• Home
  • Geografia
  • Cyfryzacja w miastach – idea, koncepcje i wdrożenia

Daniela Szymańska, Aleksandra Lewandowska, Michał Korolko

Cyfryzacja w miastach – idea, koncepcje i wdrożenia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4294-2
Publication year:
2019
Pages number:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Daniela Szymańska, Aleksandra Lewandowska, Michał Korolko

Cyfryzacja w miastach – idea, koncepcje i wdrożenia

Kategoria produktu:

Celem prezentowanej monografii jest próba przedstawienia czytelnikom idei i koncepcji cyfryzacji miast oraz ich wdrożeń w kontekście łagodzenia problemów związanych z urbanizacją, optymalizacji zarządzania miastem we wszystkich jego płaszczyznach oraz podniesienia jego efektywności społeczno-gospodarczej. Omówiono w niej następujące zagadnienia: ideę i różne koncepcje cyfryzacji miast (krótką historię cyfryzacji, idee miasta cyfrowego); poziom cyfryzacji w krajach Unii Europejskiej, stan i potencjał społeczeństwa cyfrowego w Polsce; doświadczenia różnych miast w zakresie wdrażania cyfryzacji w miastach (cyfryzację w administrowaniu miastem, cyfryzację w różnych sferach usług i w systemach zarządzania środowiskiem naturalnym i życiem społeczno-gospodarczym w mieście, ruchem komunikacyjnym, informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie bezpieczeństwa itp.); wyzwania i pewne niebezpieczeństwa wynikające z postępującej cyfryzacji (w zakończeniu).

Książka może służyć jako pomoc naukowo-dydaktyczna i jest adresowana zarówno do wykładowców i studentów różnych kierunków, jak i do osób pracujących w samorządach, w biurach planowania przestrzennego i regionalnego oraz w innych instytucjach mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój miast.

Wstęp / 7

1. Cyfryzacja – idea, koncepcje i gospodarka cyfrowa / 11

2. Cyfryzacja w krajach Unii Europejskiej /33
2.1. Problematyka transformacji cyfrowej w unijnej polityce spójności / 33
2.2. Wydajność cyfrowa państw Unii Europejskiej na podstawie wskaźnika DESI / 44

3. Stan i potencjał społeczeństwa cyfrowego w Polsce / 59

4. Wdrażanie cyfryzacji w miastach / 83
4.1. Wybrane aspekty w zakresie wdrażania administracji cyfrowej / 83
4.2. Cyfryzacja sektora usług / 92
4.2.1. Wdrażanie systemów e-handlu / 93
4.2.2. Wdrażanie systemów e-zdrowia / 100
4.2.3. Wdrażanie systemów e-kultury / 105
4.2.4. Wdrażanie systemów e-turystyki / 109
4.3. Wdrażanie cyfryzacji w miastach w kontekście bezpieczeństwa i ostrzegania przed zagrożeniami / 112
4.4. Cyfryzacja w służbie transportu i komunikacji / 115
4.5. Wdrażanie cyfryzacji do przemysłu / 119
4.6. Inteligentne systemy informacyjno-pomiarowe w miastach / 127

5. Otwarte dane jako droga cyfryzacji miasta / 137

Zakończenie / 159
Literatura / 167
Spis rysunków / 183
Spis tabel / 187

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum