Wojciech Ślusarczyk, Gabriela Frischke, Roksana Wilczyńska (red.)

Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny (XIX–XX wiek)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4421-2
Publication year:
2020
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Wojciech Ślusarczyk, Gabriela Frischke, Roksana Wilczyńska (red.)

Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny (XIX–XX wiek)

Kategoria produktu:

W przeszłości – ze względu na posiadane wyższe wykształcenie i względnie wysoką pozycję majątkową – medycy wchodzili w skład wąskich lokalnych elit społecznych. Zjawisko to było szczególnie widoczne na prowincji. Sytuacja ta predestynowała ich do odgrywania istotnych ról społecznych. Poza wykonywaniem zawodu byli animatorami lokalnego życia kulturalnego i gospodarczego. Kierowani patriotycznym obowiązkiem stanowili często siłę napędową pracy organicznej, ważnej w czasach zaborów i w niepodległym państwie. Gdy Polski nie było na mapie Europy, włączali się w konspirację. Działania medyków wykraczały więc często poza ich rudymentarne obowiązki zawodowe.

Celem książki jest przedstawienie zarysu powyższego zjawiska. Autorzy skupiają się głównie na XIX i XX wieku – czasie, w którym ukształtowały i upowszechniły się pojęcia współczesnego patriotyzmu i wyrosłej na gruncie oświeceniowym społecznej użyteczności jednostek. Przejawy tytułowej aktywności widoczne były jednak już w epoce nowożytnej. Monografia ta jest przyczynkiem do dalszych badań z zakresu biografistyki oraz prozopografii. Ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Stanowi wkład Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w obchody Bydgoskiego Roku Wolności (2019 r.).

Wstęp / 7

Justyna Białowąs
Działalność Bazylego Rudomicza w małej ojczyźnie – Zamościu, na podstawie jego dziennika / 11

Mieczysław C. Paczkowski OFM
Praca misyjna i posługa medyczna na Bliskim Wschodzie. Wątki franciszkańskie i polskie (XVI–XX wiek) / 25

Paweł Wysokiński
Mikołaj i Józef Mianowscy – uczeni i patrioci / 57

Barbara Chojnacka
„W pogoni za pełnią życia”. Stefan Szmaj – lekarz i artysta w międzywojennej Bydgoszczy / 75

Kajetan Giziński
Rajmund Lewandowski – lokalny lekarz i społecznik, grafik i kolekcjoner o międzynarodowym uznaniu / 109

Marcin Synak
Dr Jan Paweł Łukowicz z Chojnic – pomorski lekarz i działacz łowiecki / 129

Magdalena Grabowska, Olga Romanowska-Grabowska
Zbigniew Romanowski (1908–1978): zaangażowanie społeczne i patriotyczne lekarza w kontekście wpływów środowiska rodzinnego i szkolnego / 143

Mateusz Zimny
Pod niebem Podola, Wilna, Krzemieńca i Kluczborka – Maria Skibniewska z domu Pfaffius / 163

Hanna Kurowska
System opieki zdrowotnej na ziemi lubuskiej w latach 1945–1950. Zarys problemu / 185

Radosław Łazarz
Mitologia wrocławskiej ospy / 219

Gabriela Frischke, Wojciech Ślusarczyk
Jerzy Dunin-Borkowski – farmaceuta ratujący historię od zapomnienia / 241

Wojciech Ślusarczyk
Działania łabiszyńskich aptekarzy na rzecz lokalnej społeczności / 251

Alfabetyczny spis autorów / 267

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum