• Home
  • Sztuka
  • Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ryszard Mączyński, Ewa Doleżyńska-Sewerniak (red.)

Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4250-8
Publication year:
2019
Pages number:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Ryszard Mączyński, Ewa Doleżyńska-Sewerniak (red.)

Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kategoria produktu:

„Przygotowany przez Ryszarda Mączyńskiego i Ewę Doleżyńską-Sewerniak tom pt. "Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów" z całą pewnością zasługuje na wydanie drukiem. To szereg niezwykle ważnych studiów, niosących nowe ustalenia związane z życiem i oeuvre tego wyjątkowego polskiego malarza doby baroku. Przygotowane do druku teksty, opatrzone bogatym materiałem ilustracyjnym, chociaż wciąż nie odpowiadają na szereg pytań, to w sposób znaczący zmieniają stan naszej wiedzy na temat Czechowicza i jego twórczości. Tom ten stanowi ważny wyraz współpracy różnych środowisk, nie tylko polskich, nad spuścizną malarską tego artysty, rozproszoną dziś w różnych krajach. Prezentuje on nadto, prócz konwencjonalnych metod badawczych, nowe obszary związane z rozwojem technologii i techniki, pozwalające spojrzeć na konkretne dzieło sztuki pod kątem materialnym, co nierzadko umożliwia definitywne potwierdzenie lub odrzucenie autorstwa oraz bardziej precyzyjne datowanie. U progu przygotowywanej wielkiej wystawy prac Czechowicza przez Muzeum Narodowe w Krakowie, książka powstała w Toruniu stanowić będzie ważny głos w dyskusji nad jego twórczością i, jak ufamy, pozwoli nam jeszcze lepiej go poznać jako człowieka i artystę”.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wstęp / 7

Ryszard Mączyński
Fenomen Szymona Czechowicza w Rzeczypospolitej XVIII wieku / 9

Tomasz Zaucha
Artysta niezapoznany. Szymon Czechowicz i jego twórczość w XIX stuleciu / 35

Michał Dębowski
Od myśli do obrazu. O roli rysunków w procesie twórczym Szymona Czechowicza / 61

Natalia Koziara
Zapomniane prace Szymona Czechowicza dla kościoła Kapucynów w Uściługu (Rozjampolu) / 105

Ewa Doleżyńska-Sewerniak
Twórczość portretowa Szymona Czechowicza w świetle najnowszych badań – wybrane zagadnienia / 125

Switłana Tymkiw
Eksponowanie dzieł Szymona Czechowicza w muzeach we Lwowie na przełomie XX i XXI wieku / 167

Inna Dmytruk-Sorokhtey, Roksolana Mokriy
Konserwacja i restauracja obrazów Stygmaty św. Franciszka i Wizja św. Feliksa przypisywanych Szymonowi Czechowiczowi ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego / 189

Joanna Kaczmarczyk
Inspiracje Rafała Hadziewicza twórczością sakralną Szymona Czechowicza / 219

Krzysztof Gombin
O kilku korespondencyjnych wskazówkach dla Józefy Orańskiej, w nawiązaniu do jej badań nad twórczością Szymona Czechowicza / 265

Bibliografia / 281
Spis ilustracji / 295
Spis tabel / 303
Indeks osób / 305
Indeks miejscowości / 315

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum