• Home
  • Archeologia
  • Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 2: Antropologia – Archeobotanika – Mikrobiologia – Konserwacja

Anna Drążkowska (red.)

Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 2: Antropologia – Archeobotanika – Mikrobiologia – Konserwacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2020
Pages number:
254
Nr wydania:
pierwsze
Format:
210 x 297 mm
Series:
Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

140,00 zł

Anna Drążkowska (red.)

Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 2: Antropologia – Archeobotanika – Mikrobiologia – Konserwacja

Kategoria produktu:

Dwa tomy prezentowanej publikacji  są relacją z fascynującej naukowej przygody, którą wraz z członkami mojego zespołu wspólnie przeżyliśmy, realizując założenia projektu zatytułowanego „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle analizy interdyscyplinarnej”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Oba tomy powstały przy współpracy z wieloma naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny nauki. Tworzą one spójną całość, ale jednocześnie zostały tak przygotowane, aby mogły funkcjonować jako oddzielne książki, w których wyraźnie zaznaczono zakres poruszanych tematów. Takie rozwiązanie ma ułatwić czytelnikom dotarcie do interesujących ich zagadnień.

W tomie I przedstawiono między innymi najnowsze techniki przeszukiwania krypt. Ukazano całe spektrum badań inwazyjnych i nieinwazyjnych, którym poddano puste przestrzenie, zlokalizowane pod posadzką świątyni i klasztornych krużganków. Omówiono architekturę krypt i znajdujące się w nich pochówki, a także przedmioty znalezione przy zmarłych, ich odzież, tkaniny, z jakich ją uszyto i barwniki użyte do ich pofarbowania. Zaprezentowano również historie: grobu Bolesława Wstydliwego, relikwii Błogosławionej Salomei i Arcybractwa Męki Pańskiej.

W tomie II przedstawiono badania antropologów, genetyków, palinologów, mikrobiologów, botaników i metalograficzne wybranych obiektów oraz prace konserwatorów zabytków. Opisano występujące na szczątkach ludzkich zmiany patologiczne i wyniki badania szkieletów znajdujących się w sarkofagu Bolesława Wstydliwego. Scharakteryzowano też diety wybranych osób pochowanych w kryptach. Ponadto zaprezentowano dwie metody rekonstrukcji twarzy na podstawie czaszek. Na koniec omówiono materiał roślinny znaleziony w poduszkach, materacach, bukietach, wiankach oraz wewnątrz zabalsamowanych ciał oraz wyniki analiz mikrobiologicznych krypt, szczątków ludzkich i elementów wyposażenia grobowego.

Mamy nadzieję, że przygotowane publikacje będą stanowiły kompendium wiedzy, wyznaczające dla przyszłych badaczy krypt kierunki, w jakich będą mogli podejmować swoje badań.

Zagadnienia wstępne / 10
Wprowadzenie / 11

Antropologia / 16
Analiza anatomoantropologiczna szczątkow ludzkich (Henryk Głąb) / 17
Badania koncentracji wybranych pierwiastków u pochowanych osób (Marta Kurek, Anna Spinek) / 37
Analiza genetyczna markerów haploidalnych z próbek materiału kostnego (Marta Gorzkiewicz, Tomasz Grzybowski) / 42
Izotopy węgla i azotu w badaniu diety elit XVII–XVIII wieku na podstawie wydobytych szczątków (Laurie J. Reitsema, Anna Drążkowska, Marcin Nowak) / 49
Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego trzech osób pochowanych w kryptach (Barbara Kwiatkowska, Agata Bisiecka, Dobrochna Fryc, Dominika Mirko, Katarzyna Martewicz, Renata Bonter-Jędrzejewska, Jakub Biewald, Michał Wasiak, Marcin Michalak) / 59
Rekonstrukcja prawdopodobnego przyżyciowego wyglądu głów (Dariusz Zajdel) / 72

Archeobotanika / 80
Szczątki roślin odnalezione w kryptach (Katarzyna Pińska, Anna Drążkowska) / 81
Badania archeobotaniczne ziół użytych do balsamacji ciał zmarłych (Katarzyna Pińska, Anna Drążkowska) / 113
Badania palinologiczne na przykładzie czterech wybranych pochówków (Agnieszka M. Noryśkiewicz) / 131

Mikrobiologia / 146
Analiza mikrobiologiczna szczątków ludzkich i elementów trumien z krypt grobowych (Maciej Walczak, Anna Drążkowska, Aleksandra Burkowska-But, Maria Swiontek Brzezinska) / 147
Charakterystyka zniszczeń mikrobiologicznych tkanin jedwabnych (Joanna Karbowska-Berent, Justyna Szulc, Tomasz Ruman, Anna Drążkowska, Beata Gutarowska, Joanna Jarmiłko) / 159

Konserwacja zabytków / 172
Prace konserwatorskie i restauratorskie przeprowadzone na zabytkach tekstylnych (Anna Drążkowska, Marcin Nowak) / 173
Konserwacja zabytków metalowych i drewnianych oraz przedmiotów o złożonych strukturach surowcowych (Marcin Nowak, Anna Drążkowska) / 180
Studia archeometryczne wybranych tasiemek i koronek (Beata Miazga) / 186
Analiza składu pierwiastkowego zabytków (Artur Ginter) / 205

Spis ilustracji / 221
Spis tabel / 227
Bibliografia / 229
Noty o autorach / 247
Summary / 251

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum