Mariusz Jarocki, Paweł Marzec

Serwisy internetowe instytucji kultury w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4357-4
Publication year:
2020
Pages number:
206
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Mariusz Jarocki, Paweł Marzec

Serwisy internetowe instytucji kultury w Polsce

Serwis internetowy stanowi jeden ze strategicznych elementów budowania wizerunku instytucji oraz niejednokrotnie podstawowy kanał informacyjny dla ich klientów. Posiadanie poprawnie zaprojektowanej i funkcjonalnej witryny jest od wielu lat nieodzowne.

Aspektem rozważanym na łamach monografii jest wykorzystanie najnowszych rozwiązań IT w budowie serwisów internetowych instytucji kultury w Polsce. Obiektem autorskich badań stały się zaś biblioteki, centra kultury, filharmonie, opery, instytucje filmowe, teatry, muzea i galerie.

Poddano weryfikacji takie czynniki wpływające na odbiór i poprawne funkcjonowanie strony, jak: technologie wykonania serwisu, obecność instytucji w mediach społecznościowych, audyt dostępności i optymalizacji dla wyszukiwarek, testy mobilności oraz występowanie podstawowych funkcjonalności (m.in. wielojęzyczność, BIP, RSS).

Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego w kategorii: Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (2021).

Wstęp / 9
Stan badań / 13 
Cel badań i metodyka pracy / 15
Struktura pracy / 19

1. Przegląd narzędzi analitycznych / 21
1.1. Poprawność kodu / 21
1.2. Weryfikacja technologii, w jakiej zbudowany jest serwis / 23
1.3. Weryfikacja mobilności / 27
1.4. Lighthouse (wydajność, dostępność, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych) / 32
1.4.1. Wydajność / 33
1.4.2. Dostępność / 38
1.4.3. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych . 41
1.4.4. Inne obszary audytów Lighthouse / 45
1.5. Podsumowanie / 47

2. Serwisy internetowe w bibliotekach / 49
2.1. Krótka charakterystyka instytucji / 49
2.2. Wyniki weryfikacji technologii, w jakiej zbudowano serwis / 49
2.3. Weryfikacja mobilności / 51
2.4. Poprawność kodu / 53
2.5. Wyniki audytów dostępności i optymalizacji dla wyszukiwarek / 55
2.6. Obecność wybranych funkcjonalności wśród badanych stron WWW / 56
2.6.1. Wielojęzyczność / 56
2.6.2. Interfejs wyszukiwawczy / 57
2.6.3. Połączenie z serwisami społecznościowymi i BIP / 58
2.7. Porównanie wyników badań dla poszczególnych rozwiązań technologicznych / 58
2.8. Podsumowanie / 60

3. Serwisy internetowe w centrach kultury / 62
3.1. Krótka charakterystyka instytucji / 62
3.2. Wyniki weryfikacji technologii, w jakiej zbudowano serwis / 62
3.3. Weryfikacja mobilności / 64
3.4. Poprawność kodu / 65
3.5. Wyniki audytów dostępności i optymalizacji dla wyszukiwarek / 68
3.6. Obecność wybranych funkcjonalności wśród badanych stron WWW / 69
3.6.1. Wielojęzyczność / 69
3.6.2. Interfejs wyszukiwawczy / 70
3.6.3. Połączenie z serwisami społecznościowymi i BIP / 71
3.7. Porównanie wyników badań dla poszczególnych rozwiązań technologicznych / 71
3.8. Podsumowanie / 74

4. Serwisy internetowe w filharmoniach i operach / 76
4.1. Krótka charakterystyka instytucji / 76
4.2. Wyniki weryfikacji technologii, w jakiej zbudowano serwis / 76
4.3. Weryfikacja mobilności / 77
4.4. Poprawność kodu / 79
4.5. Wyniki audytów dostępności i optymalizacji dla wyszukiwarek / 82
4.6. Obecność wybranych funkcjonalności wśród badanych stron WWW / 83
4.6.1. Wielojęzyczność / 83
4.6.2. Interfejs wyszukiwawczy / 84
4.6.3. Połączenie z serwisami społecznościowymi i BIP / 85
4.7. Porównanie wyników badań dla poszczególnych rozwiązań technologicznych / 85
4.8. Podsumowanie / 88

5. Serwisy internetowe muzeów i galerii / 90
5.1. Krótka charakterystyka instytucji / 90
5.2. Wyniki weryfikacji technologii, w jakiej zbudowano serwis / 92
5.3. Weryfikacja mobilności / 94
5.4. Poprawność kodu / 96
5.5. Wyniki audytów dostępności i optymalizacji dla wyszukiwarek / 98
5.6. Obecność wybranych funkcjonalności wśród badanych stron WWW / 102
5.6.1. Wielojęzyczność / 102
5.6.2. Interfejs wyszukiwawczy / 103
5.6.3. Połączenie z serwisami społecznościowymi i BIP / 107
5.7. Porównanie wyników badań dla poszczególnych rozwiązań technologicznych / 107
5.8. Podsumowanie / 112

6. Serwisy internetowe w teatrach i instytucjach filmowych / 115
6.1. Krótka charakterystyka instytucji / 115
6.2. Wyniki weryfikacji technologii, w jakiej zbudowano serwis / 115
6.3. Weryfikacja mobilności / 117
6.4. Poprawność kodu / 118
6.5. Wyniki audytów dostępności i optymalizacji dla wyszukiwarek / 121
6.6. Obecność wybranych funkcjonalności wśród badanych stron WWW / 122
6.6.1. Wielojęzyczność / 122
6.6.2. Interfejs wyszukiwawczy / 123
6.6.3. Połączenie z serwisami społecznościowymi i BIP / 123
6.7. Porównanie wyników badań dla poszczególnych rozwiązań technologicznych / 124
6.8. Podsumowanie / 127

7. Serwisy internetowe w pozostałych instytucjach kultury / 128
7.1. Krótka charakterystyka instytucji / 128
7.2. Wyniki weryfikacji technologii, w jakiej zbudowano serwis / 129
7.3. Weryfikacja mobilności / 130
7.4. Poprawność kodu / 131
7.5. Wyniki audytów dostępności i optymalizacji dla wyszukiwarek / 133
7.6. Obecność wybranych funkcjonalności wśród badanych stron WWW / 135
7.6.1. Wielojęzyczność / 135
7.6.2. Interfejs wyszukiwawczy / 135
7.6.3. Połączenie z serwisami społecznościowymi i BIP / 136
7.7. Porównanie wyników badań dla poszczególnych rozwiązań technologicznych / 137
7.8. Podsumowanie / 139

Zakończenie / 141
Bibliografia / 147
Załącznik. Tabelaryczne zestawienie wyników badań / 177
Spis ilustracji / 193
Spis tabel / 197
Indeks wykorzystanych nazw instytucji kultury według województw / 199

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Mariusz Jarocki

    Jest adiunktem w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełnomocnikiem dziekana ds. dydaktyki IBIK. Podejmuje badania z zakresu projektowania i oceny jakości serwisów internetowych oraz współczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje również wokół mobilności i programowania skryptowego. Jest autorem monografii Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce. Należy do Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO) oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT).

  • Paweł Marzec

    Jest adiunktem w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność badawczą skupia na jakości zasobów informacyjnych. W sposób szczególny interesuje się badaniami dotyczącymi jakości serwisów internetowych. Bada je w kontekście potrzeb użytkowników, architektury informacji oraz technologii internetowych. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostają także biblioteki i repozytoria cyfrowe. Wykładał gościnne na Uniwersytecie w Debreczynie. Jest autorem monografii Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum