Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło

Meandry polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku. Wybrane aspekty

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4395-6
Publication year:
2020
Pages number:
202
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło

Meandry polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku. Wybrane aspekty

Autorzy w znakomity sposób pokazali na stronach monografii, m.in. jak wykorzystać reprezentatywne teorie z zakresu myśli politycznej do analizy rzeczywistości. Zrekonstruowane zostały także w sposób przenikliwy i zdecydowany poglądy na ustrój państwa w myśli narodowej, a także podejście różnych nurtów politycznych do problematyki samorządowej. […] można stwierdzić, że jest to znaczące dzieło, stanowiące pełne treści kompendium wiedzy.

Z recenzji dr. hab. Marcina Wichmanowskiego

 

Tekst przedstawionej do recenzji pracy świadczy o głębokiej i rozległej wiedzy jej Autorów nie tylko w zakresie myśli politycznej, ale w szczególności myśli narodowej. Książka nie jest prostą deskrypcją myśli politycznej czy też jednego z jej nurtów, ale dogłębną analizą skomplikowanych koncepcji, haseł, pomysłów, rozbudowanych programów o różnym stopniu ogólności i szczegółowości. Uporanie się z tak skomplikowanym i różnorodnym materiałem badawczym było dla Autorów z pewnością olbrzymim wyzwaniem, któremu sprostali znakomicie.

Z recenzji dr. hab. Pawła Malendowicza, prof. UKW

Wstęp / 7

Część 1. Państwo w myśli obozu narodowego. Przeszłość i teraźniejszość / 15
1.1. Uwagi wstępne / 17
1.2. Wizja państwa narodowego w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości / 19
1.3. Model państwa narodowego w Drugiej Rzeczypospolitej / 22
1.4. Formuła państwa narodowego w latach 1939–1945 / 59
1.5. Wizja państwa narodowego w projektach ugrupowań politycznych proweniencji narodowej po 1989 roku / 71
1.6. Uwagi końcowe / 91
Bibliografia / 92

Część 2. Idea samorządu w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku / 101
2.1. Uwagi wstępne / 103
2.2. Początki polskiej myśli samorządowej /108
2.3. Doktryny samorządu terytorialnego / 112
2.4. Miejsce samorządu w koncepcjach ustrojowych / 118
2.5. Samorząd jako bariera omnipotencji państwa / 157
2.6. Wychowawcze aspekty działalności samorządu / 165
2.7. Zakończenie / 178
Bibliografia / 183

Indeks nazwisk / 195
Summary / 200

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum