 230
4.9.1. Fluorowane ZPC / 230
4.9.2. Silikonowe ZPC / 232

5. Fotostarzenie i substancje promieniochronne (Joanna Skopińska-Wiśniewska) / 235
5.1. Promieniowanie słoneczne / 235
5.2. Wpływ promieniowania UV na ciało człowieka / 241
5.3. Ochrona przed promieniowaniem UV / 247
5.3.1. Naturalne mechanizmy chroniące przed działaniem promieniowania UV / 248
5.3.2. Syntetyczne środki ochrony przeciw promieniowaniu UV / 250
5.3.2.1. Filtry fizyczne / 251
5.3.2.2. Filtry chemiczne / 252
5.3.2.3. Filtry naturalne / 259
5.3.3. Faktory ochrony przeciwsłonecznej / 259

6. Fizykochemia form kosmetycznych (Alina Sionkowska) / 265
6.1. Roztwory / 268
6.2. Układy koloidalne (koloidy) / 271
6.3. Roztwory micelarne – roztwory substancji powierzchniowo czynnych / 275
6.4. Emulsje / 289
6.5. Hydrożele, żele / 298
6.6. Aerozole / 301
6.7. Piany / 303
6.8. Zawiesiny / 308
6.9. Sztyfty / 311
6.10. Podsumowanie / 312

7. Reologia form kosmetycznych (Katarzyna Lewandowska) / 317
7.1. Podstawowe terminy / 317
7.2. Modele reologiczne / 322
7.2.1. Ciało doskonale sprężyste Hooke’a / 322
7.2.2. Ciało plastyczne St. Venanta / 323
7.2.3. Doskonale lepkie ciała Newtona / 324
7.3. Modele reologiczne ciał o złożonych właściwościach reologicznych / 325
7.4. Płyny newtonowskie / 330
7.5. Płyny nienewtonowskie / 331
7.5.1. Płyny reostabilne / 332
7.5.1.1. Płyny rozrzedzane ścinaniem / 333
7.5.1.2. Płyny zagęszczane ścinaniem / 335
7.5.1.3. Płyny reostabilne mające granicę płynięcia / 336
7.5.2. Modele reologiczne dla płynów reostabilnych / 338
7.5.3. Płyny reologicznie niestabilne / 342
7.5.3.1. Płyny tiksotropowe / 342
7.5.3.2. Płyny antytiksotropowe / 344
7.5.4. Płyny lepkosprężyste / 345
7.6. Wpływ temperatury na właściwości reologiczne płynów / 347
7.7. Reometria / 349
7.7.1. Płyny niewykazujące efektów naprężeń normalnych / 349
7.7.2. Płyny wykazujące efekty naprężeń normalnych / 351
7.7.3. Charakterystyka wybranych przyrządów stosowanych w reometrii / 352
7.7.3.1. Wiskozymetry kapilarne / 352
7.7.3.2. Wiskozymetr Höpplera / 354
7.7.3.3. Lepkościomierz wypływowy typu kubek Forda / 355
7.7.3.4. Reometry kapilarne / 356
7.7.3.5. Reometry rotacyjne / 358
7.7.3.6. Metody dynamiczne / 359
7.8. Zastosowanie reologii / 361
7.8.1. Płyny polimerowe / 362
7.8.2. Formy kosmetyczne: zawiesiny, emulsje i pasty / 369
7.9. Modyfikatory reologii / 372
7.9.1. Charakterystyka wybranych modyfikatorów reologii / 374
7.10. Literatura / 377

8. Polimery w kosmetykach (Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska) / 379
8.1. Średnia masa cząsteczkowa i metody jej oznaczenia / 379
8.2. Właściwości polimerów w roztworze – wybrane parametry molekularne /383
8.3. Polielektrolity / 386
8.4. Parametr rozpuszczalności / 392
8.5. Właściwości powierzchniowe i użytkowe polimerów / 397
8.6. Charakterystyka polimerów naturalnych i syntetycznych stosowanych w preparatach kosmetycznych / 403
8.6.1. Polimery naturalne / 403
8.6.1.1. Celuloza / 403
8.6.1.2. Pochodne celulozy / 406
8.6.1.3. Chityna / 409
8.6.1.4. Chitozan / 412
8.6.1.5. Pochodne chitozanu / 416
8.6.1.6. Dibutyrylochityna / 419
8.6.1.7. Kwas hialuronowy / 421
8.6.1.8. Polipeptydy i białka / 423
8.6.1.9. Kolagen / 430
8.6.1.10. Pochodne kolagenu – żelatyna i skóra wyprawiona / 434
8.6.1.11. Elastyna / 438
8.6.1.12. Keratyna / 440
8.6.1.13. Fibroina jedwabiu / 442
8.6.1.14. Kwasy nukleinowe / 444
8.6.2. Polimery syntetyczne / 446
8.6.2.1. Poli(alkohol winylowy) / 446
8.6.2.2. Poli(N-winylopirolidon) / 449
8.6.2.3. Poli(tlenek etylenu), poli(glikol etylenowy) / 451
8.6.2.4. Poliakrylany i polimetakrylany / 452
8.6.2.5. Polisiloksany (silikony) / 454
8.7. Polimerowe opakowania dla przemysłu kosmetycznego / 456
8.8. Literatura / 461

9. Kosmetyki kolorowe (Sylwia Grabska, Beata Kaczmarek) / 465
9.1. Substancje barwiące / 469
9.1.1. Barwniki / 470
9.1.2. Pigmenty / 470
9.1.3. Laki / 472
9.1.4. Wypełniacze (pigmenty funkcjonalne) / 473
9.2. Preparaty do makijażu twarzy / 473
9.2.1. Składniki preparatów do makijażu twarzy / 474
9.2.2. Podkłady (bazy) pod makijaż / 478
9.2.3. Pudry / 482
9.2.4. Korektory / 484
9.2.5. Róże / 485
9.3. Kosmetyki do oczu / 486
9.3.1. Tusze do rzęs (maskary) / 487
9.3.2. Konturówki do oczu / 490
9.3.3. Cienie do powiek / 491
9.4. Kosmetyki do makijażu ust / 493
9.4.1. Szminki/pomadki / 495
9.4.2. Błyszczyki / 496
9.4.3. Konturówki / 496
9.5. Demakijaż / 496
9.6. Lakiery do paznokci / 497
9.6.1. Rozpuszczalniki / 497
9.6.2. Substancje filmotwórcze / 499
9.6.3. Plastyfikatory / 501
9.6.4. Pigmenty oraz barwniki / 501
9.6.5. Substancje dodatkowe / 501
9.7. Utrwalacze do makijażu / 502

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum