Jaśmina Korczak-Siedlecka

Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4475-5
Publication year:
2021
Pages number:
448
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Jaśmina Korczak-Siedlecka

Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku

Kategoria produktu:

Książka, oparta na księgach sądowych z XVI–XVII wieku, przedstawia wielowymiarowy obraz społeczności wiejskiej na Mierzei Wiślanej w epoce nowożytnej.

W życiu dawnej wsi przemoc była stałym elementem relacji międzyludzkich – rodzinnych, towarzyskich, zawodowych. Wachlarz zachowań agresywnych obejmował wyzwiska, plotki, groźby, pobicia, oplucia czy rwanie włosów. Interpretacja dotąd ignorowanych w historiografii jako „mniejszej wagi” codziennych konfliktów między jednostkami jest kluczem do zrozumienia ówczesnej struktury społecznej i norm zachowania na nowożytnej wsi oraz tożsamości jej mieszkańców. Autorka zadaje pytania o formy przemocy, jej funkcje społeczne, okoliczności jej stosowania, motywacje sprawców, akceptowane granice.

Społeczność wiejska na Mierzei Wiślanej należała do tzw. kultur honoru, gdzie honor jednostki był czynnikiem decydującym o jej tożsamości i przynależności do grupy. W książce przyjrzymy się sposobom i konsekwencjom utraty honoru, zadamy pytanie o społeczne funkcje zasad honorowych i o to, jak wpływały one na relacje międzyludzkie. Autorka stawia sobie za cel zrozumienie zależności między honorem a przemocą.


Rozmowa z autorką: https://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/2733763,Przemoc-i-honor-w-nowozytnej-wsi

Wstęp / 7
Przemoc – definicje i koncepcje w badaniach społecznych i historycznych / 9
Honor – jego koncepcje oraz zastosowanie w naukach historycznych / 19
Podstawa źródłowa i struktura książki / 28
Mierzeja i Szkarpawa – historia i charakterystyka regionu / 35

Część 1. Typy przemocy i ich relacja z honorem

Rozdział 1. Przemoc werbalna / 53
Przemoc werbalna jako działanie performatywne / 53
Typy przemocy werbalnej / 64
Oskarżenia o czary jako przemoc werbalna / 112

Rozdział 2. Przemoc fizyczna / 131
Przemoc fizyczna a śmierć i ból / 133
Przemoc fizyczna a ciało i honor / 142
Gesty / 166
Schemat bójki / 171

Rozdział 3. Przemoc seksualna / 179
Molestowanie seksualne / 180
Gwałt / 194

Część 2. Przemoc i honor w relacjach międzyludzkich

Rozdział 4. Przemoc i honor w relacjach rodzinnych / 217
Przemoc między małżonkami / 218
Przemoc między rodzicami a dziećmi / 236
Solidarność rodzinna w kontekście przemocy. Rodzinny honor / 252

Rozdział 5. Przemoc w stosunkach społecznych / 271
Przemoc między służącymi a pracodawcami / 273
Przemoc między parafianami a sługami Kościoła / 294
Przemoc między poddanymi a rządzącymi / 321
Przemoc między sąsiadami / 359
Przemoc wobec zwierząt / 387

Zakończenie / 401
Konkordancja nazw miejscowości / 415
Bibliografia / 417
Spis ilustracji / 433
Summary / 435
Indeks osób / 439
Indeks nazw miejscowych / 445

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jaśmina Korczak-Siedlecka

    Z domu Kurczewska, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Historii PAN), absolwentka Instytutu Historycznego UW. W latach 2014–2017 zatrudniona w Instytucie Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO). Obecnie pracuje w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Specjalizuje się w historii społecznej epoki nowożytnej, z uwzględnieniem terenów niemieckojęzycznych. W swoich badaniach stara się zastosować różne podejścia metodologiczne oraz dorobek nauk społecznych.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum