Wanda Krystyna Roman

Wkład powszechnych zjazdów historyków i archiwistów polskich do dorobku archiwistyki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4601-8
Publication year:
2021
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4602-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4602-5

36,00 zł

miękka

Wanda Krystyna Roman

Wkład powszechnych zjazdów historyków i archiwistów polskich do dorobku archiwistyki

Kategoria produktu:

Monografia jest pierwszym całościowym ujęciem udziału archiwistów w powszechnych zjazdach historyków, począwszy od 1880 roku, i w powszechnych zjazdach archiwistów od 1986 roku oraz ich teoretycznego wkładu do dorobku archiwistyki polskiej. Zawiera analizę 350 referatów wygłoszonych i opublikowanych w pamiętnikach zjazdowych, z której wynika, jakie problemy były ważne dla środowiska archiwalnego, co je interesowało i budziło w nim emocje, co je bulwersowało, a co przyjmowano z entuzjazmem. Można dostrzec zmiany w opisywaniu i ocenie wielu zjawisk zachodzących w archiwach i wokół nich oraz w postrzeganiu archiwów i archiwistyki, a także reakcji na nowe prawo czy nowinki technologiczne. Zaprezentowane teksty pozwalają odtworzyć rozwój oryginalnej polskiej myśli archiwalnej oraz historię współczesnej dziedziny archiwalnej wraz z jej różnorodnymi aspektami. Każdy tekst może stanowić inspirację do podejmowania kolejnych badań naukowo-archiwalnych.

Wykaz skrótów / 7
Wykaz skrótów tytułów pamiętników zjazdów / 9

Wstęp / 11

Rozdział 1
Archiwistyka na zjazdach historyków polskich w latach 1880–2019 / 18
1.1. Zagadnienia archiwalne na zjazdach historyków polskich w latach 1880–1900 / 20
1.2. Zagadnienia archiwalne na zjazdach historyków polskich w okresie międzywojennym / 27
1.3. Zagadnienia archiwalne na zjazdach historyków polskich po drugiej wojnie światowej / 37

Rozdział 2
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i zjazdy powszechne w latach 1986–2017 / 66
2.1. Geneza powszechnych zjazdów archiwistów polskich / 67
2.2. Organizacja, cele i przebieg zjazdów / 80

Rozdział 3
Problematyka powszechnych zjazdów archiwistów polskich 1986–2017 / 112
3.1. Archiwiści – zawód i kształcenie / 112
3.2. Archiwa – rola, zadania, dzieje / 133
3.3. Funkcje archiwów / 162
3.4. Narodowy zasób archiwalny, dziedzictwo archiwalne / 190
3.5. Archiwa i nowe technologie / 198
3.6. Archiwa i użytkownicy / 208
3.7. Prawo archiwalne / 210
3.8. Archiwistyka jako nauka – zakres, teoria, metodyka, badania / 213
3.9. Zarządzanie dokumentacją / 219
3.10. Stowarzyszenia archiwistów / 225

Zakończenie / 230
Chronologia zjazdów / 234
Bibliografi a / 236
Załącznik 1. Bibliografia zawartości pamiętników zjazdów archiwistów polskich i zjazdów historyków polskich / 250

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum