• Home
  • Filozofia
  • Filozofia, t. 1: Filozoficzna orientacja w świecie

Karl Jaspers

Filozofia, t. 1: Filozoficzna orientacja w świecie

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4268-3
Publication year:
2019
Pages number:
510
Nr wydania:
pierwsze
Format:
148 x 210 mm
Series:
Klasyka filozofii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4281-2
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4268-3

48,00 zł

Karl Jaspers

Filozofia, t. 1: Filozoficzna orientacja w świecie

Kategoria produktu:

Przekład: Mirosław Żelazny
Redakcja naukowa: Mirosław Żelazny i Roman Specht

Wprowadzenie tłumacza / 11
Przedmowa / 43

Wprowadzenie do filozofii
Nasza sytuacja punktem wyjścia w filozofowaniu / 50

Część pierwsza. Poszukiwanie bytu / 54
Ogólne formalne pojęcia bytu: byt jako przedmiot, byt jako ja, byt sam w sobie / 54
Zadania analizy bycia tu oto jako analizy świadomości / 57
1. Świadomość jako świadomość przedmiotowa, świadomość samego siebie, świadomość bycia tu oto – 2. Możliwe analizy świadomości – 3. Świadomość jako granica
Wyodrębnienie egzystencji / 65
1. Byt Ja jako empiryczne bycie tu oto, jako świadomość uogólniająca, jako możliwa egzystencja – 2. Egzystencja – 3. Świat i egzystencja
Byt / 74
1. Zjawisko i byt – 2. Wielorakie rodzaju bytu i byt

Część druga. Filozofowanie z możliwej egzystencji / 81
Podchodzenie do egzystencji / 81
Podział filozofowania / 85
1. Myślenie orientujące w świecie – 2. Myślenie rozjaśniające egzystencję – 3. Myślenie metafizyczne

Część trzecia. Sposoby transcendowania jako zasada podziału / 97
Transcendowanie w ogóle / 98
1. Transcendowanie przedmiotowości – 2. Bycie tu oto i transcendowanie – 3. Zjawiskowość bycia tu oto – 4. Sposoby transcendowania
Transcendowanie w orientacji w świecie, w rozjaśnianiu egzystencji i w metafizyce / 108
1. Transcendowanie w orientacji w świecie – 2. Transcendowanie w rozjaśnianiu egzystencji – 3. Transcendowanie w metafizyce – 4. Trzy sposoby transcendowania wiążą się ze sobą

Część czwarta. Przegląd obszarów filozofowania / 119
1. Drogi filozoficznej orientacji w świecie – 2. Drogi rozjaśniania egzystencji – 3. Drogi myślenia metafizycznego

Księga pierwsza
Filozoficzna orientacja w świecie

Rozdział pierwszy: Świat / 131
1. Ja i nie ja – 2. Nierozdzielność ja i nie ja – 3. Podmiotowe bycie tu oto i obiektywna rzeczywistość – 4. Ani podmiotowe bycie tu oto, ani obiektywna rzeczywistość nie stają się jednością świata – 5. Urzeczywistnienie bycia tu oto i orientacji w świecie są drogami egzystencji do samej siebie i do transcendencji 
Świat jako podmiotowe bycie tu oto i jako obiektywna rzeczywistość / 137
1. Bezpośrednia całość bycia tu oto – 2. Jeden powszechny świat – 3. Powrót do bycia tu oto jako do mojego świata – 4. Bycie tu oto jako obiektywność egzystencji – 5. Zestawienie – 6. Świat jako obiektywna rzeczywistość – 7. Rzeczywistość bycia tu oto i obiektywny świat są tylko jedno przez drugie
Świat jako dany i jako wytworzony / 153
Wszechświat i obraz świata / 155
Świat i transcendencja / 159

Rozdział drugi: Granice orientacji w świecie / 165
Relatywność tego, co obligujące / 170
1. Granice trzech rodzajów tego, co determinujące – 2. Wiedza determinująca i egzystencja
Nieprzezwyciężona nieskończoność / 177
1. Przezwyciężenie nieskończoności w metodzie – 2. Przezwyciężenie nieskończoności w rzeczywistości – 3. Idee i antynomie – 4. Nieskończoność i transcendencja
Nieosiągalność jedności obrazu świata / 190
1. Cztery sfery rzeczywistości w świecie – 2. To, co leży u podstaw,nie ma jedności – 3. Jedność jako idea – 4. Jedność świata i transcendowania
Granice celowego działania w świecie / 206
1. Granice zawarte w mocach technicznych, w opiece i wychowaniu, w działaniu politycznym – 2. Utopia pełnego urządzenia świata oraz transcendencja – 3. Przykład: terapia lekarska
Sens nauki / 223
1. Nauki związane ze sobą w jedność wiedzy – 2. Nauka a metafizyka – 3. Sens nauki w specyficznym zadowoleniu badacza – 4. Wartość prawdy
Transcendowanie ponad świat / 246

Rozdział trzeci: Systematyka nauk / 251
Najbardziej źródłowy podział nauk / 256
1. Zadanie – 2. Nauka i dogmatyka – 3. Poszczególne nauki i nauki uniwersalne – 4. Nauki o rzeczywistości i nauki konstruujące – 5. Podział i przeplatanie się nauk
Zasady rozczłonkowania rzeczywistości / 273
1. Przyroda i duch – 2. Granice nieosiągalnego – 3. Poczwórność rzeczywistości – 4. Trzy przeskoki – 5. Przeskok i przejście – 6. Zaprzeczenie, absolutyzacja oraz uproszczenie tej rzeczywistości
Sfery ducha / 286
1. Możliwe podziały sfer – 2. Walka sfer – 3. Zniesienie sfer
Klasyfikacja nauk o rzeczywistości / 298
1. Powszechny podział nauk o rzeczywistości – 2. Przyrodoznawstwo – 3. Nauki o duchu: a) Rozumienie i egzystencja – b) Rozumienie i rzeczywistość – 4. Podział przyrodoznawstwa i nauk o duchu – 5. Empiryczne
nauki uniwersalne: psychologia i socjologia
Porządek rangi nauk / 327
Wiedzę rozumie się w jej historii / 330

Rozdział czwarty: Zamykająca się orientacja w świecie (Pozytywizm i idealizm) / 335
Pozytywizm / 337
Przeciw pozytywizmowi / 341
1. Absolutyzacja mechanicznie myślącego intelektu – 2. Fałszywy metodycznie krok od szczególnego do ogólnego – 3. Niemożliwość utrzymywania jedności rzeczywistości empirycznej – 4. Pojęcie prawdy determinującej wiedzy jest fałszywą absolutyzacją – 5. Pozytywizm nie może pojąć sam siebie – 6. Bezsensowność samousprawiedliwień życia pozytywistycznego
Idealizm / 350
Przeciwstawienie pozytywizmu i idealizmu / 355
To, co wspólne / 358
Ich granice / 362
1. Pozytywizm i idealizm domniemają, że wiedzą w zasadzie wszystko – 2. Rozstrzygnięcie utraciło swe źródło – 3. Spostrzeżona granica zostaje faktycznie zapomniana – 4. Wzlot egzystencji jako granica
Ich wartość filozoficzna / 368
1. W służbie filozofowania egzystencjalnego – 2. Wykształcenie jako wartość i porażka – 3. Pozostają dwie drogi

Rozdział piąty: Źródło filozofii / 373
Jedność i wielość sfer duchowego bycia tu oto / 373
Światopogląd / 374
1. Sens światopoglądu – 2. Rozważanie i byt światopoglądu – 3. Relatywizm, fanatyzm, bezpodstawność – 4. Punkt widzenia i bycie sobą
Wiara i niewiara / 381
1. Przykłady sformułowanej niewiary – 2. Nieunikniona pozostałość przy formułowaniu niewiary – 3. Argumenty przeciwko formułowaniu niewiary – 4. Owocność niewiary – 5. Wiara w niewierze i niewiara w wierze – 6. Właściwy brak wiary

Rozdział szósty: Formy bycia tu oto filozofii / 405
Konieczny sytuacyjnie dla egzystencji w jej byciu tu oto charakter filozofii / 406
1. Ciasnota bycia tu oto i całość – 2. Prostota – 3. Filozofia jako bycie pomiędzy – 4. Filozofia jako troszczenie się o samego siebie
Filozofia i system / 417
1. System w nauce i filozofowaniu – 2. Wieloraki sens systemu w filozofowaniu – 3. System w sytuacji czasowego bycia tu oto – 4. Pytanie o prawdę w systematyce właściwego filozofowania
Filozofia i jej historia / 429
1. Obecność tego, co przeszłe – 2. Przyswojenie – 3. Nauka i szkoła

Rozdział siódmy: Filozofia w samoodróżnianiu / 445
Filozofia i religia / 448
1. Zewnętrzna charakterystyka religii – 2. Filozofia w samoodrożnianiu się od religii – 3. Realne konflikty: a) Konflikt odnośnie do wiedzy – b) Konflikt odnośnie do autorytetu – 4. Zestawienie kierunkow walki – 5. Filozofia i teologia – 6. Bezwarunkowość religii i filozofii w przeciwieństwie do rożnorodności sfer autonomicznych
Filozofia i nauka / 480
1. Samoodrożnienie się filozofii od nauki – 2. Bieguny filozofowania w ruchu woli wiedzy – 3. Walka filozofii o naukę
Filozofia i sztuka / 495
1. W jakim sensie sztuka jest samoistna – 2. Przyswajanie filozofii i sztuki – 3. Filozofia i sztuka w tworczości – 4. Filozofia i sztuka w dziele – 5. Niewiążący charakter tego, co estetyczne – 6. Filozofia w walce i w sojuszu ze sztuką 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum