• Home
  • Historia sztuki
  • Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… Tom 1

Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński (red.)

Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4423-6
Publication year:
2020
Pages number:
538
Nr wydania:
pierwsze
Format:
210 x 250 mm
Series:
Wokół zagadnień warsztatu artysty
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

140,00 zł

Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński (red.)

Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… Tom 1

Kategoria produktu:

Niniejsza monografia stanowi zbiór artykułów poruszających zagadnienia z zakresu warsztatu artysty, widziane z perspektywy zarówno teoretyków, jak i praktyków: historyków, historyków sztuki, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, fotografików, grafików, konserwatorów zabytków, artystów zajmujących się nowymi mediami w sztuce, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe.

Wypowiedzi składające się na poniższą publikację podejmują próbę odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty z uwzględnieniem takich tematów jak: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym, charakterystyka konkretnych warsztatów, a także traktaty artystyczne i praktyka artystyczna.

Wstęp / 11

Iwona Szustakiewicz
System weryfikacji umiejętności warsztatowych architektów w Królestwie Polskim w XIX wieku / 13

Artur Zaguła
Techniki analogowe w warsztacie architektów nurtu nowego klasycyzmu / 35

Jan Wrana, Agnieszka Fitta-Spelina
Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej / 49

Małgorzata Chmielewska
Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie / 63

Mateusz Jasiński
Rewolucja caravaggionistyczna w sposobie budowania obrazu / 79

Katarzyna Novljaković
Trzej filozofowie Bernarda Strozziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jako przykład warsztatu włoskiego carravagionisty. Rozważania konserwatora nad rozpoznaniem autorskiej repliki / 99

Marek Kwaśny
Tajniki warsztatu malarskiego Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666–1744), wrocławskiego mistrza doby baroku / 113

Ewa Doleżyńska-Sewerniak
Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia / 135

Małgorzata Korpała
Nietypowe rozwiązania barokowego malarstwa ściennego na wybranych przykładach z terenu Mazowsza / 153

Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza / 169

Elżbieta Zygier, Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Małgorzata Misztal, Anna Klisińska-Kopacz
Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych / 183

Katarzyna Mączewska
W poszukiwaniu spełnienia zawodowego. Aleksander Lesser – kalendarium podróży, zainteresowania i warsztat artysty z perspektywy jego ikonograficznej spuścizny / 211

Anna Masłowska
Malarz i fotografia. O obecności nowego medium w warsztacie twórczym malarza w drugiej połowie XIX wieku / 229

Światosław Lenartowicz
Malarstwo Zofii Stryjeńskiej (1891–1976) – warsztat a ewolucja formy / 245

Iwona Brandys
W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań / 263

Monika Paś
Pędzle, palety, sztalugi. Akcesoria malarskie ze spuścizn po artystach przechowywane w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie / 281

Anna Grochowska-Angelus
Obrazy i ich ramy. Rola artysty w wyborze opraw / 297

Hanna Kuś-Joachimiak
Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich / 311

Eurydyka Kata
Typografia materialna, czyli narzędzia w pracy typografa i projektanta / 329

Izabella Niemira
„Alchemia” fotografii, czyli warsztat fotografa gumisty / 341

Małgorzata Kaczmarska
Wpływ nowych technologii na praktykę artysty malarza na podstawie twórczości Davida Hockneya i działalności artystycznej autorki / 357

Marc Tobias Winterhagen
CTRL+Z – (nie)korzyść komputera w procesie twórczym / 369

Justyna Weronika Łabądź
Matryce, modeling 3D, FX-y i renderowanie – zestaw narzędzi video mappingowych w warsztacie nowomedialnego artysty / 383

Przemysław Waszak
Rekonstruowanie i kontekstualizowanie warsztatu Tilmana Riemenschneidera na polu literatury naukowej i fikcji literackiej / 397

Iwona Martynowicz, Jarosław Adamowicz
Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań / 408

Irma Pawelska
Nowe spojrzenie na „warsztat dominikański” / 431

Aleksandra Giełdoń-Paszek
Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie / 453

Andrzej Laskowski
Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika. Próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling’s Erben / 479

Antoni Romuald Chodyński
Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji / 495

Marta Kowalewska
Budowniczowie sukcesu / 519

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum