Dariusz Doburzyński

Znak drogi. Teologia pielgrzymowania z perspektywy Camino de Santiago

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4617-9
Publication year:
2021
Pages number:
326
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4618-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4618-6

42,00 zł

miękka

Dariusz Doburzyński

Znak drogi. Teologia pielgrzymowania z perspektywy Camino de Santiago

Kategoria produktu:

Pielgrzymowanie jest fenomenem o światowym zasięgu, wszechstronnie opisanym z punktu widzenia geografii, etnologii i powiązań z turystyką religijną. W literaturze teologicznej dominuje ujmowanie go jako przejawu pobożności ludowej. Autor podjął się rozwinięcia i usystematyzowania postrzegania pielgrzymowania jako znaku. Efektem jego pracy jest przekazywana w ręce Czytelników propozycja spojrzenia na pielgrzymkę przez pryzmat pojęcia sakramentalności (w szerokim rozumieniu tego terminu). Punktem wyjścia podjętej refleksji była analityczna lektura literackich świadectw przejścia Camino de Santiago, a osiągniętym celem stało się sformułowanie autorskiej definicji pielgrzymowania. Uzupełnieniem analiz jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowość zjawiska świętych wędrówek i zaproponowanie szeregu praktycznych wniosków.

Wykaz skrótów / 9

Wstęp / 11

ROZDZIAŁ I
Między tradycyjną pielgrzymką a „tur pielgrzymowaniem” współczesnym. W stronę określenia „istoty pielgrzymowania” / 17
1. Zarys typologii chrześcijańskiego pielgrzymowania w perspektywie historyczno teologicznej / 17
1.1. Wędrówki chrześcijan starożytnych / 18
1.2. Kult świętych i relikwii – dominanta średniowiecznych pielgrzymek / 28
1.3. Poreformacyjny kryzys i barokowy rozkwit pielgrzymek / 44
1.4. Czy pielgrzymowanie bez sanktuarium? / 50
2. Camino de Santiago paradygmatem współczesnego pielgrzymowania / 56
2.1. Święty Jakub Większy i jego kult / 56
2.2. Tradycje pielgrzymowania do Composteli / 59
2.3. Renesans camino pod koniec XX wieku / 62
3. U źródeł chrześcijańskiej teologii pielgrzymowania / 67
3.1. Starotestamentalne wędrówki drogami stopniowego objawiania się Jahwe / 67
3.2. Jezusowa świadomość pielgrzyma: wędrówka (dosłowna i duchowa) w stronę Jerozolimy / 79
3.3. Wokół etymologii i znaczenia terminu peregrinus / 90
3.4. Pielgrzym, czyli właściwie kto? / 97

ROZDZIAŁ II
Istota i przejawy pielgrzymowania z perspektywy antropologicznej / 103
1. Pielgrzymowanie jako przedmiot studiów antropologicznych. Historia i współczesność / 103
1.1. Trzy kluczowe punkty wyjścia naukowej refleksji nad pielgrzymkami / 104
1.2. Ewolucja zjawiska pielgrzymowania w XX i XXI wieku na przykładzie Camino de Santiago / 117
2. Wzajemne powiązania współczesnego pielgrzymowania i literatury /123
2.1. Powszechność publikowania relacji fenomenem charakterystycznym dla współczesnego doświadczania Camino de Santiago / 123
2.2. Camino de Santiago a świat mediów – między świętością a popkulturą / 126
2.3. Zjawisko caminopisarstwa w wydaniu polskim – drukiem i w Internecie / 131
3. Obraz pielgrzymowania w polskojęzycznych drukowanych relacjach z camino / 133
3.1. Wyselekcjonowane źródła i metoda przeprowadzenia badania / 134
3.2. Analiza uzyskanego materiału badawczego / 138
3.3. Cechy definiujące współczesnego pielgrzyma /149

ROZDZIAŁ III
Pielgrzymowanie jako „wydarzenie” i „znak” zmierzania ku zbawieniu / 153
1. Zbawienie – cel ziemskiego pielgrzymowania chrześcijan / 153
1.1. Istota chrześcijańskiego pojmowania zbawienia – geneza i terminologia / 154
1.2. Różnorodność definicji zbawienia / 157
1.3. Rzeczywistości ziemskie jako jedna z dróg wiodących ku zbawieniu / 163
2. Sakramenty – chrześcijańska droga przez rzeczywistości widzialne do zbawienia / 167
2.1. Historyczna i teologiczna ewolucja pojęcia sakramentu w chrześcijańskiej starożytności / 167
2.2. Średniowieczna systematyzacja i zawężenie pojmowania sakramentów / 172
2.3. Dwudziestowieczne nowe spojrzenie na sakramenty jako znaki zbawienia / 175
2.4. Sens i znaczenie sakramentów w ujęciu kard. Ratzingera / 181
3. Sakramentalny wymiar pielgrzymowania / 186
3.1. Obserwowane „bezistocie” pielgrzymowania / 186
3.2. Pielgrzymka jako znak kierujący ku owocom zbawienia – sacramentum peregrinationis / 194
3.3. Zagadnienie wieloaspektowości i czytelności znaku pielgrzymowania / 201

ROZDZIAŁ IV
W poszukiwaniu adekwatnego miejsca dla pielgrzymowania w nauczaniu i życiu Kościoła / 219
1. Nauczanie Kościoła na temat pielgrzymowania / 220
1.1. Marginalne znaczenie pielgrzymowania we wcześniejszym magisterium / 220
1.2. Nauczanie i świadectwo Jana Pawła II – papieża – pielgrzyma / 221
1.3. Współczesne nauczanie Kościoła o pielgrzymkach / 224
2. Postulat właściwego usytuowania pielgrzymowania wśród chrześcijańskich form życia duchowego / 226
2.1. Pielgrzymka postrzegana jako „typowy przykład pobożności ludowej” / 226
2.2. Propozycja nowego miejsca dla pielgrzymki w systematyce form pobożności / 231
2.3. Perspektywy wykorzystania potencjału pielgrzymowania w praktyce działalności Kościoła / 235
3. Pielgrzymki polem działań duszpasterskich. Istniejące inicjatywy i potencjał wzrostu / 246
3.1. Kwestia zaliczania pielgrzymów do grona osób „pozbawionych normalnej opieki duszpasterskiej” / 246
3.2. Potencjalne miejsce dla pielgrzymowania w praktyce duszpasterstwa / 251
3.3. Postulat uwzględnienia pielgrzymowania w programach katechezy oraz formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego / 256
3.4. Postulat wypracowania współczesnej duchowości pielgrzymowania / 259
3.5. Pielgrzymowanie w roli signum prognosticum, czyli zagadnienie życia duchowego pielgrzyma po zakończeniu pielgrzymki / 262
4. W trosce o czytelność znaku pielgrzymowania / 264
4.1. Ku odseparowaniu znaczenia pojęć: „pielgrzymowanie” i „turystyka motywowana religijnie” / 265
4.2. Kwestia czytelności sformułowania „pielgrzymujący lud Boży” wobec zjawiska jego nadużywania / 267
4.3. Fałszywe utożsamienie zjawiska pielgrzymowania z problematyką funkcjonowania sanktuariów / 270

Wnioski / 275
Bibliografia / 281
The Sign of the Way. The Theology of Pilgrimage from the Perspective of the Camino de Santiago (Summary) / 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Dariusz Doburzyński

    Kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor teologii. Od kilkudziesięciu lat zaangażowany w piesze pielgrzymowanie. Od 2005 roku pielgrzym jakubowy. Kilkakrotnie przemierzył Camino de Santiago, pomagał w organizacji pielgrzymek do Santiago de Compostela, posługiwał duszpastersko pielgrzymom przy grobie św. Jakuba. Zaangażowany w działania Pracowni Dróg św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK. Wielokrotny uczestnik jakubowych konferencji naukowych, aktywnie działa na forum Parlamentu Jakubowego.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum