• Home
  • Historia
  • Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków

Jarosław Kłaczkow (red.)

Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2020
Pages number:
512
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4348-2
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4344-4

64,00 zł

Jarosław Kłaczkow (red.)

Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków

Kategoria produktu:

Przedmiotem prezentowanego zbioru studiów jest szerokie zagadnienie, które mogłoby stać się tematem monografii. Jak bowiem opisać w wyznaczonej ramami wydawniczymi pracy dzieje ewangelicyzmu w jednym z najważniejszych dla luteranizmu i kalwinizmu miejsc na mapie ziem polskich? Jest to widoczne szczególnie w Toruniu. Dość wspomnieć tylko, że od czasów reformacji aż do 1920 roku ludność protestancka przeważała wśród mieszkańców Starego i Nowego Miasta Torunia, a burmistrzowie miasta byli wyłącznie wyznania ewangelickiego. Jest to blisko 400 lat historii Torunia i warto o tym pamiętać, zwłaszcza że 100 lat temu stosunki wyznaniowe zmieniły się w sposób radykalny. Fragment Wstępu.

Rozmowa o książce: https://www.youtube.com/watch?v=og6xOqw28KM

 

Wstęp /7

Ewangelicy na Kujawach

Marek Romaniuk, Ewangelicy w Bydgoszczy / 13

Tomasz Łaszkiewicz, Ewangelicy w Inowrocławiu / 43

Tomasz Dziki, Ewangelicy we Włocławku w okresie zaborów (1793–1918) i w Drugiej Rzeczpospolitej (1918–1939) / 59

Tomasz Krzemiński, Protestanci na Kujawach wschodnich od XVI do połowy XX wieku / 97

Ewangelicy na ziemi chełmińskiej

Jerzy Domasłowski, Ewangelicy w Grudziądzu – zarys dziejów / 173

Jarosław Kłaczkow, Ewangelicy w Toruniu na przestrzeni wieków / 229

Ewangelicy na ziemi dobrzyńskiej Jarosław Anuszewski, Piotr Gałkowski, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lipnie / 257

Jarosław Anuszewski, Piotr Gałkowski, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie / 291 6

Ewangelicy na ziemi lubawskiej i michałowskiej

Michał Dzimira, Ewangelicy w Brodnicy i w Lidzbarku – zarys dziejów / 327

Andrzej Korecki, Ewangelicy na terenie ziemi lubawskiej / 365

Ewangelicy w ujęciu archiwalno-statystycznym

Mateusz Superczyński, Parafia ewangelicka w Chełmnie i jej spuścizna aktowa / 391

Agnieszka Zielińska, Ewangelicy w  miastach regionu kujawsko-pomorskiego XVI–XX wieku w ujęciu statystycznym / 411

Architektura ewangelicka

Piotr Birecki, Ewangelicka architektura i sztuka w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków / 451 Summary / 487

Indeks osobowy / 489

  • Mateusz Maleszka

    [...] Publikacja Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków ma charakter zbioru studiów ze wszelkimi zaletami i wadami tego typu prac. W kolejnym wydaniu (bądź w pracach kontynuujących badania) przydałoby się ujednolić system tworzenia bibliografii w poszczególnych artykułach. Mimo nielicznych niedoskonałości niektórych tekstów praca ta stanowi zarówno podsumowanie aktualnego stanu badań, jak i punkt wyjścia dla osób zainteresowanych historią lokalną i dotychczas niezgłębiających problemu wyznaniowej różnorodności dziedzictwa regionu. Mono-grafia ta może również służyć pomocą osobom badającym stosunki polsko-niemieckie: czy to w XIX stuleciu, czy też pierwszej połowie XX w., które we wzajemnej relacji z kwestiami wyznaniowymi stawały się coraz bardziej widoczne. Fragment recenzji: Zapiski Historyczne t. 85, 2020, z. 4, s. 155–159: https://zapiskihistoryczne.pl/files/issues/ZH_85-4_07_Rec_Maleszka_N.pdf.

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum