• Home
  • Socjologia
  • Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości

Agata Stasik

Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4174-7
Publication year:
2019
Pages number:
366
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Agata Stasik

Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości

Kategoria produktu:

Co się dzieje, kiedy zbiorowość próbuje zrozumieć, czym jest nowa technologia i jak może nas zmienić? Rozważmy to pytanie w odniesieniu do poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Jakiego rodzaju wiedza jest nam potrzebna, żeby podjąć decyzję: co zrobić z gazem łupkowym? Co dzieje się ze wspólnotą polityczną, która próbuje odpowiedzieć na te pytania? Badając te zagadnienia, autorka śledzi działania podejmowane w latach 2010–2014 w związku z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce: wysiłek na rzecz budowania wiedzy o zasobie i możliwościach jego wydobycia oraz o potencjalnym oddziaływaniu prac na ludzi i przyrodę.

W tym celu książka ta wykorzystuje dorobek badań nad nauką i technologią – w tym teorii aktora-sieci – które koncentrują uwagę na momencie niepewności, czyli ekscytującym czasie powstania nowych połączeń między aktorami. Dzięki refleksji nad społecznym zarządzaniem ryzykiem, rozważą możliwości włączania szerszych grup w proces zarządzania technologią. Zestawiając ze sobą dynamikę tworzenia faktów przez instytucje państwowe, samorządy oraz społeczności lokalne, pokazuje, w jaki sposób to, co uznajemy za niezbędną wiedzę, zmienia się w zależności od warunków działania, tożsamości i interesów poszczególnych aktorów. Dlatego autorka równocześnie bada lokalne procesy budowania faktów o gazie łupkowym oraz ewolucję tożsamości i interesów zaangażowanych aktorów. Celem rozważań jest zatem pomoc w zrozumieniu dylematów współwytwarzania wiedzy o oddziaływaniu technologii, które wymagają zmiany myślenia o roli obywateli, urzędników i ekspertów.

Rozważając przypadek gazu łupkowego, autorka kieruje się ku szerszym pytaniom. Kto, w jakim momencie i w jaki sposób powinien móc zabrać głos w dyskusji o rozwijaniu możliwych opcji technologicznych o tym, co jest możliwe i właściwe? W jaki sposób instytucje państwowe mogą korzystać z zaangażowania obywateli w dyskusjach o kształcie technologii? Wreszcie, jak kształtować relacje między ekspertami z akademii, przemysłu i instytucji publicznych a obywatelami, którzy chcą mieć wpływ na wspólną przyszłość?

 

Rozmowa z autorką na antenie Radia TOK FM

Podziękowanie / 9
Wprowadzenie / 11
O co ten hałas? Gaz łupkowy i problemy z energią / 26

Część I. Narzędzia

Rozdział 1. Nienowoczesna zbiorowość, czyli teoria aktora-sieci / 37
Wstęp / 37
Faits sont faits, czyli skąd się biorą fakty? / 42
Śledzenie połączeń – założenia i metoda ant / 47
Nienowoczesna polityka: nowy protokół zbiorowego eksperymentu / 55
Grupy i fakty na hybrydowych zgromadzeniach – wspólne odkrywanie możliwych światów / 64
Ant a socjologia. Sieci i aktorzy w badaniu wiedzy o gazie z łupków / 75

Rozdział 2. Nauka i polityka – przekraczanie wielkiego podziału / 81
Wstęp / 81
Projektowanie natury, projektowanie państwa / 85
Rosnąca złożoność i nauka postnormalna / 93
Obywatel współbadacz / 105
Projektowanie demokracji technologicznej / 119
Nauka, polityka i poszukiwanie gazu łupkowego – wnioski dla badania / 126

Część II. Wyzwanie

Rozdział 1. Czy mamy w Polsce gaz łupkowy? Niepewny status
Cennego zasobu / 133
Pytania, metody, materiały i miejsca / 133
Rozpoznanie złóż – w urzędzie, w terenie i w archiwum / 145
Szacowanie złóż – prowizoryczne dowody i znikający gaz / 156
„Łupkowe eldorado”: gaz łupkowy w prasie / 164
Podsumowanie. Radzenie sobie z niepewnymi faktami / 172

Rozdział 2. Wpływ gazu łupkowego na środowisko, „w tym człowieka” / 175
Niepewność związana z oddziaływaniem środowiskowym / 175
Środowiskowe aspekty poszukiwań i wydobycia w opracowaniu Ministerstwa Środowiska / 177
Badanie usytuowane – przebieg i skutki szczelinowania w otworze Łebień / 188
Wiedza o instytucjach a wiedza o środowisku – powrót do raportu NIK / 194
Podsumowanie / 198

Rozdział 3. Odwierty w sąsiedztwie: pytanie o gaz łupkowy o przyszłość gminy / 203
Wstęp. Czy na pewno w gminach wytwarza się fakty o gazie Łupkowym? / 203
Oficjalne procedury o lokalnym oddziaływaniu: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 211
Maszyny na polach. Poszukiwanie gazu łupkowego widziane przez okno / 216
Nowa wiedza i nowe formy działania / 221
Spotkania informacyjne, czyli problem z modelem deficytowym w praktyce / 237
Podsumowanie / 249

Rozdział 4. Gaz łupkowy na zgromadzeniach hybrydowych: w stronę współprodukcji faktów? / 253
Potrzeba wspólnej dyskusji / 253
„Razem o łupkach”, czyli rozmowa o gazie w gminie / 255
Podsumowanie / 286

Zakończenie / 291
Wspólny deficyt wiedzy / 291
Współwytwarzanie wiedzy / 296
Cena za wiedzę i wyzwania dla państwa / 301

Aneks 1. Materiały i miejsca / 305
Aneks 2. Książka na tle badań nad nauką i technologią
W Polsce / 309
Bibliografia / 313
Summary / 341
Indeks osobowy / 343

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Agata Stasik

    (ur. 1985) – socjolożka, adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego. W 2015 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami w obszarze studiów nad nauką i technologią oraz społecznych aspektów energetyki, w których podejmuje tematy społecznego wytwarzania wiedzy o technologii i środowisku, postrzegania ryzyka, współpracy naukowców z różnymi grupami użytkowników i obywateli, a także nowych form organizacji i współpracy, które powstają wraz z przemianami technologicznymi. Prowadziła badania na uniwersytetach w Wiedniu, Goteborgu i Maastricht. Publikowała między innymi w „Journal of Risk Research”, „Energy Research and Social Science”, „Studiach Socjologicznych” oraz „Stanie Rzeczy”.

    Fot. Tomasz Sojak

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum