Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Marcin Kałduński

Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

ISBN:
978-83-231-4162-4
Publication year:
2019
Pages number:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Marcin Kałduński

Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

Kategoria produktu:

Tematem monografii jest ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym na podstawie standardu uczciwego i sprawiedliwego traktowania. W swoich badaniach autor zajmuje się analizą koncepcji uzasadnionych oczekiwań i omówieniem jej elementów składowych. Uwzględnia przy tym szeroko orzecznictwo międzynarodowe oraz dorobek literatury przedmiotu. 

Wszelkie poglądy wyrażone w niniejszej monografii pochodzą wyłącznie od autora i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem instytucji, w których jest on zatrudniony.

Wykaz skrótów / 7
Wykaz skrótów orzeczeń sądów i trybunałów międzynarodowych / 9

Wprowadzenie / 23

Rozdział I. Ochrona uzasadnionych oczekiwań w prawie krajowym i międzynarodowym / 39
1. Wstęp / 39
2. Krajowe prawo konstytucyjne i administracyjne / 42
3. Prawo Unii Europejskiej / 50
4. Prawo międzynarodowe praw człowieka / 55
5. Prawo Światowej Organizacji Handlu / 60
6. Zasada dobrej wiary i akty jednostronne państwa w powszechnym prawie międzynarodowym / 65
7. Wnioski / 73

Rozdział II. Zachowanie państwa przyjmującego generujące oczekiwania / 77
1. Wstęp / 77
2. Zachowanie państwa / 81
2.1. Uwagi wstępne / 81
2.2. Zachowanie konkretne / 86
2.3. Zachowanie ogólne / 89
2.3.1. Akt o charakterze jednostronnym / 92
2.3.2. Zachowanie kompetentnego organu / 92
2.3.3. Intencja związania prawnego / 107
2.3.4. Bezwarunkowość, definitywność i jasność zachowania / 113
2.3.5. Publiczność zachowania i jego erga omnes charakter / 115
2.3.6. Wady oświadczenia / 116
2.4. Przykłady zachowania konkretnego i ogólnego / 116
3. Forma / 121
4. Wnioski / 123

Rozdział III. Legitymizacja (rozsądność) oczekiwań inwestora / 125
1. Wstęp / 125
2. Obiektywność oczekiwań / 125
3. Postępowanie inwestora w kontekście zachowania państwa. Obowiązek należytej staranności i ryzyko inwestycyjne / 127
3.1. Uwagi wprowadzające / 127
3.2. Nieuczciwe i przestępcze postępowanie inwestora / 130
3.3. Brak lub nienależyta współpraca z państwem przyjmującym / 134
3.4. Sytuacja w państwie przyjmującym. Czynniki polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i historyczne / 135
3.5. Stabilność gospodarki państwa przyjmującego / 136
3.6. Gospodarki rozwinięte. Świadomość społeczna / 140
3.7. Uwagi końcowe / 141
4. Uzasadnione oczekiwania na podstawie elementów FET: przejrzystość i stabilność ram prawnych inwestycji / 144
5. Uzasadnione oczekiwania w kontekście prawa UE i akcesji do UE ... 147
6. Prawo do regulacji a legitymizacja oczekiwań / 152
7. Wnioski / 168

Rozdział IV. Zawierzenie / 171
1. Wstęp / 171
2. Zawierzenie i czynnik temporalny / 176
3. Kryterium subiektywne / 178
4. Wnioski / 182

Zakończenie / 185
Bibliografia / 191
1. Źródła prawa / 191
2. Literatura przedmiotu / 207

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum