Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 8

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-4311-6
Publication year:
2020
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 8

Kategoria produktu:

Pod osąd środowiska naukowego oraz wszystkich zainteresowanych historią konnicy, zarówno rodzimej, jak i obcej, oddajemy kolejny, tym razem jednorodny tematycznie, tom studiów, poświęcony dziejom jazdy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Praca obejmuje pierwszy, trwający mniej więcej do wiosny 1919 r., okres „wojen o niepodległość i granice”. Autorem wszystkich studiów jest redaktor serii – Aleksander Smoliński, który przedstawił w nich jeden z najsłabiej przebadanych i opisanych fragmentów historii polskiej kawalerii, dotyczą one bowiem nadal kryjącej wiele tajemnic i znaków zapytania kwestii organizacji jazdy polskiej z lat 1918–1919. W poszczególnych studiach autor opisał m.in. genealogię formacji szwoleżerskich armii generała Hallera organizowanych we Francji i we Włoszech w latach 1917–1918 oraz proces ich włączania w struktury jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego; formowanie oddziałów kawalerii, które w końcu 1918 i na początku 1919 r. były organizowane w Małopolsce, zarówno przez podległą Polskiej Komisji Likwidacyjnej Komendę Wojsk Polskich w Krakowie, jak i przez działającą początkowo w zupełnej izolacji od reszty kraju Komendę Wojsk Polskich we Lwowie; a także formowanie oraz kształt organizacyjny i liczebność formacji kawalerii i konnej artylerii uczestniczących w pierwszym etapie wojny polsko-sowieckiej – do lipca 1919 r. Tom stanowi ważną kontynuację badań prowadzonych w Polsce już od końca XIX w. i w wieku XX, a także będących ich efektem opublikowanych już osiągnięć historyków polskich. Otwiera on bowiem nowe pola badawcze, wytycza dalsze kierunki badań i porządkuje naszą dotychczasową wiedzę z zakresu problematyki jazdy Wojska Polskiego z lat 1918–1919.

Wprowadzenie  / 9

Szwoleżerowie Armii Polskiej we Francji oraz proces ich scalenia z jazdą dywizyjną Wojska Polskiego w 1919 r.  / 21

Formowanie oddziałów jazdy przez Komendę Wojsk Polskich w Krakowie oraz przez Naczelną Komendę Wojsk Polskich we Lwowie w końcu 1918 i na początku 1919 r.  / 67

Stan organizacyjny i liczebny jazdy oraz artylerii konnej Dywizji Litewsko-Białoruskiej i Grupy Poleskiej, a następnie Frontu Litewsko-Białoruskiego (luty–początek lipca 1919 r.)  / 131

Marsz do Polski oddziałów jazdy utworzonych w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich oraz ich włączenie do struktur Wojska Polskiego – 1919 r. Przyczynek do dziejów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i 6 Pułku Ułanów Kaniowskich  / 167

Oficerowie jazdy Wojsk Wielkopolskich. Stan na dzień 1 lipca 1919 r.  / 211

Zakończenie  / 247

Conclusion  / 251

Bibliografia selektywna  / 255

Wykaz ilustracji i tablic genealogicznych  / 291

Indeks geograficzny  / 295

Indeks osobowy  / 301

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum