• Home
  • Historia sztuki
  • Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918

Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak (red.)

Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4425-0
Publication year:
2020
Pages number:
666
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
165 x 235 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4593-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4593-6

82,00 zł

miękka

Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak (red.)

Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918

Kategoria produktu:

Muzea, kolekcje czy inicjatywy muzealne istniejące i kształtowane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów do 1918 r. nie były dotychczas przedmiotem szerszych badań. Nieznane pozostawały skala zjawiska i sposób funkcjonowania tych zbiorów w ówczesnej wielorakiej kulturze pamięci. Niniejsza publikacja to próba wypełnienia tej luki. Punktem wyjścia do zawartych w książce studiów jest muzeum rozumiane jako instytucja publiczna, opierająca swoją działalność na prezentacji i dydaktycznym wykorzystaniu obiektów wizualnych tworzących kolekcję.

Monografia jest podzielona na cztery części poświęcone wybranym zagadnieniom – w pierwszej muzeum jest ujęte jako przestrzeń edukacji, w drugiej – jako obszar symbolizacji dziejów, historii narodu, rodów, kultury, a przede wszystkim sztuki. Trzecia część odnosi się do ziemi i zamieszkującego ją ludu w sensie ojczyzny/ojczyzn, w aspekcie przyrody i cywilizacji, natomiast część czwarta obejmuje zagadnienia związane ze skomplikowanymi na ogół relacjami pomiędzy narodami żyjącymi na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Publikację zamyka wykaz muzeów i placówek o charakterze muzealnym zlokalizowanych tu przed 1918 r.

Wprowadzenie / 7
Introduction / 19

Aldona Tołysz, Muzeum w kulturze polskiej – próba analizy semantycznej / 29
Tomasz F. de Rosset, Muzeum na ziemiach Rzeczpospolitej wobec pamięci / 45

I. Muzeum jako przestrzeń edukacji
Aldona Tołysz, Edukacyjna funkcja muzeów polskich za I Rzeczpospolitej i w epoce rozbiorów / 65

II. Pamięć dziejów i żywotność narodu
Hanna Jurkowska, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Muzeum, historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej / 99
Kamila Kłudkiewicz, Zbrojownie w XIX wieku na ziemiach polskich. Pamięć rodowa i pamięć narodowa / 123
Aldona Tołysz, Piękny pomnik narodowy. Z dziejów kształtowania się muzeum artystycznego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej / 157
Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Narodowe czy współczesne? Muzealna „pamięć” nowej sztuki / 187
Ewelina Bednarz Doiczmanowa, Muzea Kościoła katolickiego / 209
Dobromiła Rzyska-Laube, Kształtowanie pamięci w muzeach prywatnych polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim / 239

III. Pamięć miejsca i pamięć ludu
Piotr Daszkiewicz, Pamięć historyczna polskich zbiorów przyrodniczych / 279
Małgorzata Wawrzak, Muzea ziemi swojej: (re)prezentacja prowincji / 293
Hubert Czachowski, Święty obowiązek. Etnologiczne drogi do muzealnictwa przed rokiem 1918 / 337
Ewa Manikowska, Muzea, wystawy i początki kolekcjonerstwa etnograficznego w Galicji Wschodniej (1873–1899) / 373

IV. Muzeum polskie na obczyźnie i muzealne pamięci narodowe w kraju
Grzegorz P. Bąbiak, Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu / 399
Milena Woźniak-Koch, Kolekcja i „Muzeum Starożytności Żydowskich z daru Mathiasa Bersohna” w Warszawie. Przyczynek do kolekcjonerstwa judaików na przełomie XIX i XX wieku / 435
Dariusz Dąbrowski, Pamięć wyparta. O rosyjskich muzeach na ziemiach Rzeczpospolitej /457
Michał F. Woźniak, Polskie i niemieckie inicjatywy muzealne na ziemiach zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX wieku. Część I: Uwagi ogólne oraz muzea w Poznaniu / 513
Michał F. Woźniak, Polskie i niemieckie inicjatywy muzealne na ziemiach zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX wieku. Część II: Muzea w Toruniu i Bydgoszczy / 549

V. Wykaz muzeów i placówek o charakterze muzealnym na ziemiach Rzeczpospolitej / 591
Indeks osób / 621
Spis ilustracji / 647
Spis autorów / 659
Authors / 663

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum