Bolesław Sprengel

Generałowie policji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2019
Pages number:
550
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4296-6
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4287-4

46,00 zł

miękka

Bolesław Sprengel

Generałowie policji

Literatura nauk o policji jest dość liczna i często odnosi się ogólnie do funkcjonariuszy policji. Natomiast badania dotyczące najwyższych przełożonych – generałów policji – są nieliczne. Dlatego wyrażam bardzo duże uznanie dla Autora, który – najprawdopodobniej jako pierwszy w Polsce – podjął się niełatwego zadania diagnozy i analizy naukowej aktywności zawodowej generałów policji oraz przedstawił biogram każdego z nich w różnych okresach historii: Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej oraz Policji. Zadanie to Autor wykonał bardzo starannie.

Z recenzji dr. hab. Marka Stefańskiego, prof. WSB w Gdańsku

Monografia powstała dzięki dużemu zaangażowaniu Autora, który w swoich dociekaniach naukowych korzystał z pomocy instytucji, gdzie znajdują się zasoby informacyjne dotyczące poruszanych problemów. Na szczególną uwagę zasługują jednak rozmowy z osobami, które wniosły wiele ciekawych informacji do niniejszej monografii. Znaczenie i kompleksowe podejście Autora do interesującej i mało znanej problematyki uzasadnia jej opublikowanie i szeroką dystrybucję.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Żebrowskiego, prof. UP

Przedmowa Prezydenta Lecha Wałęsy / 9
Wstęp / 11

CZĘŚĆ PIERWSZA. HISTORIA FORMACJI
Rozdział I. Generałowie międzywojennej Policji Państwowej / 21
1. Nadinspektorzy Policji Państwowej / 21
2. Udział nadinspektorów PP w rozwoju organizacyjnym PP / 32
3. Działalność zawodowa generałów PP / 35
4. Działalność prewencyjna nadinspektorów PP / 36
5. Metody zarządzania stosowane przez nadinspektorów PP / 39
6. Polityka kadrowa nadinspektorów PP / 42
7. Działalność szkoleniowa nadinspektorów PP / 54
8. Polityka informacyjna nadinspektorów PP / 60
9. Aktywność społeczna nadinspektorów PP / 61

Rozdział II. Generałowie Milicji Obywatelskiej / 64
1. Drogi do stanowisk generalskich w MO / 64
2. Udział generałów MO w pracach organizacyjnych i legislacyjnych / 81
3. Udział generałów w zarządzaniu w milicją / 96
4. Polityka kadrowa generałów MO / 101
5. Udział generałów MO w zwalczanie przestępczości kryminalnej / 108
6. Udział generałów MO w zwalczaniu przestępczości gospodarczej / 115
7. Udział generałów MO w działaniach prewencyjnych MO / 116
8. Rola generałów MO w zabezpieczaniu imprez masowych / 118
9. Udział generałów MO w pacyfikacji protestów społecznych i konfliktów politycznych / 121
10. Udział generałów MO w policyjnej współpracy międzynarodowej / 134
11. Udział generałów MO we współpracy z innymi krajowymi służbami i instytucjami / 135
12. Polityka informacyjna i historyczna generałów MO / 136
13. Udział generałów MO w rozwoju szkolnictwa milicyjnego / 139
14. Rola generałów w rozbudowie milicyjnej logistyki i załatwianiu spraw socjalnych / 142
15. Losy generałów milicyjnych w okresie transformacji i III RP / 147

Rozdział III. Generałowie Policji III Rzeczypospolitej / 152
1. Status generałów w Policji / 152
2. Stosunek generałów Policji do standardów etycznych i służby w Policji / 163
3. Przygotowanie zawodowe i przebieg służby generałów Policji / 168
4. Sukcesy generałów Policji w zwalczaniu przestępczości / 198
5. Udział generałów w wyposażaniu Policji w nowe narzędzia do walki z przestępczością / 210
6. Udział generałów Policji w działaniach prewencyjnych / 215
a) Dowodzenie służbą prewencyjną / 215
b) Operacje i akcje policyjne oraz wzmożone działania    223
c) Reagowanie na konflikty i protesty społeczne / 232
d) Działania w sytuacjach kryzysowych / 235
e) Prewencja kryminalna / 236
f) Decyzje administracyjne / 242
7. Działalność organizacyjna generałów Policji / 243
a) Udział w tworzeniu Policji / 244
b) Udział generałów w reorganizacji Policji w 1999 r. / 252
c) Udział generałów w dalszej reorganizacji Policji / 260
d) Udział generałów w organizacji służby śledczej / 263
e) Udział generałów w tworzeniu nowych pionów / 269
f) Stosunek generałów do policji lokalnej / 278
8. Metody zarządzania Policją / 279
9. Udział generałów w realizacji polityki kadrowej / 293
10. Udział generałów w szkoleniu policjantów / 301
11. Udział generałów w rozwoju policyjnej logistyki / 306
a) Rozwiązywanie problemów lokalowych / 307
b) Modernizacja transportu / 310
c) Uzbrojenie policji / 312
d) Wyposażenie w sprzęt specjalny / 313
e) Modernizacja policyjnej łączności / 314
f) Zarządzanie policyjnym budżetem / 317
12. Udział generałów Policji w pracy legislacyjnej / 319
13. Udział generałów we współpracy międzynarodowej / 323
a) Porozumienia dwustronne / 323
b) Wizyty zagraniczne generałów / 325
c) Udział generałów w stałej współpracy bilateralnej    328
d) Współpraca generałów z Interpolem i innymi organizacjami międzyna-rodowymi / 332
e) Udział generałów w międzynarodowej współpracy operacyjnej / 336
f) Generałowie w systemie oficerów łącznikowych / 339
g) Generałowie a misje policyjne / 342
h) Udział generałów w konferencjach międzynarodowych / 343
14. Współpraca krajowa generałów Policji / 344
15. Polityka informacyjna generałów Policji / 355
16. Polityka historyczna i budowanie etosu zawodu przez generałów Policji / 360
17. Aktywność zawodowa, społeczna, sportowa i naukowa oraz inne zain-teresowania generałów Policji w stanie spoczynku / 364
18. Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej / 372
19. Opinie generałów o sukcesach i porażkach polskiej policji   373

CZĘŚĆ DRUGA. BIOGRAMY GENERAŁÓW

Rozdział I. Generałowie Policji Państwowej / 385
Rozdział II. Generałowie Milicji Obywatelskiej / 393
Rozdział III. Generałowie Policji / 421
Bibliografia / 515
Fotografie / 533

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum